Cena Oskára Čepana20202019PrihlásiťSK / EN

Súťaž Cena Oskára Čepana* vznikla v roku 1996 a je určená vizuálnym umelcom do veku 40 rokov. Účasť v súťaži nie je obmedzená konkrétnym výtvarným médiom.

Laureát Ceny Oskára Čepana získa:
plne hradený dvojmesačný rezidenčný pobyt v Residency Unlimited v New Yorku / USA, každoročne v mesiacoch marec / apríl
finančnú odmenu vo výške 5 000 eur
samostatnú výstavu v galerijnej inštitúcii na Slovensku
podporu organizátora pri zaistení ďalších výstav, projektov a prezentácií na Slovensku a v zahraničí

Projekt realizuje od roku 2001 Nadácia – Centrum súčasného umenia v spolupráci s platformou pre podporu umenia collective, Residency Unlimited, Trust for Mutual Understanding a s finančnou podporou Fondu na podporu umenia. Cena je súčasťou medzinárodnej siete ocenení YVAA – Young Visual Artists Awards (www.yvaawards.org), organizovaných v krajinách stredovýchodnej Európy.

O finalistoch a víťazovi rozhoduje medzinárodná odborná porota.

Porota vyberie štyroch finalistov na základe:
portfólia prác, dokladujúceho práce minimálne za obdobie posledných troch rokov
autorského stanoviska
životopisu / CV

Vzhľadom k medzinárodnému zloženiu poroty je žiadané uvádzať všetky texty v slovenskom aj anglickom jazyku.

Portfólio aj všetky dokumenty je do systému potrebné nahrávať v PDF formáte.

Portfólio:
ukážka prác za posledné obdobie (maximálny počet prác je 20, minimálny 3)
popisky k obrázkom
video práce (linky na Youtube / Vimeo)

Autorské stanovisko:
autorský komentár k tvorbe

Životopis / CV:
rok narodenia / štúdium / samostatné výstavy / ocenenia / rezidencie / realizácie

Zmienené portfólio, stanovisko a životopis prihlasuje uchádzač do súťaže cez položku Podať projekt. Uchádzač musí mať na stránke najskôr vytvorený Profil, čo môže urobiť cez položku Registrovať nového uchádzača. Následne môže uploadovať všetky vyžadované dokumenty pre potreby posudzovania odbornou porotou.

Je žiaduce, aby sa uchádzač pred prihlásením dôsledne oboznámil so štatútom súťaže a akceptoval tak pravidlá súťaže v ňom uvedené.

V prípade potreby konzultácie kontaktujte:
info@oskarcepan.sk
Lucia Gavulová (riaditeľka N-CSU a Ceny Oskára Čepana), +421 907 287 006
Rovniankova 4, 851 02, Bratislava

Organizátor: Nadácia – Centrum súčasného umenia

Spoluorganizátor: collective, Nová synagóga Žilina

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Partner: J&T Banka

Partneri: Trust for Mutual Understanding, Residency Unlimited, Young Visual Artists Awards

Komunikačný partner: SKPR STRATEGIES

* Oskár Čepan (1925-1992) bol literárnym vedcom, výtvarným teoretikom a kritikom, umelcom, archeológom a paleontológom. „Spája v sebe odvahu, étos, presvedčenie, intuíciu a schopnosť revidovať ustálené názory. Sú to vlastnosti ojedinelé, hodné mladých nositeľov Ceny Oskára Čepana a jej trvalého kultivovania.“ – Peter Zajac, júl 2014