Cena

Oskára

Čepana

O nás Partneri SK/EN Prihlásiť

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

Víťaz

Radovan Čerevka

Finalisti

Erik Sikora

Martin Vongrej

Zuzana Žabková

Porota

Áron Fenyvesi (Trafo Grallery, Maďarsko), Piotr Stasiowski (Wroclaw Contemporary Museum, Poľsko), Jiří Ptáček (Fotograf Gallery, Česko), Michal Murin (Akadémia umení v Banskej Bystrici), Mira Keratová (Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici).