Cena

Oskára

Čepana

O nás Partneri SK/EN Prihlásiť

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

Víťaz

András Cséfalvay

Cena Oskára Čepana

Jarmila Džuppová

Tomáš Džadoň

Viktor Frešo

Archív

18. 11. 2009

Výstava lauretáta Andrása Cséfalvay

→ Pozvánka

25. 6. 2009

Lauretátom je András Cséfalvay

→ text/ sme.sk

25. 6. 2009

Vernisáž výstavy / slavnostný ceremoniál

→ FOTOREPORT

11. 6. 2009

O Cene Oskára Čepana 2009

→ Tlačová správa

ANDRÁS CSÉFALVAY / I IN SEARCH OF NORTH

Galerie Václava Špály, Praha I; 18. 11. – 13. 12. 2009

András Cséfalvay (1986) je víťazom slovenskej Ceny Oskára Čepana 2009. Odborná komisia pri jeho výbere ako laureáta ocenila konzekventný až renesančný prístup k tvorbe, ako aj spôsoby prezentácie, ktoré v sebe napriek „serióznosti“ volenej výslednej formy spájajú iróniu, inteligentný humor a neokázalý intelektualizmus. Autor tvorí prevažne videá, ale aj maľby, kresby, inštalácie, textové diela a fotografie. V centre jeho autorskej reflexie je zväčša umelec samotný, ako autor umeleckého diela, a zároveň jedinec, plný pochybností. Umelec je v Cséfalvayových videoprojekciách často projektovaný do role hrdinu, ktorého angažuje napríklad v opere, jednom z typických príkladov gesamtkunstwerk-u. Forma komplexného diela je totiž to, čo Cséfalvayovi konvenuje najviac. Zaoberá sa otázkami zmyslu umelcovho úsilia, zmyslu umelcovej prezentácie, pričom sa nezriedka konfrontuje s pocitmi skepsy či frustrácie, ktoré sa dopĺňajú typickou cséfalvayovskou iróniou, s ktorou glosuje fenomén umenia, ako i seba samého. Autorská irónia v sebe v druhom pláne neraz ukrýva kritiku a kladie otázky, ktoré autor zatiaľ necháva v polohe „rečníckych“ a hľadanie ich odpovedí v prípade záujmu prenecháva divákovi. Okrem toho, že sám zastáva vo videách role rôznych hrdinov, ktoré sa striedajú, je tiež organizátorom a motivátorom v pozadí, narcistickým hrdinom, nahrádzajúcim seba samého v role komponistu, autora hry, herca (hrajúceho umelca). Cséfalvay ako autor zastáva vo svojich projektoch všetky funkcie sám: píše hudbu, spieva, hrá, režíruje. Na výstave v Špálovej galérii predstaví András Cséfalvay dve kratšie videá – Conversation With Liv Ullmann a Conversation With Death, ako súčasť cyklu Telenarcism a jednu dlhšiu projekciu, ktorá vznikla pri príležitosti výstavy v Špálovej galérii, s názvom Hebrides. Prvé dve video práce pozostávajú z dialógu a monológu, odkazujúcich k filmom Ingmara Bergmana. Skladajú sa z filmových citácií diel menovaného režiséra a vlastných inscenovaných vstupov autora. Dielo Hebrides predstavuje klasickú polohu Cséfalvaya v novej štylizácii prírodného dokumentaristu. Jedná sa o príbeh frustrácie, pôvodne inšpirovaný symfonickou básňou „The Hebrides“ Felixa Mendelssohna. Autor v roli bádateľa hľadá a zároveň konštruuje krásno – angažuje sa s poslaním hľadania a vytvorenia krásneho videa. Štylizovaný do role archetypálneho obrazu komentátorov prírodovedných filmov sa Cséfalvay opäť ocitá v pozícii autora – hrdinu – bádateľa, opäť podliehajúceho priam postmodernej skepse, frustrácii a pocitom márnosti. András Cséfalvay (1986) sa narodil v Bratislave. Od roku 2005 je študentom Vysokej školy výtvarných umení. Svoje diela dosiaľ prezentoval na niekoľkých filmových festivaloch (Early Melons, Cinematik) a na skupinových výstavách, v roku 2008 na samostatnej výstave v Galérii HIT. Žije a tvorí v Bratislave. (Lucia Gavulová)