Cena

Oskára

Čepana

O nás Partneri SK/EN Prihlásiť

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

Štatút súťaže

Súťaž Cena Oskára Čepana* vznikla v roku 1996 a je určená vizuálnym umelcom do veku 40 rokov. Účasť v súťaži nie je obmedzená konkrétnym výtvarným médiom.

1.

Laureát Ceny Oskára Čepana získa plne hradený dvojmesačný rezidenčný pobyt v Residency Unlimited v New Yorku / USA, každoročne v mesiacoch marec / apríl, finančnú odmenu vo výške 5 000 eur, samostatnú výstavu v galerijnej inštitúcii na Slovensku, podporu organizátora pri zaistení ďalších výstav, projektov a prezentácií na Slovensku a v zahraničí

2.

Projekt realizuje od roku 2001 Nadácia – Centrum súčasného umenia v spolupráci s platformou pre podporu umenia collective, Residency Unlimited, Trust for Mutual Understanding a s finančnou podporou Fondu na podporu umenia. Cena je súčasťou medzinárodnej siete ocenení YVAA – Young Visual Artists Awards (www.yvaawards.org), organizovaných v krajinách stredovýchodnej Európy.

3.

O finalistoch a víťazovi rozhoduje medzinárodná odborná porota.

4.

Porota vyberie štyroch finalistov na základe portfólia prác, dokladujúceho práce minimálne za obdobie posledných troch rokov, autorského stanoviska, životopisu / CV

5. Prihláška

Vzhľadom k medzinárodnému zloženiu poroty je žiadané uvádzať všetky texty v slovenskom aj anglickom jazyku.

5.1

Portfólio aj všetky dokumenty je do systému potrebné nahrávať v PDF formáte.

5.2

Portfólio: ukážka prác za posledné obdobie (maximálny počet prác je 20, minimálny 3), popisky k obrázkom, video práce (linky na Youtube / Vimeo)

5.3

Autorské stanovisko: autorský komentár k tvorbe

5.4

Životopis / CV: rok narodenia / štúdium / samostatné výstavy / ocenenia / rezidencie / realizácie

5.5

Zmienené portfólio, stanovisko a životopis prihlasuje uchádzač do súťaže cez položku Podať projekt. Uchádzač musí mať na stránke najskôr vytvorený Profil, čo môže urobiť cez položku Registrovať nového uchádzača. Následne môže uploadovať všetky vyžadované dokumenty pre potreby posudzovania odbornou porotou.

6.

Je žiaduce, aby sa uchádzač pred prihlásením dôsledne oboznámil so štatútom súťaže a akceptoval tak pravidlá súťaže v ňom uvedené.

info@oskarcepan.sk
+421 907 287 006
Rovniankova 4, 851 02, Bratislava