Cena

Oskára

Čepana

O nás Partneri SK/EN Prihlásiť

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

Archív

1. 3. 2021

Oskár Čepan v Kunsthalle Bratislava!

→ tlačová správa

15. 2. 2021

Cena Oskara Cepana otvára nový ročník 1. februára. Dejiskom bude Bratislava.

→ Tlačová správa

Podať projekt

Nadácia – Centrum súčasného umenia (N-CSU) vyhlasuje otvorenú výzvu s možnosťou prihlásenia sa do Ceny Oskára Čepana 2021. Projekt je určený vizuálnym umelcom a umelkyniam do veku 40 rokov.

UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK: streda, 31. marec 2021, 0:00 hod.

VYHLÁSENIE FINALISTOV/TIEK: apríl 2021

MIESTO A TERMÍN KONANIA VÝSTAVY: Bratislava, inštitúcia v jednaní; október – december 2021

VYHLÁSENIE LAUREÁTA/KY: november 2021

Ocenenie pre laureáta/ku 26. ročníka: • dvojmesačný rezidenčný pobyt v rámci programu Residency Unlimited v New Yorku v mesiacoch marec-apríl 2022 • finančná odmena vo výške 5000 eur • samostatná výstava v relevantnej inštitúcii na Slovensku najneskôr do dvoch rokov od získania ceny

Každý finalista/ka je podporený sumou 3000 eur, určenou na realizáciu diela na výstavu. Dielo, ktorým sa finalista/ka bude na výstave prezentovať, by malo byť novým a dosiaľ výstavne neprezentovaným výstupom autora/ky. Umelci/kyne sú pred prihlásením do projektu povinní dôsledne sa oboznámiť so štatútom Ceny Oskára Čepana.

Porota vyberie štyroch finalistov/ky na základe portfólia, autorského stanoviska a životopisu.

Prihlásený profil a portfólio je možné priebežne upravovať a dopĺňať až do termínu uzavretia prihlášok.

Kontaktná osoba: Mgr. Lucia Gavulová (riaditeľka); info@oskarcepan.sk; lucia.gavulova@ncsu.sk +421 907 287 006

* Presné zloženie poroty pre rok 2021 bude oznámené v prvej polovici februára.