Cena

Oskára

Čepana

O nás Partneri SK/EN Prihlásiť

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

Víťaz

Radovan Čerevka

Cena Oskára Čepana

Erik Sikora

Martin Vongrej

Zuzana Žabková

Archív

23. 12. 2013

Cena Oskára Čepana 2013

→ video/artyčok.tv

25. 9. 2013

Vernisáž výstavy

→ FOTOREPORT

20. 9. 2013

Cena Oskára Čepana 2013

→ tv spot

16. 9. 2013

Finalisti

→ videoreport

9. 9. 2013

Pozvánka / výstava finalistov

→ Tlačová správa

→ Fotoreportáž

18. ročník ceny pre vizuálnych umelcov do 35 rokov Cena Oskára Čepana 2013.

• Výstava: 26. 9. 2013 – 15. 10. 2013, Pisztoryho palác, Štefánikova 25, Bratislava; • Vernisáž výstavy: 26. 9. 2013 o 18:00 h, Pisztoryho palác

• Vyhlásenie lauretáta v rámci slávnostného ceremoniálu: 10. 10. 2013 o 18:00 h, Pisztoryho palác, Štefánikova 25, Bratislava

Finalisti: Erik Sikora, Radovan Čerevka, Zuzana Žabková, Martin Vongrej

Do súťaže sa prihlásilo 37 uchádzačov, tvoriacich v rôznych médiách.

Absolútny víťaz Ceny Oskára Čepana 2013 získa finančnú odmenu v hodnote 2600 Eur, 6-týždňový rezidenčný pobyt v International Studio & Curatorial Program / ISCP v New Yorku, USA a samostatnú výstavu v Slovenskej národnej galérii v Bratislave.

Podmienkou účasti v súťaži je slovenské štátne občianstvo, vek do 35 rokov a ukončené vysokoškolské štúdium. Účasť nie je limitovaná špecifickým médiom – vzťahuje sa teda na výstupy v ľubovoľnom žánri / médiu súčasného vizuálneho umenia.

Partneri: The Foundation for a Civil Society, Trust for Mutual Understanding, Ministerstvo kultúry SR, Slovenská národná galéria. Projekt sa koná pod záštitou ministra kultúry SR Mareka Maďariča.

Vyhlásenie poroty

Medzinárodná odborná komisia v zložení Áron Fenyvesi, Piotr Stasiowski, Jiří Ptáček, Michal Murin a Mira Keratová rozhodla o štyroch finalistoch, ktorými sú Radovan Čerevka (1980), Erik Sikora (1986), Martin Vongrej (1986) a Zuzana Žabková (1987). Finalistov vybrala porota na základe tvorby z obdobia ostatných dvoch rokov. "Bolo to veľmi náročné dvojdňové rozhodovanie. Prioritne sme sa nesústredili len na výstavu štyroch finalistov, ktorá priniesla pomerne rozpačitý výsledok, ale v súlade s definíciou ceny sme sa rozhodli hodnotiť tvorbu autorov za posledné tri roky." (Jiří Ptáček)

Komisia ocenila systematickosť a tematickú konzistentnosť Radovana Čerevku, ktorý sa zaoberá problémom globálnych vojnových konfliktov a v kontexte tejto témy stále aktuálnou a dôležitou kritikou filtrovanej mediálnej reality, ktorú celá spoločnosť ako masové publikum konzumuje. Tiež oceňuje jeho vývojový posun smerom k zvnútorňovaniu problému bolestivých, ale pre masového diváka vzdialených konfliktov, ktoré podáva na spôsob chlapčenských hier na vojakov. Napriek tomu, že v prípade diela prezentovaného na výstave sa autor vracia späť k polohe pred týmto obratom, komisia mu udelením víťaznej ceny prejavuje dôveru a chce ho podporiť v ďalšom rozvoji.

Porota

Áron Fenyvesi (HU, Trafo Grallery), Piotr Stasiowski (PL, Wroclaw Contemporary Museum), Jiří Ptáček (CZ, Fotograf Gallery), Michal Murin (SK, Akadémia umení v Banskej Bystrici), Mira Keratová (SK, Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici).

Kurátorský text

Radovan Čerevka sa dlhodobo zameriava na masmediálnu reflexiu vojnových konfliktov. Výstupom jeho práce sú rozmerné inštalácie zahrňujúce širokú škálu médií od priestorových diel k voľným kresbám inšpirovaným infografikou. Komisia vyzdvihla najmä jeho aktuálny posun od politicky angažovaného pohľadu na médiami filtrovanú realitu k výtvarne bohatej výpovedi.

Na priestorových inštaláciách Martina Vongreja porota ocenila komplexné, kozmicko-univerzalistické pokusy o vyjadrenie problematiky ľudského vedomia spoločne s nadväznosťou na to najlepšie z tradície konceptuálneho umenia druhej polovice minulého storočia na Slovensku.

Videá Erika Sikoru ojedinelým spôsobom skúmajú fenomén kreativity. Jeho osobne ladené D.I.Y. filmy obsahujú humor, sarkazmus i trápnosť. Sikora je moderátorom aj komentátorom svojich filmov a k divákom sa prihovára v duchu "dostojevského idiota" a akoby mimochodom sa dotýka zásadných tém umenia a spoločnosti.

Najmladšou nominovanou autorkou je choreografka a vizuálna umelkyňa Zuzana Žabková. Porotu zaujala inscenovanými videami postavenými na pohybovom základe perfomatívne využívajúce klasické formy hudby a tanca i reinterpretujúce filmové a hudobné diela.

Výstava Ceny Oskára Čepana 2013: Erik Sikora – Tvoridlo na streche, 2011, single video 10‘45‘‘; Radovan Čerevka – Caleidoscope of the news, 2012, inštalácia; Zuzana Žabková – De profundis, 2012, video 4‘33‘‘; Martin Vongrej – 21X3X2013 – mysliteľno, digitálna fotografia, čb laserová tlač, kresba;