Cena

Oskára

Čepana

O nás Partneri SK/EN Prihlásiť

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

Víťaz

Pavlína Fichta Čierna

→ Portfólio

Cena Oskára Čepana

Juraj Dudáš

Maroš Rovňák

Stano Masár

Pavlína Fichta Čierna

www.fichta.net

CV

*1967 Žilina

VZDELANIE: 1982 – 1986 Stredná umelecko - priemyselná škola v Kremnici 1987 – 1993 Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava 2010 – 2013 interné doktorandské štúdium, Katedra intermédií a multimédií, Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení Banská Bystrica

Stanovisko

..

Kurátorský text

Pavlína Fichta Čierna (1967) absolvovala štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v Ateliéri KR.ES.BA Vladimíra Popoviča. Už diplomovou prácou Denník (1993) expandovala smerom k intermedialite. Vo svojej tvorbe skúma podoby ľudskej krehkosti a zákutia fyzickej aj duševnej zraniteľnosti. Pracuje naprieč médiami od videa a performancie cez intervencie do verejného priestoru, interaktívne inštalácie, široko chápanú grafiku, po prácu s vlastným telom. Adaptuje rôzne postupy vedeckého aj subjektívneho bádania. Médium je pre ňu iba východiskom, pričom dôraz kladie na samotný proces. Jedným z okruhov jej tvorby sú práce intímneho charakteru, v ktorých sama autorka vystupuje ako subjekt a zároveň objekt; ich základom sú rôzne zlomové situácie, ktoré zasahujú osobnú a medicínsku oblasť. Tieto diela sú gestami liečenia a znovuprivlastnenia si tela. V ďalšom zvýrazných tematických okruhov kriticky skúma slabosti našej spoločnosti a sociálneho systému a empaticky na ne poukazuje. Často zobrazuje ľudí v hraničných životných situáciách, príslušníkov marginalizovaných skupín, pričom spoločným menovateľom je skúmanie fenoménu utrpenia a hľadanie spôsobov, ako sa s ním rôzni ľudia vyrovnávajú. Angažuje sa v kultúrnej a sociálnej oblasti, vyjadruje sa k pálčivým otázkam, spolupracuje s občianskymi združeniami, vedie vlastný diskusný formát. Venuje sa pedagogickej činnosti, v súčasnosti pôsobí na Žilinskej univerzite v Žiline. Cenu Oskára Čepana získala v roku 2002, signifikantným dielom jej výberu bolo video Janka Saxonová (2002). Výstava finalistov sa konala v Galérii mesta Bratislavy v Pálffyho paláci a okrem Pavlíny boli finalistami Juraj Dudáš, Stanislav Masár a Maroš Rovňák.