Cena

Oskára

Čepana

O nás Partneri SK/EN Prihlásiť

2024

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

Víťaz

APART collective

Katarína Hrušková

Nik Timková

Zuzana Žabková

Cena Oskára Čepana

Archív

22. 12. 2017

Potrebuje súčasné umenie ceny?

→ videoreport

17. 11. 2017

PechaKucha Night/Čepan Edition

→ FOTOREPORT

17. 11. 2017

Čepan víkend/Vyhlásenie lauretáta

→ FOTOREPORT

3. 11. 2017

Kto je Cena Oskára Čepana

→ text finalistov

1. 11. 2017

Výstava finalistov

→ Tlačová správa

29. 8. 2017

Nik Timková

→ Čepan talks

24. 4. 2017

Finalisti Ceny Oskára Čepana 2017

→ Tlačová správa

21. 4. 2017

Vyhlásenie finalistov

→ Tlačová správa

17. 3. 2017

Porota – Lily Hall (UK)

17. 3. 2017

Porota – Barnabás Bencsik (HU)

17. 3. 2017

Porota – Dorota Kenderová (SK)

17. 3. 2017

Porota – Michal Novotný (CZ)

17. 3. 2017

Porota – Kiki Petratou (GR/NL)

15. 3. 2017

Vyhlásenie otvorenej výzvy!

→ Fotoreportáž

Nadácia – Centrum súčasného umenia pozýva na 22. ročník Ceny Oskára Čepana, ocenenia mladých slovenských vizuálnych umelcov a umelkýň do 40 rokov. Finalistov vybrala medzinárodná porota v zložení Kiki Petratou (GR/NL), Lilly Hall (UK), Dorota Kenderová (SK), Barnabás Bencsik (HU) a Michal Novotný (CR). O laureátovi rozhodne na základe diel vytvorených unikátne pre príležitosť výstavy finalistov v Nitrianskej galérií. Laureát získa dvojmesačný rezidenčný pobyt v Residency Unlimited v New York City a 2 600 EUR.

• Výstava finalistov: 10. 11. – 3. 12. 2017, Nitrianska galéria / Salón a Galéria mladých; • Vernisáž výstavy: 9. 11. 2017 o 18:00 h Nitrianska galéria, Župné námestie 962/3, Nitra

• Vyhlásenie lauretátov v rámci slávnostného ceremoniálu: 18. 11. 2017, Staré divadlo Karola Spišáka, Ulica 7. pešieho pluku 1, Nitra

Vystavujúci finalisti: APART collective, Katarína Hrušková, Nik Timková a Zuzana Žabková

Realizačný tím COČ 2017: Cenu Oskára Čepana organizuje Nadácia – Centrum súčasného umenia. Riaditeľ NCSU: Christian Potiron; Koordinátorka: Zuzana Pacáková; PR manažérka: Lucia Horňáková; Produkcia: Lucia Mandincová; Grafický dizajn: Jozef Tušan;

Ocenenie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond je hlavným partnerom projektu.

Vyhlásenie poroty

APART collective, Katarína Hrušková, Nik Timková, Zuzana Žabková. V roku 2017 nastala v procese príprav výstavy finalistov výnimočná situácia: vystavujúci autori sa dohodli, že sa nebudú uchádzať o cenu každý sám za seba, ale vytvoria prezentáciu, ktorá bude ich spoločným dielom. Zároveň zverejnili vyhlásenie, v ktorom podrobili kritike kultúrne pomery na Slovensku, inštitút Ceny Oskára Čepana a najmä princíp súťaženia ako taký. Namiesto toho sa prihlásili k princípu dialógu a spolupráce. Toto rozhodnutie vzbudilo nemalý mediálny ohlas a prispelo tak v konečnom dôsledku aj k zmenám v organizovaní Ceny Oskára Čepana. Porota, rešpektujúc nečakaný vývoj situácie, udelila cenu všetkým finalistom. APART collective (Denis Kozerawski – 1990; Magda Scheryová – 1990; Peter Sit – 1991; Andrej Žabkay – 1987) je umelecké zoskupenie, ktoré vzniklo v roku 2012. Jeho členovia sa venujú vydavateľskej činnosti, kurátorovaniu výstav, organizovaniu projektov vizuálneho umenia, prednášok, ako aj vlastnej tvorbe ‒ kolektívnej či samostatnej, často v spolupráci s inými umeleckými subjektmi. Katarína Hrušková (1984) sa venuje fotografii, videu, práci s textom, zvukom a hovoreným slovom. Tematicky pracuje s každodennými, bežne nevnímanými predmetmi a situáciami, ktorými reprezentuje potrebu komfortnej zóny a zároveň snahu sa z nej vymaniť. Nik Timková (1986), multimediálna umelkyňa a organizátorka, sa venuje prevažne tvorbe objektov a inštalácií z rôznych materiálov (textil, keramika); ale aj digitálnemu umeniu. Skúma témy ako telesnosť, feminizmus, materializmus a problémy generácie mileniálov. Zuzana Žabková (1987) má okrem výtvarného aj tanečné a choreografické vzdelanie, čo určuje jej špecifický prínos na umeleckej scéne. Vo svojej tvorbe prepája tanec, videoart, performanciu, prácu s textom a inštaláciou.

Porota

Kiki Petratou (GR/NL), Dorota Kenderová (SK), Michal Novotný (ČR), Lily Hall (UK) a Barnabás Bencsik (HU)

Kurátorský text

Kolektív APART, Katarína Hrušková, Nik Timková a Zuzana Žabková v rámci svojej účasti vo finále Ceny Oskára Čepana v roku 2017 zverejnili vyhlásenie, v ktorom podrobili kritike kultúrne pomery na Slovensku, inštitút Ceny Oskára Čepana a najmä princíp súťaženia ako taký. Namiesto toho sa prihlásili k princípu dialógu a spolupráce. Porota, rešpektujúc nečakaný vývoj situácie, udelila cenu všetkým finalistom.