Cena

Oskára

Čepana

O nás Partneri SK/EN Prihlásiť

2024

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

Víťaz

Julia Gryboś & Barbora Zentková

→ Video profil

→ Portfólio

Cena Oskára Čepana

Daniela Krajčová

Juraj Gábor

Lucia Luptáková

Archív

1. 3. 2021

Cena za spoločensky angažované umenie/Peter Kalmus

→ videoreport

17. 11. 2017

Čepan víkend 2016

→ videoreport

18. 11. 2016

PechaKucha Night/Čepan Edition

→ videoreport

11. 11. 2016

Umenie sa nedá rozdeliť na východné a západné

→ text/dennikn.sk

Julia Gryboś & Barbora Zentková

zentkova-grybos.com

CV

* 1988 JULIA GRYBOŚ (PL) * 1986 BARBORA ZENTKOVÁ (SK)

VZDELANIE: 2011 – 2014 /Mgr.art./ Vysoké učení technické v Brne, Fakulta výtvarných umení VUT (FAVU) Ateliér malířství II., Brno, CZ;(MgA. Luděk Rathouský a MgA. Jiří Franta) 2008 – 2011 /BcA./ Ostravská univerzita, Fakulta umění, Ateliér malby II., Ostrava, CZ, (MgA. František Kowolowski a MgA. Jiří Kuděla)

SKUPINOVÉ VÝSTAVY: 2020 – Overview Fact, Center for Contemporary Arts Prague, CZ; 2019 – Skúter IV, Galéria Jána Koniarka, Trnava, SK; Salm Modern#1: Young Scene Challenge part III, Národní galerie Praha, CZ; 2018 – Two Heads Four Hands, Galerie 8smička , Humpolec, CZ; #OK – XII. Trienale of Small Objects & Drawings, Galéria Jozefa Kollára, Banská Štiavnica, SK; Every Other Things, Galéria Krokus, Bratislava 2018, SK; The Neighbourhood, Bauerův zámeček, Brnenské výstavisko, CZ; Temporary Structures 1, Dynasty, PLATO Ostrava, (s Johana Pošová a Milan Houser), PLATO Ostrava, CZ; 2017 – No Disc, Sochy v ulicích, Brno, CZ; 2016 – The Resonating Sound of a Fist Punching a Wall, Stredoslovenská galéria, Cena Oskára Čepana, B. Bystrica, SK; The Measure of Abstraction in Concrete Life is Declining, Stredoslovenská galéria, B. Bystrica; 2015 – Zlínský salón mladých, Zlín, CZ; 2014 – Put Me Those Middle Height Lower, Rosická 1, Brno, CZ; 2013 – Depth of Focus, Das Weisse Haus, Vienna, AT 2012 – Second Season, AMoYA, Praha, CZ; How we Deal with Politics, 2.0 gallery, Warsaw, PL

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY: 2020 – The Light that Finds the Spreading Wounds, Convento de Santo António dos Capuchos – Contextile Bienal 2020, Guimarães, PT; Tiredness Quotes, Karlín Studios, Praha, CZ; 2019 – What has happened with sleep today, Album Arte, Rome, IT; Potential Causes of Afternoon Tiredness, sound performance at Cuckoo Festival, Ostrava, CZ; A Few Liters of Dried Rituals, Lázne Luhačovice, Luhačovice, CZ; Soya Stream, Galerie 35m2, Praha, CZ; Diagnosis of the Curved Spine, Horizont gallery, Budapest, HU; 2017 – A Dose of a Shared After-Taste, Nová Cvernovka, Bratislava, SK; The Shallow Sleep of Emergency Mode, Galerie Etc., Praha, CZ; 2016 – W–WORLD, HotDock gallery, Bratislava, SK; To Compose the Words from the Rush, Galerie Cella, Opava, CZ; Speech to the Wind, Galerie Lauby, Ostrava, CZ; 2015 – AC/BC, Galerie Jelení, Praha, CZ; To Moved the Air by the Sweep, Kino Art, Audiovize, Brno, CZ; The Mangy Gang and the Noisy Song, Galerie Měsíc ve dne, České Budějovice, CZ; To Hear One’s footsteps Amidst The Noise, Dům Umění mesta Brno, Brno, CZ; The While, Galerie Off/Format, Brno, CZ; 2014 – How the Things Are Doing, Galerie Půda , Jihlava, CZ; 2013 – The Working Title – Painting, Galerie Luxfer, Česká Skalice, CZ; 2012 – The Point, Galerie Anne Frank Memorial, Brno, CZ;

OCENENIA, REZIDENCIE: 2016 – Cena Oskára Čepana, (Young Visual Artists Awards), Bratislava, SK;

2020 – BANSKA ST A NICA Contemporary, SK; Contextile 2020, via Magic Carpets, Guimarães, PT; Air Futura, Praha, CZ; 2019 – Zentrum für Kunst und Urbanistik, Berlin, DE; Berlin Sessions, Berlin, DE; 2018 – Museumsquartier, Vienna, AT; 2016 – Residency Unlimited, New York, U.S; PROGR Residency, Bern, CH; 2014 – The International Studio & Curatorial Program (ISCP), New York, U.S (Julia Gryboś);

Stanovisko

.

Kurátorský text

Julia Gryboś (1988, Opole, Poľsko) a Barbora Zentková (1986, Martin) sú absolventkami Ateliéru maľby II na Fakulte výtvarných umení Vysokého učenia technického v Brne, kde pokračujú v doktorandskom štúdiu. Už počas magisterského štúdia pôsobili ako duo, dokonca obhájili spoločnú diplomovú prácu. Od maliarstva sa ich záujem presunul k tvorbe audiovizuálnych environmentov s performatívnymi prvkami, kde sa zvuk prepája s maľbou a inými médiami. Časté je použitie nájdených materiálov a objektov s osobitým významom, ktoré sú dotvorené autorskými zásahmi. Zaujíma ich práca so špecifickým, často negalerijným priestorom akým sú napríklad opustené budovy a skrachované predajne. Prostredníctvom zvuku a iných zložiek tu budujú jedinečný, až hypnotický zážitok v konkrétnom, neopakovateľnom časopriestore – jednoducho tu a teraz. Spojenie zvuku a obrazu je tu príbuzné použitiu hudby vo filme – zvuková zložka zosilňuje a emotívne zafarbuje vizuálny zážitok. Tematicky sa autorky zaoberajú rôznymi fenoménmi v kontexte neskorého kapitalizmu ako spánkom, únavou spojenou s neustále narastajúcim tlakom na výkon jednotlivca a podobne. Gryboś a Zentková aktuálne pôsobia v Berlíne. Cenu Oskára Čepana získali v roku 2016, víťaznú inštaláciu predstavili na výstave v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici. Ostatnými finalistami a finalistkami boli Juraj Gábor, Daniela Krajčová a Lucia Luptáková.