Cena

Oskára

Čepana

O nás Partneri SK/EN Prihlásiť

2024

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

Víťaz

Lucia Nimcová

→ Portfólio

Cena Oskára Čepana

Erik Binder

Filip Jurkovič

Patrik Illo

Archív

29. 6. 2007

Pozvánka / výstava finalistov

29. 6. 2007

Vyhlásenie víťaza

29. 5. 2007

Poznáme mená finalistov

→ Tlačová správa

12. 4. 2007

Otvorená výzva!

→ Tlačová správa

22. 3. 2007

12. ročník v znamení zmien

→ Tlačová správa

Lucia Nimcová

www.luco.sk

CV

* 1977 Humenné

Stanovisko

...

Kurátorský text

Lucia Nimcová (1977, Humenné) študovala fotografiu na Sliezskej univerzite v Opave a Rijks akademie van Beeldende Kunsten v Amsterdame. Je fotografkou a konceptuálnou umelkyňou so záujmom o komplikovaný, niekedy absurdný svet sociálnych a kultúrnych vzťahov v krajinách východnej Európy. Jej výstupmi sú knihy, tlače, videá, inštalácie, performancie. Skúma napätie medzi oficiálnou/verejnou a súkromnou sférou života a spôsoby, akými sa tieto dve oblasti navzájom prelínajú, alebo si protirečia. Veľkú pozornosť venovala pohnutým dejinám rusínskej menšiny, z ktorej sama pochádza. Zaoberala sa aj problematikou ženskej skúsenosti v postsocialistických krajinách a rozdielom medzi túžbami a realitou života žien v tomto prostredí. Okrem vytvárania vlastných fotografií pracuje aj s archívmi; či už ide o oficiálne, alebo amatérske snímky fotografov z rodného Humenného osemdesiatych rokov, ako aj rôzne rodinné fotoalbumy účastníkov jej výskumných projektov. Je autorkou fotografickej knihy venovanej mestským zvieratám, v ktorej sa zamýšľa nad tým, ako vnímame iné živočíšne druhy a prečo sa cítime byť im nadradení (Animal Imago, 2013). V rokoch 2014 až 2015 cestovala spoločne so Sholtom Dobiem po Ukrajine, kde umelci budovali archív fotografií, videí a zvukových nahrávok, z ktorých vytvorili operu na pomedzí etnografického dokumentu a hudobného divadla (Khroniky/Experimental Folk Opera). Lucia Nimcová je nomádka, ktorá pôsobí viac v zahraničí (aktuálne v Addis Abeba), než na Slovensku. Cenu Oskára Čepana získala v roku 2007, vystavovala v galérii Medium spolu s finalistami Erikom Binderom, Patrikom Illom a Filipom Jurkovičom.