Cena

Oskára

Čepana

O nás Partneri SK/EN Prihlásiť

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

Víťaz

Mira Gáberová

Cena Oskára Čepana

Matej Vakula

Oto Hudec

Tomáš Džadoň

Archív

20. 9. 2012

Pozvánka / výstava finalistov

→ Tlačová správa

20. 9. 2012

Víťaz CENY OSKÁRA ČEPANA 2012

→ Tlačová správa

20. 9. 2012

Vyhlásenie lauretáta/lauretátky

→ FOTOREPORT

20. 9. 2012

Výstava finalistov

→ FOTOREPORT

13. 6. 2012

Kto sú finalisti?

→ Tlačová správa

9. 5. 2012

OTVORENÁ VÝZVA

→ Tlačová správa

→ Fotoreportáž

Nadácia – Centrum súčasného umenia pozýva na 17. ročník Ceny Oskára Čepana, ocenenia mladých slovenských vizuálnych umelcov a umelkýň.

• Výstava finalistov: 20. 9. – 14. 10. 2012, Slovenská výtvarná únia, Dostojevského rad 2, Bratislava; • Vernisáž finalistov: 20. 9. 2012 o 19:00, Slovenská výtvarná únia

• Vyhlásenie lauretáta/lauretátky: 20. 9. 2012 o 18:00, Hotel Sheraton, Pribinova 12, Bratislava;

Vystavujúci finalisti: Tomáš Džadoň, Mira Gáberová, Oto Hudec, Matej Vakula

Pred vyhlásením absolútneho víťaza sa jednotliví finalisti predstavili formou verejných prezentácií v priestoroch KC Dunaj, v ktorých priblížili svoju aktuálnu tvorbu.

Vyhlásenie poroty

Vďaka ich kvalite zapôsobili na porotu Ceny Oskára Čepana 2012 práce všetkých štyroch finalistov: Tomáša Ďžadoňa, Miry Gáberovej, Ota Hudeca a Mateja Vakulu. Porotcovia oceňujú ich výraznú umeleckú koncepciu, ako aj výslednú realizáciu vo výstavnom priestore. Tiež si všimli spoločné črty jednotlivých projektov, medzi ktoré patrí spoločný záujem umelcov o v súčasnosti relevantné otázky i problém participácie. Na víťaznej práci Miry Gáberovej sa porotcovia zhodli jednohlasne. Ocenili autorkino citlivé a mnohovrstvové odhaľovanie podstaty komunity, skúmanie kolektívnej kreativity, ako aj ozveny histórie performatívneho umenia v jej diele.

Porota

Edit András (HU), Fedor Blaščák (SK), Ondřej Chrobák (CZ), Maja Fowkes & Reuben Fowkes (GB, CRO) a Gábor Hushegyi (SK)