Cena

Oskára

Čepana

O nás Partneri SK/EN Prihlásiť

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

Víťaz

Èv van Hettmer

Cena Oskára Čepana

Luki Essender

Ondřej Houšťava

→ Video profil

→ Portfólio

Tamara Kametani

Viktorie Langer

Archív

8. 2. 2022

Lauretátkou Év VAN HETTMER

→ Tlačová správa

8. 2. 2022

Gratulujeme Èv van HETTMER Laureátka Ceny Oskára Čepana 2021

8. 2. 2022

Vyhlásenie lauretáta/lauretátky

→ FOTOREPORT

31. 1. 2022

Pozvánka - vyhlásenie lauretáta/lauretátky

→ download

10. 12. 2021

VÝSTAVA

8. 12. 2021

Brožúra k výstave

→ Download

26. 4. 2021

Medzinárodná porota vybrala päť finalistov/finalistiek Ceny Oskára Čepana 2021

→ Tlačová správa – download

31. 3. 2021

Cena Oskara Cepana otvára nový ročník 1. februára. Dejiskom bude Bratislava.

→ Tlačová správa

31. 3. 2021

Oskár Čepan v Kunsthalle Bratislava!

→ tlačová správa

12. 3. 2021

Porota – Jan Verwoert

12. 3. 2021

Porota – Margot Norton

12. 3. 2021

Porota – Edith Jeřábková

12. 3. 2021

Porota – Kathrin Bentele

11. 3. 2021

Porota – Søren Grammel

→ www.soeren-grammel.info

Ondřej Houšťava

CV

Ondřej HOUŠŤAVA (*1995, Vítkov), Praha

Margot Norton, kurátorka New Museum New York a New Museum Triennial 2021, o výbere Ondřeja Houšťavu do projektu Cena Oskára Čepana 2021:

„Interdisciplinary artist and writer Ondřej Houšťava creates performances, videos, and sculptural installations, which focus on themes of resistance and transmutation. They give access to socially suppressed knowledge via archival displays, text and object assemblages, or spoken word pieces. Building on queer and decolonial theory, Houšťava‘s commanding video installation Preparation for A Public Hearing (2020), incorporates strategies of refusal and asynchronicity to counter dominant strategies of oral narration. He shows how the fight against discrimination needs to involve a public presence over histories of embodied knowledge and ways of life that hetero-normative nationalist societies have been violently silencing for too long.“ 
V rokoch 2018 až 2020 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde získal magisterský titul v Ateliéri VVV Martina Piačka. Jednotlivé semestre počas dvoch rokov štúdia strávil aj v Ateliéri IN pod vedením Ilony Németh a Jara Vargu a v Ateliéri hosťujúceho profesora Pavela Brăilu. V rokoch 2017 a 2018 študoval Media Art na Accademia di Belle Arti Frosinone v Taliansku, čomu predchádzali štyri roky bakalárskeho štúdia na Fakulte umení Ostravskej univerzity, na Katedre maľby v Ateliéri maľby II. Františka Kowolowskeho (2014-2018).

Foto: Ľuboš Kotlár

Stanovisko

In the last several years my work revolves mainly around the exploration of problems how to meaningfully and intelligibly communicate complex topics related to my interest, in theory, social issues of minority policy, and a whole web of interrelated topics such as ecology and economics. Specifically, I am interested in ecological and social crises/conflicts culminating in the disintegration of political imagination. While working I like to think along with queer and decolonial theory as a catalysator which offers alternative ideas of future/present as well as varied emotional scope with which to think and process

While studying intersections of queer theory, trans studies, and decolonial theory I am specifically interested in chronopolitics and the possibility of constructing another type of embodied temporality through the disruption of dominant normative historical narratives by the subversive force of queer performativity – which I do not consider an aesthetic canon or sexual identity but rather as an original political and philosophically productive acreage of subcultural practices and alternative relationships to space and time, as another type of care of oneself and others.

Kurátorský text

Ondřej HOUŠŤAVA študoval v rôznych ateliéroch intermédií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a mediálnemu umeniu sa venoval aj na Akadémii umení v talianskom Frosinone. Žije v Prahe. - Performancie, videá a inštalácie interdisciplinárneho umelca Houšťavu komunikujú témy rezistencie a transmutácie. -- „Interdisciplinárny umelec Ondřej Houšťava vytvára performancie, videá a sochárske inštalácie zamerané na témy rezistencie a premeny. Prostredníctvom archívnych exponátov, zoskupení textov a predmetov, či hovoreného slova poskytuje komplexný prístup k spoločnosťou potlačovanému vedeniu. Video inštalácia Príprava na verejné počutie (2020) vychádza z dekoloniálnej a queer teórie, využívajúc stratégie odmietnutia a asynchronicity ako prostriedky odporu voči dominantným stratégiám ústnej narácie. Poukazuje na potrebu prítomnosti verejnosti v boji proti diskriminácii cez poznanie sprítomnené dejinami a spôsoby života, ktoré heteronormatívne nacionalistické spoločnosti pridlho násilne umlčiavali.“ (Margot Norton, členka poroty)