Cena

Oskára

Čepana

O nás Partneri SK/EN Prihlásiť

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

Projekt je určený slovenským vizuálnym umelcom do 40 rokov, mladej a strednej generácii tvorcov. Formou súťaže, ktorá je založená na otvorenej výzve a možnosti prihlásenia sa pre každého, kto spĺňa jej podmienky uvedené v štatúte, podporuje nie len jednotlivých umelcov, vybraných každoročne medzinárodnou odbornou porotou do finále, v ich tvorivom vývoji, ale aj kultivuje divácku scénu, prijímateľov súčasného vizuálneho umenia a diskurz o ňom vo všeobecnosti. Projekt napomáha zviditeľňovaniu a popularizácii slovenského umenia, stimuluje a podporuje vznik nových umeleckých diel, iniciuje cezhraničné a medzinárodné spolupráce, k čomu dopomáha najmä práca s medzinárodne koncipovanou porotou, každoročne obmieňanou o špičkové mená vo svojom obore, ktorých nositelia sú aktívni od Európy po USA.

História slovenskej verzie ocenenia, ktoré je súčasťou širšieho medzinárodného networku podobných ocenení YVAA - Young Visual Artists Awards siaha do roku 1996, kedy ju pod názvom Mladý slovenský výtvarník roka založila zakladateľka a riaditeľka americkej nadácie The Foundation for a Civil Society (FCA) Wendy W. Luersová. Spoločne so svojím manželom Williamom Luersom, americkým veľvyslancom v Prahe, strávila v Československu niekoľko rokov a po páde komunistického režimu sa rozhodla pre pomoc krajinám východného bloku na kultúrnom poli: založila tradíciu udeľovania výtvarných cien, spojenú s následným pobytom víťaza v USA. Od roku 2001 nesie slovenská obdoba projektu aktuálny názov Cena Oskára Čepana, podľa teoretika výtvarného umenia Oskára Čepana (1925-1992).

* Oskár Čepan (1925 – 1992) bol vyhraneným kritikom a teoretikom výtvarného umenia so širokým záberom a prenikavým rozhľadom, zasväteným editorom a antologistom, erudovaným a vnímavým autorom textov o súdobom slovenskom výtvarnom umení, filozofom, teoretikom, historikom a kritikom. V slovenskom dejepise výtvarného umenia dvadsiateho storočia mal nezastupiteľné postavenie. Jeho texty sú dodnes aktuálne a prekvapujúco presné.

Kontakt

Rovniankova 4, 851 02 Bratislava, info@oskarcepan.sk, tel.: +421 907 287 006,

Organizačný tím

Lucia Gavulová je riaditeľkou Ceny Oskára Čepana od roku 2018. Vyštudovala Vedu o výtvarnom umení na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2014 pôsobí v Slovenskej národnej galérii a od roku 2018 vedie Nadáciu – Centrum súčasného umenia.

Peter Liška sa venuje grafickému a výstavnému dizajnu. Autorsky sa podieľal na stálych expozíciách Slovenského národného múzea a na výstavách a publikáciách Slovenskej národnej galérie, Slovenského centra dizajnu, Galérie mesta Bratislavy a iných. Je autorom vizuálnej identity Stanice Žilina-Záriečie, Novej synagógy v Žiline, či Bratislava Dizajn Week.

Zuzana Golianová je vyštudovaná divadelná dramaturgička, ktorá sa okrem tejto profesie venuje trom vlastným reláciám na Rádiu Devín, organizovaniu kultúrnych podujatí, festivalov, publikačnej a autorskej činnosti a PR servisu so zameraním na projekty spojené s kultúrou a spoločenskými vedami.

Lucia Gamanová je doktorandka v ateliéri Priestor na Katedre vizuálnej komunikácie Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. VŠVU absolvovala na Katedrách vizuálnej komunikácie a úžitkového umenia. Aktívne sa venuje filmovej výtvarnej réžii a divadelnej scénografickej tvorbe. Funguje tiež v autorskej dvojici dizajnérskeho štúdia Gamanova Bakushina.