Cena

Oskára

Čepana

O nás Partneri SK/EN Prihlásiť

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

Víťaz

Emília Rigová

Finalisti

Adam NOVOTA

→ Portfólio

Boris Sirka

Lucie Mičíková

Adam NOVOTA

adamnovota.com

CV

BORN 07 July 1984

LIVES AND WORKS Bratislava, Slovakia

EDUCATION 2016 Acadamy of Fine Arts and Design, BA, Doctoral level (doc. Mgr. art. Martin Piaček, ArtD.), SVK 2012 Acadamy of Fine Arts and Design, BA, Master level (Doc. Anna Daučíková, akad. soch.), SVK 2008 Acadamy of Fine Arts and Design, BA, Bachelor level (Dr. habil. KissPál Szabolcs DLA), SVK 2003 School of Design, BA, Department of Graphic design, SVK

Stanovisko

Vo svojej tvorbe sa opieram o hybridné stratégie používané v oblasti súčasného výtvarného prejavu na pomedzí scénického, galerijného a muzeálneho formátu, žonglujúceho s princípmi vizuálnej komunikácie. Využívam najnovšie technológie a rôzne médiá pre ich predvádzanie, pričom objektom môjho záujmu ostáva bežný človek, jeho jazyk, prostredie a sny.

Praktické výstupy umeleckých a „výskumných“ aktivít, doložené v dokumentácii sú príkladmi tvorivého umeleckého programu v ktorom využívam široký repertoár výtvarných vyjadrovacích prostriedkov (performance, zvuková inštalácia, digitálne a filmové médiá, 3D scanner a tlačiareň , CNC fréza..)

Pri výbere a kombinovaní materiálov a technických komponentov spájam „brikolérsky“a „inžiniersky“ prístup – namáhavo vynachádzam a koncipujem, ale aj s ľahkosťou si prisvojujem, čo mi práve príde pod ruku.

Na prvý pohľad niektoré moje komplexné inštalácie a videoskulptúry zdanlivo pripomínajú diela Nam June Paika, ide však o podobnosť, ktorá z(a)vádza – kým pri percepcii Nam June Paika je potrebná skôr rozptýlená pozornosť, t.j. diela treba vnímať globálne a bez zbytočného hĺbania o zmysle jednotlivých zložiek, v prípade mojich „gesamtkunstwerkov“ treba od počiatočnej rozptýlenej pozornosti prejsť k sústredeniu a analýze jednotlivých prvkov a ich vzťahov.

Moje diela spája zaujatie problematikou (psychickej a politickej) manipulácie v širších sociálnych a systémových súvislostiach.

V súčasnosti rozvíjam svoj výtvarný program a výskum na doktorandskom štúdiu na VŠVU v Bratislave pod vedením školiteľa doc. Mgr. art. Martina Piačeka, ArtD. Aktívne sa venujem témam z oblasti sociálne angažovaného umenia a skúmaniu súčasných utopických tendencii a ich hraníc na úrovni každodennej reality.