Cena

Oskára

Čepana

O nás Partneri SK/EN Prihlásiť

2024

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

Víťaz

Tomáš Rafa

Cena Oskára Čepana

Ján Šipöcz

Kassaboys

Katarína Poliačiková

Archív

17. 10. 2011

Pozvánka / výstava finalistov

→ Tlačová správa

4. 6. 2011

Finalisti

→ Tlačová správa

6. 4. 2011

OTVORENÁ VÝZVA

→ Tlačová správa

→ Fotoreportáž

Nadácia – Centrum súčasného umenia pozýva na 16. ročník Ceny Oskára Čepana, ocenenia mladých slovenských vizuálnych umelcov a umelkýň. Do 16. ročníka sa prihlásilo 47 uchádzačov, ktorých tvorba zastúpila rôzne médiá. Absolútny víťaz získa finančnú satisfakciu v hodnote 2 600 eur, rezidenčný pobyt v New Yorku a samostatnú výstavu v Slovenskej národnej galérii v Bratislave,

• Výstava: 20.10. – 11. 11. 2011, GALLERIA CVERNOVKA, Páričkova 18, Bratislava; • Vernisáž: 20. 10. 2011 o 18:00 h;

• Vyhlásenie laureáta / laureátky v rámci slávnostného ceremoniálu: 20. 10. 2011 o 18:00 h, GALLERIA CVERNOVKA, Páričkova 18, Bratislava;

Finalisti: Katarína Poliačiková, Tomáš Rafa, Kassaboys (Radovan Čerevka, Tomáš Makara, Peter Vrábeľ), Ján Šipöcz

Partneri: The Foundation for a Civil Society, Trust for Mutual Understanding, Ministerstvo kultúry SR, Slovenská národná galéria

Vyhlásenie poroty

Porota Ceny Oskára Čepana pre súčasné slovenské umenie vyhlasuje finalistov tohto ročníka. Finalistami, postupujúcimi do ďalšieho kola súťaže v roku 2011 sú umelecká skupina Kassaboys (Radovan Čerevka, Tomáš Makara, Peter Vrábeľ), Katarína Poliačiková, Tomáš Rafa a Ján Šipöcz.

Medzinárodná porota, ktorá sa stretla 9. Júna 2011, bola príjemne prekvapená rôznorodosťou umeleckých postupov a metodológií, ktoré vykazovala tvorba uchádzačov o Cenu v rámci tohto ročníka. Mnoho zo 47 umelcov, ktorí sa do súťaže prihlásili, sa vo svojej umeleckej praxi zaoberá dôležitými otázkami súčasnosti; otázkou pohlaví počnúc, nacionalizmom a politikou minulosti končiac, alebo sa dotýka  rozširovania hraníc špecifického média, pracuje s rôznymi technikami – od animácie až po umenie na verejnom priestranstve, maľby po architektonické zásahy. Po dlhom zvažovaní bola porota schopná dosiahnuť zhodu u nasledujúcich štyroch umelcov, resp. umeleckej skupiny, ktorých vybrala do finále Ceny Oskára Čepana 2011.

Každý z finalistov bude vyzvaný k tvorbe nového diela na výstavu finalistov Ceny Oskára Čepana 2011, na základe ktorej komisia vyberie víťaza tohto ročníka. Víťaz získa finančnú odmenu vo výške 2 600 eur, šesťtýždňový pobyt v New Yorku a samostatnú výstavu na pôde Slovenskej národnej galérie. Víťaz bude vyhlásený 20. októbra 2011 na otvorení výstavy tohtoročných finalistov v Galérii Cvernovka.

Členmi poroty Ceny Oskára Čepana pre roky 2011 a 2012 sú Edit András, Fedor Blaščák, Maja Fowkes, Reuben Fowkes, Gábor Hushegyi a Ondřej Chrobák. Cena Oskára Čepana je súčasťou série ocenení YVAA – Young Visual Artist Award, cien pre mladých umelcov v strednej a východnej Európe a je organizovaná Nadáciou – Centrum súčasného umenia v Bratislave.

Porota

Edit Andráš (HU), Fedor Blaščák (SK), Ondřej Chrobák (CZ), Maja Fowkes & Reuben Fowkes (GB, CRO), Gábor Hushegyi (SK).

Kurátorský text

KASSABOYS (Radovan Čerevka – 1980, Tomáš Makara – 1982, Peter Vrábeľ – 1982) V Košiciach pôsobiaca trojica mladých umelcov vzdoruje odstredivým tendenciám v rámci slovenskej umeleckej prevádzky, rozvíjajúc iróniu a satiru, ktoré aplikujú v rámci výsmechu samoľúbosti a frazeológie umeleckého sveta. Na väčšinu komisie zapôsobila kombinácia inteligencie a rebelantstva, prítomná v ich práci s národnými symbolmi a použitie uniforiem k vytvoreniu hierarchií vo svete umenia.

Katarína Poliačiková (1982) Hĺbavé a vizuálne pôsobivé inštalácie Kataríny Poliačikovej, absolventky VŠVU v Bratislave, silno zapôsobili na členov komisie. Jej umelecký výskum rodinnej histórie pojednáva o plynutí času a jedinečnosti zažitej skúsenosti, ktoré pretavuje do sochárskych inštalácií, s veľavravným odkazom na významné osobnosti z dejín umenia.

Tomáš Rafa (1979) Filmy Tomáša Rafu mapujú teritórium medzi súčasným umením, princípmi dokumentu a politickým aktivizmom, nedávno vyhodnocujúc napríklad boj medzi pravicovými extrémistami a antifašistickými demonštrantami vo verejnom priestore východoeurópskych miest. Komisia ocenila výstižnosť, nasadenie a výrazný rukopis autorovej filmovej tvorby.

Ján Šipöcz (1983) Šipöczove fotografické postupy sú pevne ukotvené v metodológiách konceptuálneho umenia. Prácuje okrem iného s vyradenými tlačami z bežného fotolabu, uprednostňujúc fyzický zásah do materiálu v podobe strihania a prerámovania. Komisiu oslovila jeho séria vystrihovaných portrétov a to najmä svojou ľahkosťou a dematerializovanou estetikou.