Cena

Oskára

Čepana

O nás Partneri SK/EN Prihlásiť

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

Víťaz

Emília Rigová

→ Video profil

→ Portfólio

Cena Oskára Čepana

Adam NOVOTA

Boris Sirka

Lucie Mičíková

Archív

27. 2. 2019

Odlet lauretátky do NY

→ Tlačová správa

25. 10. 2018

Vyhlásenie víťaza

→ FOTOREPORT

25. 10. 2018

Lauretátka Ceny Oskára Čepana

→ Tlačová správa

12. 10. 2018

Piatky s Čepanom

→ fotoreport

4. 10. 2018

Vernisáž výstavy

→ FOTOREPORT

3. 10. 2018

Výstavné finále

→ Tlačová správa

10. 8. 2018

1. stretnutie poroty

→ FOTOREPORT

Emília Rigová

emiliarigova.com

CV

* 1980 Trnava

ŠTÚDIUM: 2007 – 2011 doktorát / ArtD. /, Akadémia umení, Banská Bystrica, Voľné výtvarné umenie, doc. Juraj Sapara; 1999 – 2005 Akadémia umení, Banská Bystrica, Fakulta výtvarných umení, Sochárstvo, prof. Ján Hendrych, / Mgr. Art./; 1995 – 1999 Škola umeleckého priemyslu Jozefa Vydru, Bratislava, odbor Kameňosochárstvo;

SKUPINOVÉ VÝSTAVY: 2018 – “Constant Methamorphosis“, Nadikhuno museumos/Invisible museum,Tranzite.sk, WienaContemporaty, A; “The Roma Spring: Art as Resistance”, ERIAC, Berlin, DE; 2017 – “(out of) the deadlock“, Vybrané videní, Galerie Emila Filly, Ostrava, CZ; “Constant Methamorphosis“, Nadikhuno museumos /Invisible museum, Tranzite.sk, Bratislava, SK; “The Blind man“ Segregation, Galerie AVU, Praha, CZ; “Crrosing Black/Selfportrait“, O kosmo hino kalos/The universe is black, Moravská galerie, Brno, CZ “Constant Methamorphosis”,Kali Berga/The great black Mount, Kai di Khas Galery, Berlin, DE; 2016 – “Constant Methamorphosis”, Kali Berga, Ksiegarnia Wystawa, Krakow, PL; 2015 – “Čo si urobil pre slovenský performance?” AVO AVO. Týždeň súčasnèho umenia, Trenčín, SK; 2014 – “Ikony periférie”, Jaw Dikh, JCC Cetrum, Krakau, PL; “Ikony periférie” Dik I Na Bistar Look and Don’t Forget, Krakow, PL; “Vizuálny Archetyp” HALA Merina ,Týždeň súčasného umenia, Trenčín, SK; 2013 – “Gory Box” Týždeň súčasného umenia, HALA Merina, Trenčín, SK; 2012 – “Insipiracje Garbatka - Letnisko”, PL; “Slepá Baba” Medzicentrum III, Banská Štiavnica, SK;

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY: 2018 – “Icons of Peripherals”, Gandy Gallery, Bratislava, SK; “Lost Forest”, ERIAC, Berlin, DE; “Lost Identity”, Q21 , Electric Avenue, Showrooms, Vienna, A; 2016 – “(out of) the deadlock", Galery8, Budapest, HU; “Archetyp Pra Bari”, České Centrum, Praha, CZ; 2015 – “Bari Rakori” Radnica, Banska Bystrica, SK; 2013 – “Intimate public catharsis“, with Ukradena Galerie, Praha, CZ, Dresden, DE, Písek, CZ, Telč, CZ, Č. Krumlov, CZ, Linz, A; 2012 – “Randez Vous” AVO AVO ( s K. Boborová) Nitra, Outdoor Gallery, SK; 2011 – “Black Box“ Stredoslovenská galéria Banská Bystrica, Obhajoba dizertačnej práce, SK; “Feminist Funeral“ AVO AVO (s K . Boborová) Bunker, Nitrianska galéria, SK; 2010 – “Atraktiv art - ANTIART” ( s A. AKO) Zväz architektov, Banská Bystrica, SK; “Memory Object”, Výstava doktorandiek, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica, SK;

OCENENIA: 2018 – Cena Oskára Čepana; Roma Spirit;

Stanovisko

.

Kurátorský text

Emília Rigová (1980, Trnava) je vzdelaním sochárka. Absolvovala odbor kamenosochárstvo na bratislavskej ŠUP-ke a neskôr Katedru sochárstva na Akadémii umení v Banskej Bystrici. A hoci netvorí sochy v tradičnom zmysle slova, práca s priestorom je pre jej umenie príznačná. Pohybuje sa najmä v médiách inštalácie, performancie, videa a grafiky, pričom jej diela po formálnej stránke charakterizuje hľadanie významu a možností uplatnenia sochárskych princípov v súčasnej digitálnej dobe. Tematicky sa zaoberá problematikou (vlastnej) identity, napätia medzi sociálnymi konštruktmi a subjektívne žitou realitou. Angažovane skúma problémy rodových, rasových a etnických minorít, najmä vzťahy medzi rómskou identitou a majoritnou spoločnosťou. Problematiku sociokultúrnych stereotypov a politiky tela demonštruje pomocou alter ega Bári Raklóri, ktoré vytvorila v roku 2012. Dekonštruuje a nanovo ním tvorí reprezentácie rómskej ženy v západnom kanonizovanom umení a súčasnej kultúre. Jej tvorba má aj aktivistický rozmer, ktorým sa vyznačujú najmä projekty realizované v spolupráci s inými umeleckými subjektmi – ako intervencie do verejného priestoru. Okrem vlastnej umeleckej činnosti pôsobí ako pedagogička na Katedre výtvarnej kultúry Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Cenu Oskára Čepana získala v roku 2018, výstava finalistov sa konala v priestoroch Obchodného domu Dunaj v Bratislave.