Cena

Oskára

Čepana

O nás Partneri SK/EN Prihlásiť

2024

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

Víťaz

Marko Blažo

Cena Oskára Čepana

Dorota Sadovská

Dušan Zahoranský

Erik Binder

Archív

12. 3. 2021

Mladý výtvarník roka po novom

→ text/sme.sk

3. 7. 2001

Prestížnu Cenu Oskára Čepana získal Marko Blažo

→ text/korzár.sme.sk

21. 6. 2001

Marko Blažo - víťaz Ceny O. Čepana

→ report/sme.sk

The Foundation For a Civil Society, The Trust For Mutual Understanding, Headlands Center For The Arts, Sorosovo centrum súčasného umenia si Vás dovoľujú pozvať na otvorenie výstavy finalistov a vyhlásenie víťaza súťaže Cena Oskára Čepana:

• 20. júna 2001 o 17, 00 hod Galéria mesta Bratislavy, Pálffyho palác, Panská 19, Bratislava

• Výstava potrvá do 20. augusta 2001

Cenu odovzdá prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster.

Cena Oskára Čepana je súťažou určenou mladým výtvarníkom a výtvarníčkam, ktorá vznikla v roku 1996 z iniciatívy zakladateľky a riaditeľky americkej nadácie The Foundation for a Civil Society Wendy W. Luers a tvorí paralelu Cene Jindřicha Chalupeckého v Čechách. Od roku 2001 je súťaž pomenovaná podľa popredného slovenského umenovedca Oskára Čepana (1925 – 1992), ktorý svojimi početnými štúdiami o výtvarnom umení výraznou mierou zasiahol do slovenskej teoretickej spisby a výtvarného diania. Súťaže sa môžu zúčastniť kandidáti, ktorí majú slovenskú štátnu príslušnosť a v danom roku nedovŕšia viac ako 35 rokov. Prezentovať sa môžu v odboroch maľba, sochárstvo, grafika, kresba, inštalácia, fotografia, multimédia a videoumenie. V súťaži nie je obsiahnuté úžitkové umenie, divadlo a film. Výtvarníci sa prihlasujú individuálne. Prihlásiť umelca na základe písomného súhlasu môžu taktiež aj výtvarní teoretici. Kandidáti musia predložiť kompletne vyplnenú prihlášku s prílohami a príslušnou vizuálnou dokumentáciou. O udelení Ceny Oskára Čepana rozhoduje odborná komisia zložená z výtvarných teoretikov a výtvarníkov, ktorých menuje Nadácia – Centrum súčasného umenia na funkčné obdobie dvoch rokov. Súťaž prebieha v dvoch kolách. V prvom kole vyberie odborná komisia z prihlásených kandidátov štyroch finalistov, z ktorých v druhom kole vymenuje víťaza. Druhé kolo prebieha na spoločnej výstave štyroch finalistov, ktorí sa prezentujú dielami podľa vlastného výberu. Víťaz získava trojmesačný tvorivý pobyt v Headlands Center for the Arts, Sausalito, Kalifornia, USA. Posledný týždeň pobytu strávi v New Yorku, kde navštívi popredné ateliéry, galérie, múzeá. Po návrate z USA sa víťaz prezentuje samostatnou výstavou, koncipovanou na báze osobných skúseností nadobudnutých počas pôsobenia v USA.

Vyhlásenie poroty

Odborná komisia v zložení Jana Geržová, Rudolf Fila, Katarína Rusnáková, Ivan Jančár, Aurel Hrabušický, Ivan Csudai, Vladimír Beskid, Petra Hanáková nominovala z 33 prihlásených autorov štyroch finalistov:

Dorota Sadovská, Marko Blažo, Erik Binder, Dušan Zahoranský.

Víťazom Ceny Oskára Čepana pre rok 2001 sa stal košický výtvarník Marko Blažo.

Výberové konanie sa uskutočnilo na výstave Cena Oskára Čepana, ktorú pripravilo Sorosovo centrum súčasného umenia v Galérii mesta Bratislavy, Pálffyho palác, Panská 19, Bratislava.

Porota

Jana Geržová (predsedníčka), Rudolf Fila, Katarína Rusnáková, Ivan Jančár, Aurel Hrabušický, Ivan Csudai, Vladimír Beskid, Petra Hanáková.

Kurátorský text

Marko Blažo Za osobitú poetiku, ktorá vychádza z tradície konceptuálneho umenia a súčasne prekračuje jeho hranice smerom k divácky atraktívnej vizualizácii, ako aj za vyhranený zmysel pre výtvarné uchopenie absurdných situácií, zmysel pre vtip a iróniu.

Dorota Sadovská Za originálny prístup k tradičnému médiu maľby a osobitý autorský výtvarný program, ktorý systematicky rozvíja od polovice 90. rokov, ako aj s prihliadnutím na jej zastúpenie v reprezentatívnych výstavách doma i v zahraničí.

Erik Binder Za invenčný prístup s akým skúma hranice medzi vysokým a nízkym v umení a za jeho dokonalý zmysel pre prácu s nájdeným objektom a readymadeom, s prihliadnutím na jeho posledné inštalácie prezentované na výstavách v Múzeu V. Löfflera v Košiciach a Galérii Medium v Bratislave.

Dušan Zahoranský Za systematické prekračovanie hraníc medzi jednotlivými umeleckými žánrami a médiami a dlhodobé a invenčné využívanie nových médií.