Cena

Oskára

Čepana

O nás Partneri SK/EN Prihlásiť

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

Finalisti

Èv van Hettmer

Luki Essender

Ondřej Houšťava

Tamara Kametani

Viktorie Langer

Archív

26. 4. 2021

Medzinárodná porota vybrala päť finalistov/finalistiek Ceny Oskára Čepana 2021

→ Tlačová správa – download

31. 3. 2021

Cena Oskara Cepana otvára nový ročník 1. februára. Dejiskom bude Bratislava.

→ Tlačová správa

31. 3. 2021

Oskár Čepan v Kunsthalle Bratislava!

→ tlačová správa

12. 3. 2021

Porota – Jan Verwoert

12. 3. 2021

Porota – Margot Norton

12. 3. 2021

Porota – Edith Jeřábková

12. 3. 2021

Porota – Kathrin Bentele

11. 3. 2021

Porota – Søren Grammel

→ www.soeren-grammel.info

Medzinárodná porota zložená zo špičkových odborníkov a odborníčok posunula do finále Ceny Oskára Čepana päť umelcov/umelkýň. Rozhodla tak na základe kvality diel a naliehavosti problematík, ktoré reflektujú. Finalistami/finalistkami 26. ročníka Ceny Oskára Čepana sú: Luki ESSENDER (1995), Èv van HETTMER (1987), Ondřej HOUŠŤAVA (1995), Tamara KAMETANI (1988) a Viktorie LANGER (1988). Porota posudzovala portfóliá 42 prihlásených autorov/autoriek do štyridsať rokov, ktorí reagovali na otvorenú výzvu. Výstava aktuálneho ročníka sa uskutoční v Kunsthalle Bratislava, jej kurátorkou bude Laura Amann (AT). Meno laureáta/laureátky bude známe 9. 12. 2021. Cenu Oskára Čepana organizuje Nadácia – Centrum súčasného umenia, spoluorganizátorom je platforma pre podporu umenia collective. „Vzhľadom na kvalitu prác zúčastnených umelkýň a umelcov a naliehavosť otázok, ktorým sa venujú, sa porota rozhodla zvýšiť počet finalistov a finalistiek zo štyroch na päť. Výberom chcela zároveň poukázať aj na veľký počet prihlášok do tohtoročnej Ceny Oskára Čepana, ktoré spája naliehavá potreba vyjadriť sa k problémom sexizmu, násilia a zastrašovania na akademickej pôde, umeleckej scéne a v spoločnosti všeobecne,“ uviedla vo svojom vyhlásení porota, ktorá zasadala vo štvrtok 22. apríla, po druhý raz v dvadsaťšesť ročnej histórii Ceny online. Porotcovia a porotkyne mali od ukončenia otvorenej výzvy tri týždne prístup k prihláseným portfóliám autorov/autoriek na webovej stránke projektu, kde si ich mohli vopred preštudovať a ohodnotiť. „Osvedčil sa postup prípravy užších zoznamov, shortlistov preferovaných prihlásených u jednotlivých porotcov, ktoré sa vyhodnotili v predvečer zasadnutia, určili sa prieniky v ich nahliadaní a v deň stretnutia sa diskutovalo už iba o konkrétnych autorkách a autoroch. Stretnutie trvalo takmer osem hodín a možno ho vyhodnotiť ako veľmi živú diskurzívnu platformu v zmysle dopracovania sa k finálnemu výberu. Porota sa tento rok zamerala na adresné postoje a konkrétne problematiky, ktoré vybrané umelkyne a umelci reflektujú; reagovala na vyšší počet prihlásených vyjadrujúcich naliehavé obavy zo sexizmu a šikany nielen na umeleckých akadémiách, ale aj v rámci umeleckej prevádzky a spoločnosti ako takej. Zarezonovali queer problematika, otázky technológií ako nástroja kontroly a ich vplyvu na vzťahy a emočné prežívanie, témy ekológie a ekonómie, sociálnych kríz a vyhranený maliarsky jazyk ženských autoriek,“ zhodnotila riaditeľka Nadácie ‒ Centrum súčasného umenia a zároveň Ceny Oskára Čepana Lucia Gavulová.

Tento rok prijali pozvanie do poroty Ceny Oskára Čepana traja noví členovia a dvaja pokračujú 
z minulého roka ‒ Kathrin Bentele z KW Institute for Contemporary Art Berlin a Jan Verwoert z Oslo National Academy of the Arts. Novými členmi sú: Søren Grammel, donedávna aktívny v Kunstmuseum Gegenwart v Bazileji, Edith Jeřábková, ktorá je aktívna ako kurátorka v PLATO Ostrava a zároveň stojí za mnohými neinštitucionálnymi platformami ako Institut úzkosti alebo Are/are-events.org a Margot Norton, kurátorka z New Museum v New Yorku a súčasne kurátorka 5. ročníka New Museum Triennial. Podľa Lucie Gavulovej sú v aktuálnom zložení poroty veľmi dobre zastúpené inštitucionálne trendy aj nastavenie jednotlivcov v rámcoch najaktuálnejších tendencií na poli vývoja súčasného umenia vo svete.

Kurátorkou výstavy finalistov/finalistiek bude rakúska kurátorka a architektka Laura Amann, ktorá aktuálne pôsobí v Kunsthalle Wien. Výstava sa uskutoční od 18. 11. 2021 do 18. 01. 2022 v Kunsthalle Bratislava.