Cena

Oskára

Čepana

O nás Partneri SK/EN Prihlásiť

2024

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

Cena Oskára Čepana

Kvet Nguyen

→ Portfólio

Paula Malinowska

Svetlana Fialová

Tomáš Moravanský

Archív

3. 6. 2024

“Umenie nedokáže byť apolitické.” Kvet Nguyen

→ Tlačová správa

20. 5. 2024

“Jediné, na čo má zmysel tlačiť, je autentickosť výpovede.” Svetlana Fialová

→ Tlačová správa

7. 5. 2024

“ Zastávam kreativitu, ktorá je citlivá a angažovaná”. Paula Malinowska

→ Tlačová správa

19. 4. 2024

Cena Oskára Čepana 2024 pozná svojich laureátov a laureátky!

→ Tlačová správa

13. 4. 2024

POROTA - Erin Li

13. 4. 2024

POROTA - Lilia Kudelia

12. 4. 2024

POROTA - Piotr Sikora

11. 4. 2024

POROTA - AMIRA GAD

19. 2. 2024

VYHLÁSENIE 28. ROČNÍKA CENY OSKÁRA ČEPANA 2024

Kvet Nguyen

www.kvetnguyen.com

CV

VZDELANIE

2022 - súčasnosť VYSOKÁ ŠKOLA VÝTVARNÝCH UMENÍ V BRATISLAVE | SK / PHD štúdium - Katedra fotografie a nových médií

2019 - 2021 VYSOKÁ ŠKOLA VÝTVARNÝCH UMENÍ V BRATISLAVE | SK / Magisterské štúdium - Katedra fotografie a nových médií

2019 - 2020 ROYAL ACADEMY OF ART, HAAG | NL / Erasmus+ štúdium - Katedra fotografie

2015 - 2019 VYSOKÁ ŠKOLA VÝTVARNÝCH UMENÍ V BRATISLAVE | SK / Bakalárske štúdium - Katedra fotografie a nových médií

SÓLO VÝSTAVY (výber)

2024

Leftover bodies / tranzit, Bratislava | SK (plánované v apríli)

2023

Tu sa môžu miešať jablká a hrušky / Centre A, Vancouver | CA

Neškodný ako ty / Galéria mesta Třinec, Třinec | CZ

2022

Neškodný ako ty / Galéria mesta Blansko, Blansko | CZ

Practicing otherness / Slovenský inštitút v Budapešti, Budapest | HU

2021

Vzájomná inakosť / Galéria SODA, Bratislava | SK

Archív návratov / ČEPAN galéria, Trnava | SK

2020

Reframing possibilities / Galéria SODA online

Reframing possibilties / Artapiešťany, Piešťany |SK

Tu sa môžu miešať jablká a hrušky / fjúžn festival, Banská Štiavnica |SK

Tu sa môžu miešať jablká a hrušky / fjúžn festival, Bratislava | SK

2019

priestor bez pamäti, bez hraníc, bez mena / fjúžn festival, Kalab, Bratislava | SK

SKUPINOVÉ VÝSTAVY (výber)

2023

Bez názvu 1973 II / výstava “Family Ties” / Julius Koller Society, Bratislava | SK

Archív návratov / výstava “Nho: Priestor medzi jedným a druhým koncom” / Kunsthalle Bratislava | SK

Bez názvu 1973 / exhibition “Revived” / VCCA, Hanoi | VN

2022

rezidenčný výskum / Startpoint prize / Praha Hyb Gallery | CZ

fotografie pre Ukrajinu / výstava Ľudskosť / Pistoriho Palác | SK

vybrané práce / Medzinárodná výstava Skúter / Galéria Jána Koniarka, Trnava | SK

2021

Vzájomná inakosť / Startpoint Prize výstava / Prague Hyb Gallery | CZ

Archív návratov / Zlínsky salón mladých 2021 / Krajská galéria v Zlíne, Zlín | CZ

Tu sa môžu miešať jablká a hrušky / Galéria Jána Koniarka, Trnava | SK

a collective psyche / Výstava “The Burn before the Burn-out: The Promethean False ,Promise'”/ Karlín Studio, Praha, | CZ

2020

Reframing possibilities / Výstava "Bezpečné, skryté”, Nitrianska galéria, Nitra | SK

Tu sa môžu miešať jablká a hrušky / Výstava "Mother Tongue", The Grey Space in the Middle, Haag | NL

2019

priestor bez pamäti, bez hraníc, bez mena / World Biennial Exhibition of Student Photography | SRB

krehkosť bytia / Kvaka 22, Belehrad | SRB

Photobook ADP (v spolupráci s dizajnérkou: Kristína Uličná) / book fair LIVRE PARIS | FR

2018

A citizen by fluke / SLOVAK PRESS PHOTO, Bratislava | SK

Publikácia TRUST (v spolupráci s: Andrea Kurjaková a Lucia Gamanová) / fjúžn Festival, Bratislava | SK

2017

Photobook ADP / OFF_FESTIVAL, Bratislava | SK

Photobook ADP / Uniwesytet artistyczny w Poznaniu | PL

Decadent tradition / Galeria Promocyjna ASP, Krakow | PL

OCENENIA a INÉ

2024

Rezidenčný pobyt v Planta Alta, Hablarenarte, Madrid | ES

2022

Akvizícia diela Archív návratov Krajskou galériou v Zlíne | CZ

Vybraná finalistka, Futures photography Fotografka roka, Stredoeurópsky dom fotografie | SK

2021

Reframing possibilities, Nadácia Tatra Banky, Mladý tvorca, (laureátka)

Vzájomná inakosť, Startpoint Prize, čestné uznanie

2019

priestor bez pamäti, bez hraníc, bez mena, World Biennial Exhibition of Student Photography | 2. miesto

Stanovisko

Umenie aj fotografia sa stali formou prezentovania mojich myšlienok a predstáv o svete, kde môžem reflektovať na minulosť aj prítomnosť a odkazovať na budúcnosť. Umenie nedokáže byť apolitické, pretože sa týka ľudí a je tvorené ľuďmi. Človek je súčasťou spoločenstva, spoločnosti, krajiny, kde je prítomné aj politikum. Politika sa ma týka ako dcéry migrantov, a zároveň Vietnamcov, ktorí politickú slobodu vo svojej rodnej krajine nemajú. Moji rodičia sú vietnamskí migranti, ktorí prišli na Slovensko pred Nežnou revolúciou. Tieto dva kontrastné svety sú pre mňa základom v premýšľaní a východiskom pri ďalších prácach.

V mojej tvorbe je dôležitým aspektom navracanie sa k histórii, k pamäti rodiny či národa alebo dejinám sveta - je to dôkazný zdroj niečoho, čo sa udialo. Historické udalosti, ktoré formovali mňa začínajú migráciou mojich rodičov na Slovensko, no pokračujú spätne k americkej vojne, francúzskej kolonizácii, a ktoré viedli k samotnej forme dnešného Vietnamu. Bez týchto udalostí by som nebola, kým som. Stotožňujem sa so svojou národnou identitou, ktorá je vietnamsko-slovenská. V tejto polohe aktivisticko-umeleckého nazerania na svet pokračujem. Ako jeden z hlavných sociálno-politických problémov súčasnosti vnímam nárast nacionalistických a neofašistických tendencií, ktoré môžu narušiť krehkosť demokracie. Je preto dôležité adresovať témy, ktoré sa problematiky demokracie, tolerancie a spoločnosti môžu týkať.

Spomenuté témy som, napríklad, rozoberala vo svojich prácach: Reframing Possibilities (2020), kde prepájam kolonizačnú históriu Vietnamu so mojou prítomnosťou, A Citizen by Fluke (2018) mi pomohla uvedomiť si fluiditu nielen mojej identity, vo Former Stories – New Histories (2018) zas analyzujem rodinný archív a nachádzam priestor diaspór ako premennú veličinu a rozoberám domov na dvoch miestach, práca Tu sa môžu miešať jablká a hrušky (2020) odkazuje k vizuálnemu zobrazovaniu rôznych identít a národností pomocou materiálu jedla, a napokon v sérii Memoryless, Borderless and Nameless Space (2019) odkazujem k vlastným pocitom a prežívaniu ako cudzinca vo svojej vlasti. Vizuálny jazyk, ktorý používam, je jazykom hľadania. Väčšina fotografií a diel vzniká v inscenovanom nastavení. Nedržím sa fotografie ako dokumentu, doslova je to obraz alebo vizuálna hra, ktorou doručujem myšlienku. Táto nadobudnutá forma vizuality je posunom od tradičného vnímania fotografického média, čo môže byť prínosné pre všetky zúčastnené strany.

Moju aktuálnu dizertačnú tému dekolonizácie som začala otvárať v sérii Reframing possibilities (2020). Ako povedala Toni Morrisonová,

"Kolonizácia [a tým pádom aj dekolonizácia] úzko súvisí s rasizmom a represiami"

to jest téma, ktorá by bola kontinuálnou líniou v mojej tvorbe. Súhlasím s tvrdením Gabi Ngcobo, ktorá v jednom rozhovore povedala, že by sme všetci mali byť “postkoloniálni”. Prispeli by sme k lepšej spoločnosti, ktorá si nezakladá na rozdieloch, ale dekonštruuje imperialistické, koloniálne a napokon aj kapitalistcké nazeranie na rasu či identity.