Cena

Oskára

Čepana

O nás Partneri SK/EN Prihlásiť

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

Víťaz

Julia Gryboś & Barbora Zentková

→ Video profil

→ Portfólio

Cena Oskára Čepana

Daniela Krajčová

Juraj Gábor

Lucia Luptáková

Archív

1. 3. 2021

Cena za spoločensky angažované umenie/Peter Kalmus

→ videoreport

17. 11. 2017

Čepan víkend 2016

→ videoreport

18. 11. 2016

PechaKucha Night/Čepan Edition

→ videoreport

11. 11. 2016

Umenie sa nedá rozdeliť na východné a západné

→ text/dennikn.sk

Julia Gryboś & Barbora Zentková

zentkova-grybos.com

CV

* 1988 JULIA GRYBOŚ (PL) * 1986 BARBORA ZENTKOVÁ (SK)

VZDELANIE: 2011 – 2014 /Mgr.art./ Vysoké učení technické v Brne, Fakulta výtvarných umení VUT (FAVU) Ateliér malířství II., Brno, CZ;(MgA. Luděk Rathouský a MgA. Jiří Franta) 2008 – 2011 /BcA./ Ostravská univerzita, Fakulta umění, Ateliér malby II., Ostrava, CZ, (MgA. František Kowolowski a MgA. Jiří Kuděla)

SKUPINOVÉ VÝSTAVY: 2020 – Overview Fact, Center for Contemporary Arts Prague, CZ; 2019 – Skúter IV, Galéria Jána Koniarka, Trnava, SK; Salm Modern#1: Young Scene Challenge part III, Národní galerie Praha, CZ; 2018 – Two Heads Four Hands, Galerie 8smička , Humpolec, CZ; #OK – XII. Trienale of Small Objects & Drawings, Galéria Jozefa Kollára, Banská Štiavnica, SK; Every Other Things, Galéria Krokus, Bratislava 2018, SK; The Neighbourhood, Bauerův zámeček, Brnenské výstavisko, CZ; Temporary Structures 1, Dynasty, PLATO Ostrava, (s Johana Pošová a Milan Houser), PLATO Ostrava, CZ; 2017 – No Disc, Sochy v ulicích, Brno, CZ; 2016 – The Resonating Sound of a Fist Punching a Wall, Stredoslovenská galéria, Cena Oskára Čepana, B. Bystrica, SK; The Measure of Abstraction in Concrete Life is Declining, Stredoslovenská galéria, B. Bystrica; 2015 – Zlínský salón mladých, Zlín, CZ; 2014 – Put Me Those Middle Height Lower, Rosická 1, Brno, CZ; 2013 – Depth of Focus, Das Weisse Haus, Vienna, AT 2012 – Second Season, AMoYA, Praha, CZ; How we Deal with Politics, 2.0 gallery, Warsaw, PL

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY: 2020 – The Light that Finds the Spreading Wounds, Convento de Santo António dos Capuchos – Contextile Bienal 2020, Guimarães, PT; Tiredness Quotes, Karlín Studios, Praha, CZ; 2019 – What has happened with sleep today, Album Arte, Rome, IT; Potential Causes of Afternoon Tiredness, sound performance at Cuckoo Festival, Ostrava, CZ; A Few Liters of Dried Rituals, Lázne Luhačovice, Luhačovice, CZ; Soya Stream, Galerie 35m2, Praha, CZ; Diagnosis of the Curved Spine, Horizont gallery, Budapest, HU; 2017 – A Dose of a Shared After-Taste, Nová Cvernovka, Bratislava, SK; The Shallow Sleep of Emergency Mode, Galerie Etc., Praha, CZ; 2016 – W–WORLD, HotDock gallery, Bratislava, SK; To Compose the Words from the Rush, Galerie Cella, Opava, CZ; Speech to the Wind, Galerie Lauby, Ostrava, CZ; 2015 – AC/BC, Galerie Jelení, Praha, CZ; To Moved the Air by the Sweep, Kino Art, Audiovize, Brno, CZ; The Mangy Gang and the Noisy Song, Galerie Měsíc ve dne, České Budějovice, CZ; To Hear One’s footsteps Amidst The Noise, Dům Umění mesta Brno, Brno, CZ; The While, Galerie Off/Format, Brno, CZ; 2014 – How the Things Are Doing, Galerie Půda , Jihlava, CZ; 2013 – The Working Title – Painting, Galerie Luxfer, Česká Skalice, CZ; 2012 – The Point, Galerie Anne Frank Memorial, Brno, CZ;

OCENENIA, REZIDENCIE: 2016 – Cena Oskára Čepana, (Young Visual Artists Awards), Bratislava, SK;

2020 – BANSKA ST A NICA Contemporary, SK; Contextile 2020, via Magic Carpets, Guimarães, PT; Air Futura, Praha, CZ; 2019 – Zentrum für Kunst und Urbanistik, Berlin, DE; Berlin Sessions, Berlin, DE; 2018 – Museumsquartier, Vienna, AT; 2016 – Residency Unlimited, New York, U.S; PROGR Residency, Bern, CH; 2014 – The International Studio & Curatorial Program (ISCP), New York, U.S (Julia Gryboś);

Stanovisko

.

Kurátorský text

Julia Gryboś (1988, Opole, Poľsko) a Barbora Zentková (1986, Martin) sú absolventkami Ateliéru maľby II na Fakulte výtvarných umení Vysokého učenia technického v Brne, kde pokračujú v doktorandskom štúdiu. Už počas magisterského štúdia pôsobili ako duo, dokonca obhájili spoločnú diplomovú prácu. Od maliarstva sa ich záujem presunul k tvorbe audiovizuálnych environmentov s performatívnymi prvkami, kde sa zvuk prepája s maľbou a inými médiami. Časté je použitie nájdených materiálov a objektov s osobitým významom, ktoré sú dotvorené autorskými zásahmi. Zaujíma ich práca so špecifickým, často negalerijným priestorom akým sú napríklad opustené budovy a skrachované predajne. Prostredníctvom zvuku a iných zložiek tu budujú jedinečný, až hypnotický zážitok v konkrétnom, neopakovateľnom časopriestore – jednoducho tu a teraz. Spojenie zvuku a obrazu je tu príbuzné použitiu hudby vo filme – zvuková zložka zosilňuje a emotívne zafarbuje vizuálny zážitok. Tematicky sa autorky zaoberajú rôznymi fenoménmi v kontexte neskorého kapitalizmu ako spánkom, únavou spojenou s neustále narastajúcim tlakom na výkon jednotlivca a podobne. Gryboś a Zentková aktuálne pôsobia v Berlíne. Cenu Oskára Čepana získali v roku 2016, víťaznú inštaláciu predstavili na výstave v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici. Ostatnými finalistami a finalistkami boli Juraj Gábor, Daniela Krajčová a Lucia Luptáková.