Cena

Oskára

Čepana

O nás Partneri SK/EN Prihlásiť

2024

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

Víťaz

Emília Rigová

Cena Oskára Čepana

Adam NOVOTA

Boris Sirka

Lucie Mičíková

Archív

27. 2. 2019

Odlet lauretátky do NY

→ Tlačová správa

25. 10. 2018

Vyhlásenie víťaza

→ FOTOREPORT

25. 10. 2018

Lauretátka Ceny Oskára Čepana

→ Tlačová správa

12. 10. 2018

Piatky s Čepanom

→ fotoreport

4. 10. 2018

Vernisáž výstavy

→ FOTOREPORT

3. 10. 2018

Výstavné finále

→ Tlačová správa

10. 8. 2018

1. stretnutie poroty

→ FOTOREPORT

→ Fotoreportáž

Nadácia – Centrum súčasného umenia pozýva na 23. ročník Ceny Oskára Čepana, ocenenia mladých slovenských vizuálnych umelcov a umelkýň.

• Výstava finalistov Ceny Oskára Čepana 2018: Time After Time, 5. 10. – 26. 10. 2018; • Vernisáž výstavy: 4. 10. 2018 OD Dunaj, Námestie SNP 30, Bratislava

• Vyhlásenie laureáta/laureátky v rámci slávnostného ceremoniálu: 25. 10. 2018 v priestoroch výstavy, za účasti finalistiek a finalistov, členov medzinárodnej odbornej poroty Rainera Fuchsa, Michala Novotného, Kiki Petratou a Lory Sariaslan a organizátorov projektu.

Vystavujúci finalisti: Lucia Mičíková, Adam Novota, Emília Rigová a Boris Sirka

Kurátorka výstavy – Lucia Gregorová Stach

Tím Ceny Oskára Čepana 2018: Koordinácia/supervízia – Lucia Gavulová; Sprievodné programy – Lucia Gašparovičová; Vizuálna identita/architektúra výstavy – Peter Liška; Produkcia/inštalácia – Marcel Mališ, Jozef Liška; Filmy – Daniel Rihák, Miro Remo; Organizátor – Nadácia – Centrum súčasného umenia; Spoluorganizátor – collective

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Partneri – J&T Banka; Mediálni partneri – Denník N, RTVS, Rádio Devín, Rádio_FM, Vlna, BKIS; Komunikačný partner – SKPR STRATEGIES; Špeciálni partneri – Trust for Mutual Understanding, Residency Unlimited, CTP

Vyhlásenie poroty

Porota vybrala štyroch umelcov – Luciu Mičíkovú (Tábor, 1986), Adama Novotu (Bratislava, 1984), Emíliu Rigovú (Trnava, 1980) a Borisa Sirku (Snina, 1981) – ktorí predstavujú rôznorodé súčasné umelecké prístupy od neokonceptuálnych a spoločensky angažovaných diel až po nového kritického ducha voči moderným a neoavantgardným paradigmám. Ich zameranie charakterizuje vysoká umelecká kvalita a súčasnosť. Kresby, maľby a site-specific inštalácie Lucie Mičíkovej sa zameriavajú na efemérne a krehké štruktúry, popierajúce akúkoľvek predstavu o pevnosti či trvácnosti. Ďalšími témami jej tvorby sú dočasnosť a performatívne aspekty, ktoré skúma v spolupráci s architektmi a sociológmi. V autorkinej tvorbe vynikajú sieťové štruktúry, vďaka ktorým môžeme jej diela vnímať ako súbor metafor, odkazujúcich na komplexnú a dynamickú realitu, či ako prepletený a štruktúrovaný celok. Adam Novota v tvorbe uvažuje nad inštitucionálnymi štruktúrami v umení, ako aj v politickej či spoločenskej oblasti. Vo svojich multimediálnych inštaláciách, filmoch a performanciách prekračuje tradičné umenie a kategorizáciu médií. Pomocou umeleckých stratégií skúma procesy politickej a mentálnej manipulácie s cieľom nachádzať jestvujúce utopické aspekty každodenného života. Emília Rigová sa vo svojich inštaláciách, performanciách a grafických dielach kriticky a angažovane zaoberá spoločenskými stereotypmi a politikou tela. Zameriava sa na tie zložky spoločnosti, ktoré boli systematicky odstraňované z hegemónneho historického diskurzu a kolektívnej pamäti či spomienok. Ústredný prvok v rámci tohto tematického zamerania predstavuje budovanie a prítomnosť rómskej identity. Boris Sirka so svojimi maľbami, objektmi, site-specific inštaláciami, videoartom a soundartom predstavuje generáciu umelcov, ktorí stavajú do protikladu modernistické a neoavantgardné paradigmy čistoty a stabilného pokroku. Autor nevníma tradičné a hypermoderné techniky či klasické a experimentálne prvky zákonite ako antagonistické, ale skôr ako dialektické prostriedky na vytvorenie nového ducha v umení. Jeho tvorba sa tiež vyznačuje vysokou citlivosťou voči urbanizácii a uvažuje nad jej rolou v živote jednotlivca. Porota by rada dodala, že v rámci výberového procesu bola dôležitým aspektom rodová rovnosť, ako aj túžba po inklúzii.

Porota

RAINER FUCHS (AT) Zástupca riaditeľa a vedúci kurátor Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien (mumok) a pedagóg na Akademie der bildende Künste vo Viedni (AT), profesne sa venujúci rakúskemu a medzinárodnému modernému a súčasnému umeniu v kontexte kultúrnej antropológie.

MICHAL NOVOTNÝ (CZ) Kurátor a kritik, riaditeľ Centra pre súčasné umenie FUTURA v Prahe (CZ).

KIKI PETRATOU (GR, NL) Umelkyňa, kurátorka a riaditeľka galérie Joey Ramone v Rotterdame (NL).

LORA SARIASLAN (TR, NL) Kunsthistorička a kurátorka, v minulosti pôsobiaca v Dallas Museum of Art (USA) a v Istanbul Modern (TR), v súčasnosti ako pedagogička na Universiteit van Amsterdam (NL).