Cena

Oskára

Čepana

O nás Partneri SK/EN Prihlásiť

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

Finalisti

Èv van Hettmer

Luki Essender

Ondřej Houšťava

→ Portfólio

Tamara Kametani

Viktorie Langer

Archív

26. 4. 2021

Medzinárodná porota vybrala päť finalistov/finalistiek Ceny Oskára Čepana 2021

→ Tlačová správa – download

31. 3. 2021

Cena Oskara Cepana otvára nový ročník 1. februára. Dejiskom bude Bratislava.

→ Tlačová správa

31. 3. 2021

Oskár Čepan v Kunsthalle Bratislava!

→ tlačová správa

12. 3. 2021

Porota – Jan Verwoert

12. 3. 2021

Porota – Margot Norton

12. 3. 2021

Porota – Edith Jeřábková

12. 3. 2021

Porota – Kathrin Bentele

11. 3. 2021

Porota – Søren Grammel

→ www.soeren-grammel.info

Ondřej Houšťava

CV

VZDĚLÁNÍ 2018 – 2020 Mgr.Art na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě (SK)

– Katedra Intermédií- 2019/2020 LS, Ateliér VVV (doc. Mgr. art. Martin Piaček, ArtD.)

– Katedra Intermédií- 2019/2020 ZS, Ateliér hostujícího profesora (Pavel Brăila)

– Katedra Intermédií- 2018/2019 LS, Ateliér IN (Doc., DLA, akad. mal. Ilona Németh)

– Katedra Intermédií- 2018/2019 ZS, Ateliér IN (Mgr.art Jaro Varga, Art.D)

2017 – 2018 Accademia di Belle Arti Frosinone (IT) Media art dept.

2014 – 2018 - BcA. na Ostravskaé univerzitě, Fakulta umění (CZ)

Katedra malby 2014 – 2018, ateliér malby II (Doc. Mgr. František Kowolowski)

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI A STÁŽE zaří 2020 – součastnost, SPOLEČNOST JINDŘICHA CHALUPECKÉHO, asistent produkce, práce na Archívu

PŘEDNÁŠKY A OCENĚNÍ

2020, finalista ceny StartPoint Prize 2020

2020, Cena rektorky VŠVU, za diplomovou práci

2019, Office for Contemporary Art at Pohoda (curated by Ilona Németh) přednáška/ CONTEMPORARY ART IS COUNTERCULTURE

2019, Kulturní centrum Diera do sveta, Liptovský Mikuláš přednáška/ Queer archeológia zabúdania

VYSTAVNÍ ČINNOST

2020 STARTPOINT 2020 (Prize for European Art Graduates, Kampus Hybernska, Praha)

2019, Office for Contemporary Art at Pohoda (Festival Poda, Trenčín, SK)

2020 If you continue like this I will make you disappear (Medium Gallery, Bratislava)

2019 Humid Intimacy (A.M.180, Praha)

2017 Nyctophila (Cabinet 217, Ostrava)

2017 Search for the border of painting in the post-media environment, (PRFR, Bratislava)

2018 Land of Thousand Dancers (Podlaha Gallery, Ostrava)

Stanovisko

In the last several years my work revolves mainly around the exploration of problems how to meaningfully and intelligibly communicate complex topics related to my interest, in theory, social issues of minority policy, and a whole web of interrelated topics such as ecology and economics. Specifically, I am interested in ecological and social crises/conflicts culminating in the disintegration of political imagination. While working I like to think along with queer and decolonial theory as a catalysator which offers alternative ideas of future/present as well as varied emotional scope with which to think and process

While studying intersections of queer theory, trans studies, and decolonial theory I am specifically interested in chronopolitics and the possibility of constructing another type of embodied temporality through the disruption of dominant normative historical narratives by the subversive force of queer performativity – which I do not consider an aesthetic canon or sexual identity but rather as an original political and philosophically productive acreage of subcultural practices and alternative relationships to space and time, as another type of care of oneself and others.

Kurátorský text

Ondřej HOUŠŤAVA študoval v rôznych ateliéroch intermédií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a mediálnemu umeniu sa venoval aj na Akadémii umení v talianskom Frosinone. Žije v Prahe. - Performancie, videá a inštalácie interdisciplinárneho umelca Houšťavu komunikujú témy rezistencie a transmutácie. -- „Interdisciplinárny umelec Ondřej Houšťava vytvára performancie, videá a sochárske inštalácie zamerané na témy rezistencie a premeny. Prostredníctvom archívnych exponátov, zoskupení textov a predmetov, či hovoreného slova poskytuje komplexný prístup k spoločnosťou potlačovanému vedeniu. Video inštalácia Príprava na verejné počutie (2020) vychádza z dekoloniálnej a queer teórie, využívajúc stratégie odmietnutia a asynchronicity ako prostriedky odporu voči dominantným stratégiám ústnej narácie. Poukazuje na potrebu prítomnosti verejnosti v boji proti diskriminácii cez poznanie sprítomnené dejinami a spôsoby života, ktoré heteronormatívne nacionalistické spoločnosti pridlho násilne umlčiavali.“ (Margot Norton, členka poroty)