Cena

Oskára

Čepana

O nás Partneri SK/EN Prihlásiť

2024

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

Víťaz

Mário Chromý

→ Portfólio

Cena Oskára Čepana

Boris Sirka

Martin Kollár

Svätopluk Mikyta

Mário Chromý

www.mariochromy.com

CV

* 1974 Malacky

VZDELANIE: 1996 – 2002 Akademie výtvarných umění , Praha, (Miloš Šejn, Jiří David, Vladimír Skrepl)

Stanovisko

..

Kurátorský text

Mario Chromý (1974, Malacky) študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe v ateliéroch Miloša Šejna, Jiřího Davida a Vladimíra Skrepla v rokoch 1996–2002. Pohybuje sa v širokej škále médií, ktorých použitie vždy závisí od aktuálnej témy. Tvorí videá, inštalácie, performancie, ale aj tradičnejšie formy ako maľbu, kresbu, sochu alebo objekty. Vo svojich dielach pracuje s estetikou masmédií, ktorú podvratne využíva ku kritickému komentovaniu aktuálneho spoločenského, resp. mediálneho diania. Autorovým poznávacím znamením sú humor až tragikomičnosť, ktorými odľahčuje inak ťaživé témy, akými sú politická korupcia či mediálna vyprázdnenosť. Cielene pracuje s vizuálnymi symbolmi súčasnosti – firemnými logami, grafmi, ale aj s oblečením ako znakom určitého spoločenského statusu. Konkrétny odev zohráva významnú úlohu v Chromého realistických sochách. Inšpiráciou sa mu stávajú aj titulky bulvárnych správ – čím absurdnejšie, tým lepšie, ktoré stvárňuje do podoby kresieb, malieb a koláží, napríklad projekt z roku 2014: Slovákovi sa zasekla ruka v záchode, keď lovil SIM kartu. Okrem vizuálneho umenia sa Mario Chromý venuje hudbe v projekte ASIO a grafickému dizajnu kníh pre česko-bosenské vydavateľstvo SAMIZDAT. Cenu Oskára Čepana získal v roku 2003, výstava finalistov sa konala v Galérii mesta Bratislavy. Okrem Chromého boli odbornou porotou do finále vybratí Martin Kollár, Svätopluk Mikyta a Boris Sirka.