Cena

Oskára

Čepana

O nás Partneri SK/EN Prihlásiť

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

Víťaz

Emília Rigová

Finalisti

Adam NOVOTA

Boris Sirka

Lucie Mičíková

→ Fotoreportáž

Vyhlásenie poroty

Porota vybrala štyroch umelcov – Luciu Mičíkovú (Tábor, 1986), Adama Novotu (Bratislava, 1984), Emíliu Rigovú (Trnava, 1980) a Borisa Sirku (Snina, 1981) – ktorí predstavujú rôznorodé súčasné umelecké prístupy od neokonceptuálnych a spoločensky angažovaných diel až po nového kritického ducha voči moderným a neoavantgardným paradigmám. Ich zameranie charakterizuje vysoká umelecká kvalita a súčasnosť. Kresby, maľby a site-specific inštalácie Lucie Mičíkovej sa zameriavajú na efemérne a krehké štruktúry, popierajúce akúkoľvek predstavu o pevnosti či trvácnosti. Ďalšími témami jej tvorby sú dočasnosť a performatívne aspekty, ktoré skúma v spolupráci s architektmi a sociológmi. V autorkinej tvorbe vynikajú sieťové štruktúry, vďaka ktorým môžeme jej diela vnímať ako súbor metafor, odkazujúcich na komplexnú a dynamickú realitu, či ako prepletený a štruktúrovaný celok. Adam Novota v tvorbe uvažuje nad inštitucionálnymi štruktúrami v umení, ako aj v politickej či spoločenskej oblasti. Vo svojich multimediálnych inštaláciách, filmoch a performanciách prekračuje tradičné umenie a kategorizáciu médií. Pomocou umeleckých stratégií skúma procesy politickej a mentálnej manipulácie s cieľom nachádzať jestvujúce utopické aspekty každodenného života. Emília Rigová sa vo svojich inštaláciách, performanciách a grafických dielach kriticky a angažovane zaoberá spoločenskými stereotypmi a politikou tela. Zameriava sa na tie zložky spoločnosti, ktoré boli systematicky odstraňované z hegemónneho historického diskurzu a kolektívnej pamäti či spomienok. Ústredný prvok v rámci tohto tematického zamerania predstavuje budovanie a prítomnosť rómskej identity. Boris Sirka so svojimi maľbami, objektmi, site-specific inštaláciami, videoartom a soundartom predstavuje generáciu umelcov, ktorí stavajú do protikladu modernistické a neoavantgardné paradigmy čistoty a stabilného pokroku. Autor nevníma tradičné a hypermoderné techniky či klasické a experimentálne prvky zákonite ako antagonistické, ale skôr ako dialektické prostriedky na vytvorenie nového ducha v umení. Jeho tvorba sa tiež vyznačuje vysokou citlivosťou voči urbanizácii a uvažuje nad jej rolou v živote jednotlivca. Porota by rada dodala, že v rámci výberového procesu bola dôležitým aspektom rodová rovnosť, ako aj túžba po inklúzii.

Porota

RAINER FUCHS (AT) Zástupca riaditeľa a vedúci kurátor Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien (mumok) a pedagóg na Akademie der bildende Künste vo Viedni (AT), profesne sa venujúci rakúskemu a medzinárodnému modernému a súčasnému umeniu v kontexte kultúrnej antropológie.

MICHAL NOVOTNÝ (CZ) Kurátor a kritik, riaditeľ Centra pre súčasné umenie FUTURA v Prahe (CZ).

KIKI PETRATOU (GR, NL) Umelkyňa, kurátorka a riaditeľka galérie Joey Ramone v Rotterdame (NL).

LORA SARIASLAN (TR, NL) Kunsthistorička a kurátorka, v minulosti pôsobiaca v Dallas Museum of Art (USA) a v Istanbul Modern (TR), v súčasnosti ako pedagogička na Universiteit van Amsterdam (NL).