Cena

Oskára

Čepana

O nás Partneri SK/EN Prihlásiť

2024

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

Cena Oskára Čepana

Kvet Nguyen

Paula Malinowska

Svetlana Fialová

Tomáš Moravanský

Archív

3. 6. 2024

“Umenie nedokáže byť apolitické.” Kvet Nguyen

→ Tlačová správa

20. 5. 2024

“Jediné, na čo má zmysel tlačiť, je autentickosť výpovede.” Svetlana Fialová

→ Tlačová správa

7. 5. 2024

“ Zastávam kreativitu, ktorá je citlivá a angažovaná”. Paula Malinowska

→ Tlačová správa

19. 4. 2024

Cena Oskára Čepana 2024 pozná svojich laureátov a laureátky!

→ Tlačová správa

13. 4. 2024

POROTA - Erin Li

13. 4. 2024

POROTA - Lilia Kudelia

12. 4. 2024

POROTA - Piotr Sikora

11. 4. 2024

POROTA - AMIRA GAD

19. 2. 2024

VYHLÁSENIE 28. ROČNÍKA CENY OSKÁRA ČEPANA 2024

Nadácia–Centrum súčasného umenia (N-CSU) vyhlasuje otvorenú výzvu s možnosťou prihlásenia sa do Ceny Oskára Čepana 2024. Projekt je určený vizuálnym umelcom a umelkyniam do veku 40 rokov, bez obmedzenia výtvarného média, ktorí a ktoré spĺňajú podmienky,uvedené v štatúte ceny.

Každý z laureátov a laureátiek Ceny Oskára Čepana 2024 bude podporený*á sumou 4000 eur, určenou na realizáciu diela, prezentovaného na spoločnej výstave v Pistoriho paláci v Bratislave. Dielo, ktorým sa budú na výstave prezentovať, by malo byť novým a dosiaľ výstavne neprezentovaným výstupom autora*ky. Jeden z laureátov*iek získa na základe losovania rezidenciu v Residency Unlimited (NY, USA) počas mesiacov október a november 2024.

*Porota vyberie 4 laureátov*ky na základe:

PORTFÓLIA PRÁC v PDF –ukážka prác za obdobie minimálne posledných troch rokov, video práce (linkyna relevantný zdroj), popisky

AUTORSKÉHO STANOVISKA/STATEMENTU –autorský komentár k tvorbe (max 3500 znakov)

ŽIVOTOPISU/CV –rok narodenia / štúdium / samostatné výstavy / skupinové výstavy / ocenenia / rezidencie / realizácie (max 3500 znakov)

Kde a ako sa prihlásiť: https://www.oskarcepan.sk/sk/user/login

Vzhľadom k medzinárodnému zloženiu poroty je žiadané uvádzať všetky texty v slovenskom aj anglickom jazyku.

Portfólio, stanovisko a životopis prihlasuje uchádzač/ka do súťaže cez položku PODAŤ PROJEKT po vytvorení/prihlásení sa do osobného konta. Umelci a umelkyne sú povinní dôsledne sa oboznámiť pred prihlásením do projektu so štatútom Ceny Oskára Čepana. Prihlásený profil a portfólio je možné priebežne upravovať a dopĺňať až do termínu uzavretia prihlášok.

UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK: streda, 20. marec 2024

VYHLÁSENIE VYBRANÝCH UMELCOV*KÝŇ: apríl 2024

MIESTO A TERMÍN KONANIA VÝSTAVY: Pistoriho palác, september–október 2024

Kontaktná osoba: Mgr. Andrea Kutlíková (riaditeľka);+421 915 380 227 Mail: andrea.kutlikova@gmail.com

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Partneri: Trust for Mutual Understanding, Residency Unlimited, Young Visual Artists Awards

* Presné zloženie poroty pre rok 2024 bude oznámené po uzavretí otvorenej výzvy.