Cena

Oskára

Čepana

O nás Partneri SK/EN Prihlásiť

2024

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

Víťaz

Pavlína Fichta Čierna

Cena Oskára Čepana

Juraj Dudáš

Maroš Rovňák

Stano Masár

Porota

Jana Geržová (SK), Katarína Rusnáková (SK), Ilona Némethová (SK), Rudolf Fila (SK), Ivan Jančár (SK), Ivan Csudai (SK), Aurel Hrabušický (SK), Petra Hanáková (SK), Jiří Přihoda (CZ)