Cena

Oskára

Čepana

O nás Partneri SK/EN Prihlásiť

2024

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

Víťaz

Michal Moravčík

→ Portfólio

Cena Oskára Čepana

Jaroslav Kyša

Peter Maukš Voda

Tomáš Agat Blonski

Archív

25. 5. 2021

Finalisti Ceny oskára Čepana 2004

→ Tlačová správa

23. 6. 2004

Lauretátom je Michal Moravčík

→ Tlačová správa

Michal Moravčík

www.moravcik.sittcomm.sk

CV

* 1974 – † 2016

Stanovisko

.

Kurátorský text

Michal Moravčík (1974–2016) absolvoval štúdium sochy na bratislavskej Vysokej škole výtvarných umení. Hoci bol vyškolený ako klasický sochár, jeho prístup bol výrazne konceptuálny. Svoje objekty tvoril skôr privlastnením si už jestvujúcich, než ex nihilo (zničoho). Ako materiál používal často starý nábytok, najmä z dôb socializmu, ktorý bol pre autora nositeľom estetických aj špecifických ideových kvalít. Moravčík pracoval s textom, fotografiou, inštaláciou, performanciou. Svojimi dielami upozorňoval na riziko nedemokratických systémov a zneužívania moci, zaoberal sa problematikou verejného priestoru a fungovania inštitúcií. Bol aj občianskym aktivistom, výrazne sa podieľal na iniciatívach Dvadsať rokov od Nežnej neprebehlo, protestoch proti osadeniu sochy Svätopluka na hrade a iných. Spoločne s umelcami Daliborom Bačom, Tomášom Džadoňom a Martinom Piačkom založil v roku 2010 public-artový projekt Verejný podstavec, v rámci ktorého kriticky, no zároveň konštruktívne reagovali na dianie vo verejnom priestore. Moravčík vychádzal ako umelec z presvedčenia, že práve veci, ktoré sme zvyknutí prehliadať a nevnímať, napríklad vzhľad verejného priestoru, všeobecnú stratu súkromia, prevládajúce politické ideológie, zásadne ovplyvňujú život jednotlivca. Jeho umelecké aj občianske aktivity charakterizovala snaha o revitalizáciu existujúceho stavu. Cenu Oskára Čepana získal v roku 2004. Výstava finalistov sa konala v Galérii mesta Bratislavy a okrem Michala vybrala odborná porota do finále aj Tomáša Agata Blonskeho, Jaroslava Kyšu a Petra Maukša Vodu. Michal nás po ťažkej chorobe opustil v októbri roku 2016.