Cena

Oskára

Čepana

O nás Partneri SK/EN Prihlásiť

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

Projekt je určený slovenským vizuálnym umelcom a umelkyniam do 40 rokov, bez mediálneho vymedzenia. Účasť v ňom je založená na otvorenej výzve a možnosti prihlásenia sa pre každého, kto spĺňa podmienky uvedené v štatúte. Cena Oskára Čepana podporuje nie len jednotlivých umelcov a umelkyne, vybraných každoročne medzinárodnou odbornou porotou do finále, v ich tvorivom vývoji, ale kultivuje aj divácku scénu, prijímateľov súčasného vizuálneho umenia a diskurz o ňom vo všeobecnosti. Projekt napomáha zviditeľňovaniu a popularizácii slovenského umenia, stimuluje a podporuje vznik nových umeleckých diel, iniciuje cezhraničné a medzinárodné spolupráce. A to najmä aktívnou spoluprácou s medzinárodne koncipovanou porotou, každoročne obmieňanou o špičkové mená vo svojom obore, ako aj s rezidenčným programom Residency Unlimited v New Yorku (USA).

História slovenskej verzie ocenenia, ktoré je súčasťou širšieho medzinárodného networku podobných ocenení YVAA - Young Visual Artists Awards siaha do roku 1996, kedy ju pod názvom Mladý slovenský výtvarník roka založila zakladateľka a riaditeľka americkej nadácie The Foundation for a Civil Society (FCA) Wendy W. Luersová. Spoločne so svojím manželom Williamom Luersom, americkým veľvyslancom v Prahe, strávila v Československu niekoľko rokov a po páde komunistického režimu sa rozhodla pre pomoc krajinám východného bloku na kultúrnom poli: založila tradíciu udeľovania výtvarných cien, spojenú s následným pobytom víťaza v USA. Od roku 2001 nesie slovenská obdoba projektu aktuálny názov Cena Oskára Čepana, podľa teoretika výtvarného umenia Oskára Čepana (1925-1992).

* Oskár Čepan (1925 – 1992) bol vyhraneným kritikom a teoretikom výtvarného umenia so širokým záberom a prenikavým rozhľadom, zasväteným editorom a antologistom, erudovaným a vnímavým autorom textov o súdobom slovenskom výtvarnom umení, filozofom, teoretikom, historikom a kritikom. V slovenskom dejepise výtvarného umenia dvadsiateho storočia mal nezastupiteľné postavenie. Jeho texty sú dodnes aktuálne a prekvapujúco presné.

Kontakt

Rovniankova 4, 851 02 Bratislava, mail: cenaoskaracepana2022@gmail.com tel.: +421 907 287 006

Organizačný tím

Lucia Gavulová je riaditeľkou Ceny Oskára Čepana od roku 2018. Je aktívna ako kurátorka, publicistka, editorka a organizátorka umeleckých projektov, podujatí a výstav so skúsenosťou ako na inštitucionálnom poli, tak v rámci freelance aktivít. Študovala dejiny umenia na Univerzite Komenského v Bratislave. Do roku 2022 pracovala ako kurátorka Zbierok moderného a súčasného umenia a šéfredaktorka magazínu 365° v Slovenskej národnej galérii.

Lucia Gamanová, grafická a PR podpora v rámci sociálnych sietí Ceny Oskára Čepana je doktorandka v ateliéri Priestor na Katedre vizuálnej komunikácie Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. VŠVU absolvovala na Katedrách vizuálnej komunikácie a úžitkového umenia. Aktívne sa venuje filmovej výtvarnej réžii a divadelnej scénografickej tvorbe. Funguje tiež v autorskej dvojici dizajnérskeho štúdia Gamanova Bakushina.

Zuzana Golianová, ktorá je v Cene Oskára Čepana zodpovedná za PR v rámci audiovizuálnych médií, je vyštudovaná divadelná dramaturgička, ktorá sa okrem tejto profesie venuje trom vlastným reláciám na Rádiu Devín, organizovaniu kultúrnych podujatí, festivalov, publikačnej a autorskej činnosti a PR servisu so zameraním na projekty spojené s umením, kultúrou a spoločenskými vedami.

Patrícia Chamrazová, asistentská a produkčná podpora v Cene Oskára Čepana je mediálna umelkyňa. Pochádza zo Slovenska a momentálne pôsobí vo Viedni. Bakalárske a magisterské štúdium absolvovala v odbore Intermédiá na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V súčasnosti pokračuje v štúdiu v odbore Transmediálne umenie na University of Applied Arts Vienna. Aktívne sa zúčastňuje na rôznych medzinárodných výstavách, projektoch a rezidenciách.