Cena

Oskára

Čepana

O nás Partneri SK/EN Prihlásiť

2024

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

Cena Oskára Čepana

Kvet Nguyen

Paula Malinowska

Svetlana Fialová

Tomáš Moravanský

Archív

10. 6. 2024

“Označujú ma za renesančného človeka.” Tomáš Moravanský

→ Tlačová správa

3. 6. 2024

“Umenie nedokáže byť apolitické.” Kvet Nguyen

→ Tlačová správa

20. 5. 2024

“Jediné, na čo má zmysel tlačiť, je autentickosť výpovede.” Svetlana Fialová

→ Tlačová správa

7. 5. 2024

“ Zastávam kreativitu, ktorá je citlivá a angažovaná”. Paula Malinowska

→ Tlačová správa

19. 4. 2024

Cena Oskára Čepana 2024 pozná svojich laureátov a laureátky!

→ Tlačová správa

13. 4. 2024

POROTA - Erin Li

13. 4. 2024

POROTA - Lilia Kudelia

12. 4. 2024

POROTA - Piotr Sikora

11. 4. 2024

POROTA - AMIRA GAD

19. 2. 2024

VYHLÁSENIE 28. ROČNÍKA CENY OSKÁRA ČEPANA 2024

Do tohtoročnej Ceny Oskára Čepana sa prihlásilo 63 umelcov a umelkýň, čo je najvyšší počet v 28-ročnej histórii projektu. Uzávierka otvorenej výzvy na prihlasovanie sa bola o polnoci zo stredy na štvrtok 20.marca.Rôznorodosť prihlásených tvorivých výstupov je odrazom aktuálneho, stále sa vyvíjajúceho živého diskurzu súčasného vizuálneho umenia.

„Portfóliá prihlásených prezentovali široký mediálny záber, od digitálneho cez akčné, multimediálne umenie, aktivistické tendencie, performatívne prejavy, až po fotografiu–ktorá napríklad v minulosti pomerne absentovala a o to viac je to potešujúce–, kresbu, maľbu či objektové umenie,“ povedalo vedenie Ceny Oskára Čepana.

Vyhlásenie poroty

,,Tento rok sme zaznamenali rekordný počet uchádzačov*čok a stretnutie poroty bolo intenzívne, no efektívne. Prostredníctvom dôkladnej analýzy profilov a portfólií uchádzačstva sme dospeli k dohode, že zdôrazníme štyroch umelcov*kyne, ktorých hlas sa javil silný nielen z hľadiska konceptu, ale aj vizuality. Zohľadnili sme rozmanitosť médií a zdôraznili sme umelcov*kyne, ktorí sa v minulosti do Ceny Oskára Čepana už hlásili. Z našej perspektívy práca vybraného kvarteta reaguje na výzvy, ktorým svet umenia v súčasnosti musí čeliť. Rozhodli sme sa nominovať umeleckú prax, ktorá otvára nové spôsoby uvažovania o identite a odlišnosti (Kvet Nguyen), prekračuje hranice média (Svetlana Fialová), uznáva rozmanitosť a humor, ktoré umenie môže ponúknuť (Tomáš Moravanský), a vstupuje do dialógu s prírodou v súvislosti s novými technológiami (Paula Malinowska).”povedali Amira Gad, Piotr Sikora, Erin Li a Lilia Ku

Porota

Portfóliá prihlásených posudzovala medzinárodná porota zložená zo špičkových odborníkov a odborníčok v oblasti súčasného vizuálneho umenia.„Tento rok sa nám podarilo poskladať zaujímavú porotu.Vo svojom dvojročnom porotcovskom mandáte pokračujú Amira Gad a Lilia Kudelia. Do porotcovského tímu sme tento rok privítali aj Erin Li a Piotra Sikoru. Vyberali zo 63 prihlásených umelcov a umelkýň iba štyroch vystavujúcich*e, ktorí*é budú pracovať na nových projektoch a pripravovať výstavu v Pistoriho paláci v Bratislave. Ich zasadnutie sa uskutočnilo 9.4.2024 a výber trval vyše štyroch hodín”.Porota nakoniec prišla k rozhodnutiu a vybrala tri laureátky a jedného laureáta.