Cena

Oskára

Čepana

O nás Partneri SK/EN Prihlásiť

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

Víťaz

Michal Moravčík

Cena Oskára Čepana

Jaroslav Kyša

Peter Maukš Voda

Tomáš Agat Blonski

Archív

25. 5. 2021

Finalisti Ceny oskára Čepana 2004

→ Tlačová správa

23. 6. 2004

Lauretátom je Michal Moravčík

→ Tlačová správa

Nadácia - Centrum súčasného umenia si Vás dovoľuje pozvať na otvorenie výstavy finalistov a vyhlásenie víťaza súťaže Cena Oskára Čepana 2004.

Výstava: 23. 6. 2004 – 5. 9. 2004, Galéria mesta Bratislavy, Pálffyho palác, Panská 19, Bratislava; Vernisáž: 23. 6. 2004 o 17, 00 hod.

Finalisti: Tomáš Agat Blonski, Jaroslav Kyša, Michal Moravčík, Peter Maukš Voda

Súťaž sa koná pod záštitou ministra kultúry SR Rudolfa Chmela.

Cenu odovzdá Eileen Weiser, manželka veľvyslanca USA na Slovensku.

Súťaž finančne podporili Tatra Banka, Ministerstvo kultúry SR, Zlatý bažan; Partneri: Trust for Mutual Understanding, Foundation for a Civil Society, Galéria mesta Bratislavy, Neopublic; Mediálni partneri: TA3, Trend, Slovenský rozhlas, Pravda, Dart, Profil, ¾ Revue, Umělec, Vlna Metropola, Zoznam.sk, Changenet.sk, Kultura.sk

Súťaže sa môžu zúčastniť kandidáti, ktorí majú slovenskú štátnu príslušnosť a v danom roku nedovŕšia viac ako 35 rokov. Prezentovať sa môžu v odboroch maľba, sochárstvo, grafika, kresba, inštalácia, fotografia, multimédiá a videoumenie... V súťaži nie je obsiahnuté úžitkové umenie, divadlo a film.

Výtvarníci sa prihlasujú individuálne. Prihlásiť umelca na základe písomného súhlasu môžu taktiež aj výtvarní teoretici. Kandidáti musia predložiť kompletne vyplnenú prihlášku s prílohami a príslušnou vizuálnou dokumentáciou.

Súťaž prebieha v dvoch kolách. V prvom kole vyberie odborná komisia z prihlásených kandidátov štyroch finalistov, z ktorých v druhom kole vymenuje víťaza. Druhé kolo prebieha na spoločnej výstave štyroch finalistov, ktorí sa prezentujú dielami podľa vlastného výberu.

Víťaz získava finančnú odmenu vo výške 20 000 Sk a šesťtýždňový pobyt v New Yorku, USA, ktorý organizuje a hradí Foundation for a Civil Society v spolupráci s Trust for Mutual Understanding a International House pri Columbia University. Po návrate z USA sa víťaz prezentuje samostatnou výstavou v Galérii mesta Bratislavy.

O udelení Ceny Oskára Čepana rozhoduje odborná komisia zložená z výtvarných teoretikov a výtvarníkov pracujúcich v oblasti súčasného výtvarného umenia, ktorých menuje Nadácia – Centrum súčasného umenia na funkčné obdobie dvoch rokov.

Vyhlásenie poroty

Na základe hodnotenia odbornej komisie v zložení Dušan Zahoranský (predseda), Anna Daučíková, Petra Hanáková, Aneta Mona Chisa, Richard Gregor, Beata Jablonská, Michal Liday, Katarína Rusnáková, Alena Vrbanová, sa finalistami súťaže Cena Oskára Čepana 2004 stali:

Peter Maukš Voda, Tomáš Agat Blonski, Michal Moravčík, Jaroslav Kyša.

Porota

Dušan Zahoranský (predseda), Anna Daučíková, Petra Hanáková, Aneta Mona Chisa, Richard Gregor, Beata Jablonská, Michal Liday, Katarína Rusnáková, Alena Vrbanová.

Kurátorský text

Peter Maukš Voda

- za výnimočne dôslednú umeleckú exploatáciu korporátnej a reklamnej pseudo-kultúry dneška a jej systematické vyprázdňovanie jej vlastnými zbraňami;za nenápadné vpašovávanie umenia (bizarných objektov s mimikri nenahraditeľných pomocníkov z Baumaxu) do verejného a komerčného priestoru, ako i za jeho vysoko profesionálnu, firmou Maukš Voda „ošetrenú“ katalógovú distribúciu.

Tomáš Agat Blonski

- za rozvíjanie konceptuálnych a performatívnych možností fotografie a to bez opustenia tradičných žánrov a neraz až archaických technických parametrov tohto média (používanie mini-fotoaparátu značky Agát); za obohatenie múzických možností fotografického portrétu (séria uhrančivých slepačích portrétov v nadživotnej veľkosti), ako i za oživenie žánru fotografickej reportáže formou priamo vo fotoaparáte programovaného diptychu.

Michal Moravčík (víťaz)

- za originálne rozvíjanie odkazu domácej tradície sochárstva novej figurácie prostredníctvom aktívneho začleňovania figurálnej plastiky ako objektu do inštalácie a environmentu; za ostalgické nábytkové objekty, odkazujúce na socialistický design 70. rokov ako i za najnovšiu kolekciu ready-mades, ktorá tematizuje aktuálne i retardujúce politicko-historické a spoločenské otázky.

Jaroslav Kyša

- za senzitívne reflektovanie politických, morálnych a estetických aspektov súčasnej reality aktuálnymi umeleckými formami; za sériu prác, ktoré sa vtipne dotýkajú problematiky vojny, terorizmu a ich vizuálnej reprezentácie; za videopráce, vytvorené na báze vlastných performancií, v ktorých ironizuje symboliku zjednotenej Európy, globalizáciu i aktuálnu euro-mániu.