Cena

Oskára

Čepana

O nás Partneri SK/EN Prihlásiť

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

Víťaz

Finalisti

APART collective

→ Portfólio

Katarína Hrušková

Nik Timková

Zuzana Žabková

APART collective

apart.sk

CV

* 1990 Denis Kozerawski * 1991 Peter Sit * 1990 Magda Scheryová * 1987 Andrej Žabkay

Stanovisko

A PART ≈ APART APART (z anglického jazyka) znamená „zvlášť o sebe“, „od seba“ i „bokom“, obsahujúce „art“. APART v názve skupiny môže vyznievať oxymoronicky alebo paralogicky alebo vyjadruje súbežnosť predstaviteľov. Takúto paralelitu držia pokope akési zlúčiteľné vnemové, citové tykadlá subjektivít a zdieľané rozhrania. Zdieľané rozhranie nie je dané, ale umelo / umelecky skonštruované, aby fungovalo ako empaticky fertilné tkanivo. APART vyjadruje heterogénnu vnútornú skladbu, vnútorné kritické odstupy, odhodlanie nedogmatickej kolektivity.

APART je slovenské umelecké družstvo. Dnes sú APART-om Denis Kozerawski (*1990), Peter Sit (*1991), Magda Scheryová (*1990) a Andrej Žabkay (*1987) — čerstvá absolventka / absolventi Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave a Vysokej školy uměleckoprůmyslové v Prahe. Priezviská umelkyne a umelcov sami ako keby naznačovali hybriditu miesta ich pôvodu — aj slovenské, aj nie, aj lokálne, aj globálne. APART je zameraný internacionálne. APART vznikol na rozhraní rokov 2011 a *2012. Dnes má už za sebou aktívnu päťročnicu. APART, slovami jeho osobností, vyrástol z pocitu odcudzenia („od seba“) v atmosfére nefunkčnosti (miestnej aj svetovej umeleckej prevádzky) a verve s tým niečo urobiť. Umenie je nástrojom či základňou bádania a zmeny.

APART vykonáva výskumnú, tvorivo-umeleckú, projektovo- a výstavo-tvornú / kurátorskú (vedenie bratislavskej galérie Hit), publikačnú a archivačnú činnosť. Umelkyňa a umelci iniciujú, tvoria, usporadúvajú a vystavujú skupinové manifestácie (často si prizývajúc / dávajúc priestor ešte aj ďalším umelcom a teoretikom) a fungujú aj jednotlivo. APART je meta-participatívna platforma. APART pracuje na protoinštitucionálnej báze — na princípe zdieľaných ekonómií zasadzuje svoju polysubjektivitu do kontextov priamo súvisiacich alebo chcených. Viac ako o budovanie nových sietí sa snažia o aktiváciu zrýchlenia za pozornosť stojacich intelektuálnych a poetických synapsií. Vedia, že príroda už je definitívne presieťovaná.

Z textu Borisa Ondreičku (umelec a kurátor)

Kurátorský text

APART Collective narušuje pojmy individuality, autorstva a roli jednotlivca v rámci kolektívnej spolupráce. APART funguje ako platforma operujúca naprieč poľom rozdielnych aktivít, ktoré formujú prax súčasného umenia: od verejných akcií po vydavateľskú činnosť. APART za dobu svojej činnosti vytvoril akýsi druh zdola organizovanej inštitúcie, ktorá sa nezaoberá len tvorbou výstav, ale vytvára zliatinu rozdielnych umeleckých a kurátorských praktík. Organizujú, privážajú a na mieste pracujú so stále rastúcou sieťou umelcov, kritikov, akademikov a dizajnérov, vytvárajúc nové podporné siete a modely spolupráce.