Cena

Oskára

Čepana

O nás Partneri SK/EN Prihlásiť

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

Víťaz

Pavlína Fichta Čierna

→ Portfólio

Finalisti

Juraj Dudáš

Maroš Rovňák

Stano Masár

Pavlína Fichta Čierna

www.fichta.net

CV

*1967 Žilina

VZDELANIE: 1982 – 1986 Stredná umelecko - priemyselná škola v Kremnici 1987 – 1993 Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava 2010 – 2013 interné doktorandské štúdium, Katedra intermédií a multimédií, Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení Banská Bystrica

Stanovisko

..

Kurátorský text

Pavlína Fichta Čierna (1967) absolvovala štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v Ateliéri KR.ES.BA Vladimíra Popoviča. Už diplomovou prácou Denník (1993) expandovala smerom k intermedialite. Vo svojej tvorbe skúma podoby ľudskej krehkosti a zákutia fyzickej aj duševnej zraniteľnosti. Pracuje naprieč médiami od videa a performancie cez intervencie do verejného priestoru, interaktívne inštalácie, široko chápanú grafiku, po prácu s vlastným telom. Adaptuje rôzne postupy vedeckého aj subjektívneho bádania. Médium je pre ňu iba východiskom, pričom dôraz kladie na samotný proces. Jedným z okruhov jej tvorby sú práce intímneho charakteru, v ktorých sama autorka vystupuje ako subjekt a zároveň objekt; ich základom sú rôzne zlomové situácie, ktoré zasahujú osobnú a medicínsku oblasť. Tieto diela sú gestami liečenia a znovuprivlastnenia si tela. V ďalšom zvýrazných tematických okruhov kriticky skúma slabosti našej spoločnosti a sociálneho systému a empaticky na ne poukazuje. Často zobrazuje ľudí v hraničných životných situáciách, príslušníkov marginalizovaných skupín, pričom spoločným menovateľom je skúmanie fenoménu utrpenia a hľadanie spôsobov, ako sa s ním rôzni ľudia vyrovnávajú. Angažuje sa v kultúrnej a sociálnej oblasti, vyjadruje sa k pálčivým otázkam, spolupracuje s občianskymi združeniami, vedie vlastný diskusný formát. Venuje sa pedagogickej činnosti, v súčasnosti pôsobí na Žilinskej univerzite v Žiline. Cenu Oskára Čepana získala v roku 2002, signifikantným dielom jej výberu bolo video Janka Saxonová (2002). Výstava finalistov sa konala v Galérii mesta Bratislavy v Pálffyho paláci a okrem Pavlíny boli finalistami Juraj Dudáš, Stanislav Masár a Maroš Rovňák.