Cena

Oskára

Čepana

O nás Partneri SK/EN Prihlásiť

2024

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

Víťaz

Èv van Hettmer

Cena Oskára Čepana

Luki Essender

Ondřej Houšťava

Tamara Kametani

Viktorie Langer

Archív

8. 2. 2022

Lauretátkou Év VAN HETTMER

→ Tlačová správa

8. 2. 2022

Gratulujeme Èv van HETTMER Laureátka Ceny Oskára Čepana 2021

8. 2. 2022

Vyhlásenie lauretáta/lauretátky

→ FOTOREPORT

31. 1. 2022

Pozvánka - vyhlásenie lauretáta/lauretátky

→ download

10. 12. 2021

VÝSTAVA

8. 12. 2021

Brožúra k výstave

→ Download

26. 4. 2021

Medzinárodná porota vybrala päť finalistov/finalistiek Ceny Oskára Čepana 2021

→ Tlačová správa – download

31. 3. 2021

Cena Oskara Cepana otvára nový ročník 1. februára. Dejiskom bude Bratislava.

→ Tlačová správa

31. 3. 2021

Oskár Čepan v Kunsthalle Bratislava!

→ tlačová správa

12. 3. 2021

Porota – Jan Verwoert

12. 3. 2021

Porota – Margot Norton

12. 3. 2021

Porota – Edith Jeřábková

12. 3. 2021

Porota – Kathrin Bentele

11. 3. 2021

Porota – Søren Grammel

→ www.soeren-grammel.info

Gratulujeme Èv van HETTMER Laureátka Ceny Oskára Čepana 2021

8. februára 2022 sa v priestoroch Kunsthalle Bratislava, kde je inštalovaná výstava nominovaných umelkýň a umelcov na Cenu Oskára Čepana 2021 uskutočnilo vyhlásenie laureátky ceny za uplynulý rok, ktorou sa na základe hodnotiaceho procesu medzinárodnej odbornej poroty stala Èv van Hettmer. Víťazke srdečne gratulujeme a všetkým nominovaným ďakujeme za úsilie a prácu, ktorú venovali tvorbe svojich umeleckých projektov, výstavy a celému procesu príprav minulého ročníka projektu.

Vyhlásenie laureátky prebehlo za prítomnosti nominovaných umelkýň a umelcov na Cenu Oskára Čepana 2021 Luki ESSENDER, Èv van HETTMER, Ondřej HOUŠŤAVA, Tamara KAMETANI a Viktorie LANGER, členov medzinárodnej poroty Sørena Grammela a Jana Verwoerta, minuloročnej laureátky Ceny Oskára Čepana 2020 Daniely Krajčovej a kurátorov výstavy Lucie Gavulovej a Jena Kratochvila.

Výstava All In. At Least, a Possibility ... potrvá do 28. 02. 2022. Otvorená je denne okrem utorka, od 12.00 do 19.00 hod.

Kurátormi výstavy sú Lucia Gavulová a Jen Kratochvil.

Účasť na podujatí podlieha režimu OP.

//

Ocenenie pre laureáta/ku 26. ročníka: • dvojmesačný rezidenčný pobyt v rámci programu Residency Unlimited v New Yorku v mesiacoch marec-apríl 2022 • finančná odmena vo výške 5000 eur • samostatná výstava v relevantnej inštitúcii na Slovensku najneskôr do dvoch rokov od získania ceny

Vyhlásenie poroty

Vzhľadom na kvalitu prác zúčastnených umelkýň a umelcov a naliehavosť otázok, ktorým sa venujú, sa porota rozhodla zvýšiť počet finalistov a finalistiek zo štyroch na päť. Porota chce výberom poukázať aj na veľký počet prihlášok do tohtoročnej Ceny Oskára Čepana, ktoré spája naliehavá potreba vyjadriť sa k problémom sexizmu, násilia a zastrašovania na akademickej pôde, umeleckej scéne a v spoločnosti všeobecne. ...

Celé vyhlásenie poroty nájdete v tlačovej správe. ←

Porota

Kathrin Bentele (KW Berlin), Sören Grammel (www.soeren-grammel.info), Edith Jeřábková (PLATO Ostrava, Institute of Anxiety, LES), Margot Norton (New Museum, New York), Jan Verwoert (Piet Zwart Institute, Rotterdam; Oslo National Academy of the Arts).

Kurátorský text

All In: At least a Possibillity...

Koniec pandémie je v nedohľadne. Zvykáme si na súčasný status quo, dúfajúc, že ho časom nahradí nový. Na začiatku sme všetci boli optimisti a v mysliach si projektovali modely a formáty novej kolektivity a solidárneho prístupu k všetkým okolo nás. Kde sú však doby, kedy sme si šili rúška, nosili starším ľuďom nákup a plánovali svet poučený pandémiou? Svet, v ktorom súčasný neskorý kapitalizmus nahradí iný systém, abstraktný, hmlistý, ale postupne formovaný všetkým tým, čím prechádzame?

Odpovede nikdy nie sú absolútne, Živé spoločenské štiepenie a polarizácia sú vypuklejšie než kedykoľvek predtým. Namiesto pôvodnej nádeje fungujeme na dennej báze v nepredvídateľných obavách o svoje životy i živobytie, viniac z vlastnej pozície druhú stranu, nech je akokoľvek neidentifikovateľná. Klasický, stále dokola sa opakujúci príbeh. Racionalita vysublimovala ako dávno zabudnutý sen. Paralelné pandémie psychického zdravia postupne odstrihávajú od sveta tých, ktorí by mohli ponúknuť potenciál zmeny. A v tomto stave, v tomto prostredí rozporu mlčky kráčame ďalej každým novým dňom.

Našťastie však jestvujú relevantné hlasy, ktoré svojou rezonanciou rozháňajú inak zdanlivo nepriechodnú hmlu pesimizmu a skepsy. Tohtoroční nominovaní*né na Cenu Oskára Čepana sú toho príkladom. V nedávnej dobe všetky umelecké ceny skúmali možnosti nesúťaženia a rovnosti medzi umelcami. V optike súčasného diania sa táto diskusia javí už iba ako odlesk pokojnejších, a teda privilegovanejších čias. Umelci*kyne v Cene Oskára Čepana 2021 budujú nové systémy rezistencie, resp. skicujú možné súčasné i budúce naratívy po vlastných osiach. Každý z nich ponúka svoju alternatívu k celospoločenskému stavu, či už formou analýzy a kritického myslenia, direktívnej polemiky, konkrétnych foriem odporu alebo prostredníctvom sebazáchovného odstupu. Bez preháňania možno povedať, že umelci*kyne vytvorili spoločné dielo, hoc rozdelené do vlastných fragmentov. Akoby nevedome naprojektovali navigačný systém smerujúci do iných realít. Za daných okolností je už potom voľba takzvaného laureáta*tky iba nepatrným rozvlnením, ktoré „neprekričí“ pôsobivosť, výpovednosť, relevanciu a dosah každého jednotlivého výstupu. Cesty sa núkajú cez meditáciu, queerovanie etablovaných diskurzov, súčasných i historických naratívov, utopické vízie s náznakmi ich protipólov, jemný flirt s dystópiou, alebo priamo a ostro znejúci hlas rozhorčenia.

All In: At least a Possibillity, teda tohtoročná Cena Oskára Čepana 2021 nediktuje divákom ako sa majú správať, neukazuje doprava ani doľava, nesnaží sa autority nahradiť novými, ale otvorene a zároveň s presnosťou ponúka možnosť zmeny či úniku zo slepej uličky, v ktorej sa zdanlivo bezvýchodiskovo spoločne tlačíme.

Jen Kratochvil & Lucia Gavulová