Cena

Oskára

Čepana

O nás Partneri SK/EN Prihlásiť

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

Víťaz

Aneta Mona Chisa & Lucia Tkáčová

Finalisti

Ildikó Pálová

Lucia Dovičáková

Stano Masár

Porota

Dušan Zahoranský (predseda), Dušan Brozman, Gabriela Garlatyová, Lucia Gregorová, Daniel Grúň, Július Koller, Tomáš Pospiszyl (ČR), Cisilla Kolomijcová (Stredoeurópska nadácia)

Rada nominátorov: Richard Gregor, Jana Geržová, Mária Rišková, Vladimír Beskid, Mira Keratová, Alexandra Kusá, Mira Putišová, Juraj Čarný, Katarína Rusnáková, Petra Hanáková