Cena Oskára Čepana2019Prihlásiť

Podať projekt je možné do 30. apríla 2019

Porota

Vjera Borozan /CZ/

Rainer Fuchs /AT/

Bartholomew Ryan /USA/

Lora Sariaslan /NL/

Jaro Varga /SK/

Nadácia - Centrum súčasného umenia PREDLŽUJE MOŽNOSŤ PRIHLASOVANIA SA do 24. ročníka Ceny Oskára Čepana 2019 do 30. 04. !!!

Dôvodom predĺženia možnosti prihlasovania sa je veľká vyťaženosť členov medzinárodnej odbornej poroty a s tým súvisiaci májový termín jej prvého zasadnutia v Bratislave.

Vyzývame preto všetkých umelcov, ktorí spĺňajú parametre a štatút súťaže, aby využili predĺžený termín uzávierky projektov na prihlásenie svojich prác do Ceny Oskára Čepana 2019.

Výstava finalistov sa bude konať od 8. novembra 2019 do januára 2020 vo Východoslovenskej galérii v Košiciach. Vyhlásenie víťaza Ceny Oskára Čepana 2019 a slávnostný ceremoniál sa uskutočnia 29. novembra 2019 vo Východoslovenskej galérii a v Kine ÚSMEV v Košiciach.