Cena

Oskára

Čepana

O nás Partneri SK/EN Prihlásiť

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

Archív

31. 3. 2021

Cena Oskara Cepana otvára nový ročník 1. februára. Dejiskom bude Bratislava.

→ Tlačová správa

31. 3. 2021

Oskár Čepan v Kunsthalle Bratislava!

→ tlačová správa

12. 3. 2021

Porota – Jan Verwoert

12. 3. 2021

Porota – Margot Norton

12. 3. 2021

Porota – Edith Jeřábková

12. 3. 2021

Porota – Kathrin Bentele

11. 3. 2021

Porota – Søren Grammel

VYHLÁSENIE FINALISTOV/TIEK: apríl 2021

MIESTO A TERMÍN KONANIA VÝSTAVY: Finálová výstava sa uskutoční od 18. novembra 2021 do januára 2022 v Kunsthalle Bratislava, Nám. SNP 1.

VYHLÁSENIE LAUREÁTA/KY: november 2021

Ocenenie pre laureáta/ku 26. ročníka: • dvojmesačný rezidenčný pobyt v rámci programu Residency Unlimited v New Yorku v mesiacoch marec-apríl 2022 • finančná odmena vo výške 5000 eur • samostatná výstava v relevantnej inštitúcii na Slovensku najneskôr do dvoch rokov od získania ceny

Každý finalista/ka je podporený sumou 3000 eur, určenou na realizáciu diela na výstavu. Dielo, ktorým sa finalista/ka bude na výstave prezentovať, by malo byť novým a dosiaľ výstavne neprezentovaným výstupom autora/ky. Umelci/kyne sú pred prihlásením do projektu povinní dôsledne sa oboznámiť so štatútom Ceny Oskára Čepana.

Porota vyberie štyroch finalistov/ky na základe portfólia, autorského stanoviska a životopisu.

Prihlásený profil a portfólio je možné priebežne upravovať a dopĺňať až do termínu uzavretia prihlášok.

Kontaktná osoba: Mgr. Lucia Gavulová (riaditeľka); info@oskarcepan.sk; lucia.gavulova@ncsu.sk +421 907 287 006

Porota

Kathrin Bentele (KW Berlin), Sören Grammel (Kunstmuseum Basel), Edith Jeřábková (UMPRUM, Institute of Anxiety), Margot Norton (New Museum, New York), Jan Verwoert (freelance, Kunstverein Munich, Academy of Umeå). Kurátor: Laura Amann (Kunsthalle Wien).