Cena

Oskára

Čepana

O nás Partneri SK/EN Prihlásiť

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

Víťaz

Svätopluk Mikyta

→ Portfólio

Cena Oskára Čepana

Ján Šicko

Jaroslav Varga

Petra Feriancová

Archív

27. 6. 2008

Víťaz Svätopluk Mikyta

→ text/ sme.sk

27. 6. 2008

Vernisáž / Slavnostný ceremoniál

→ FOTOREPORT

28. 5. 2008

komisia vyhlásila finalistov

→ Tlačová správa

Svätopluk Mikyta

www.krokusgaleria.sk/en/artist/svatopluk-mikyta

CV

* 1973 Čadca

VZDELANIE: 2006 – PROGR-Artists in residence štipendium, Bern /CH; 2001/2002 – DAAD-ročné tvorivé štipendium, Hochschule der Künste, Berlín /D, Prof.Bernd Koberling; 1999/2000 – VŠVU, doplnkové štúdium, keramika, Doc.Ivica Vidrová-Langerová akad.soch; 1997/1999 – VŠVU Bratislava, magisterské štúdium, ateliér voľná farebná grafika, Doc. Vojtech Kolenčík akad.mal; 1996/1997 – Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, hosťovské štúdium, Freie Grafik u. Malerei, Prof. Wolfgang Gäfgen a Roland Winkler /D; Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, štipendijný pobyt „Künstlerwege“, Freie Grafik und Malerei ,Prof. Wolfgang Gäfgen /D;

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY: 2007 – TRISTO HRMENYCH, /spolu s K-M.Treder a M.Beckmann/ Galéria Médium, Bratislava/SR; 2006 – TRIDSAŤTRI, Galerie Emmanuel Walderdorff, Kolín n. Rýnom/D; 2005 – MIKYTEN, Galéria Künstlerreihe 22, Stuttgart/D; doma je doma, Galéria ARTOTEKA, Bratislava/SR; Pokus o autoportrét, Galéria NOVA, Bratislava/SR; 2004 – DIES NATALIS, /spolu s J. Schlichtingom/ Štátna galéria-Bethlenov dom, Banská Bystrica/SR; Tajomstvo a pravda /spolu s J. Schlichtingom/ Galerie Emmanuel Walderdorff, Kolín nad Rýnom/D; 2003 – V rámci červenej – Plačúca stena, Galéria Am Alaunplatz, Drážďany/D; 2002 – Svätopulk Mikyta (SK), Galerie Emmanuel Walderdorff, Kolín n. Rýnom/D; Lebo medzi tvorcom a jeho výtvorom, nemožno určiť žiadnu takú veľkú podobnosť, aby zároveň medzi nimi nevznikala ešte väčšia rozdielnosť, /spolu s J.Schlichtingom a C.Schiumom/ Galéria Médium, Bratislava/SR; Nové kresby, Galéria G, Topoľčany/SR; 2001 – Skoro všetko, Galéria mladých, Nitrianska galéria, Nitra/SR; Svätopluk Mikyta + Johannes Schlichting, Mestská galéria, Rimavská Sobota/SR; Triedenie, /spolu s D.Bačom a M.Moravčíkom/ Galéria AVU, Praha/CZ;

SKUPINOVÉ VÝSTAVY: 2007 – Rež a ry, GMB, Pálfyho palác, Bratislava/SR; Politische Ikonografie, Galéria Jette Rudolph, Berlin/D; 2006 – AUTOPOESIS, Slovenská národná galéria, Bratislava/SR; 22 minutes 50,28 seconds, Galéria Art Factory, Praha/CZ; Man, hero, spirit, machine, Galéria Médium, Bratislava/SR; Les beaux ideals, GJK, Synagóga-centrum súč.umenia, Trnava /SR; 2005 – Slovenský mýtus, Slovenská národná galéria, Bratislava/SR; Disorientation, Globe Gallery, Newcastle/GB; 2004 – SYMPAT 2004, Galéria LIMES, Komárno/SR; 2003 – Cena Oskara Čepana 2003 - finalisti, GMB, Mirbachov palác, Bratislava/SR; VI.Svetové trienále grafiky malého formátu, Chamaliéres/F; Medzníky vedúcej kultúry, Galéria Im Schapp, Stuttgart/D; Permanentný romantizmus, GMB, Pálffyho palác, Bratislava/SR; Mam a klam, Open gallery, Nadácia – CSU, Bratislava/SR; HEROES, Galéria Rainer Wehr, Stuttgart/D; Ne-vesta, Galéria Jána Koniarka, Synagóga, Trnava/SR; NYBUEVITT, GJK, Synagóga-centrum súč.umenia, Trnava/SR; 2002 – 6G, Počítačová grafika šiestich výtvarníkov, Galéria Z, Zichyho palác, Bratislava/SR; Súčasná slovenská grafika, Štátna galéria, Banská Bystrica/SR; Veľké mlieko, Nitrianska galéria - Galéria mladých, Nitra/SR; 2001 – transKUNSTHALLE, Východoslovenská galéria, Košice/SR; 1999 – Manipulujúce umenie II., Nitrianska galéria, Nitra/SR; Salón kresby, Kysucká galéria, Čadca/SR; Keramika dnes, Novohradská galéria, Lučenec/SR; Východ - Západ, Motiéres/CH;

Stanovisko

..

Kurátorský text

Svätopluk Mikyta (1973, Čadca) absolvoval v roku 1999 štúdium grafiky u docenta Vojtecha Kolenčíka na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Pohybuje sa v rôznych médiách, ale rukodielnosť preňho ostáva charakteristická a dôležitá. Roky sa venoval slovenskej tematike – novodobej histórii Slovenska, kolektívnej pamäti, národnej identite, s ktorou pracoval kriticky, až ironicky. Jedna zdlhodobo rozvíjaných línií jeho tvorby, tzv. Pre-kresby, bola založená na práci s nájdenými dobovými tlačovinami a fotografiami, ktoré dopĺňal svojím kresliarskym či grafickým zásahom a posúval tak ich pôvodný význam. Pretváral reprodukcie všesokolských zletov, spartakiád, Vysokých Tatier, architektúry, či priemyslu. V posledných rokoch Mikyta túto kapitolu uzavrel vydaním súhrnnej knihy Homo Viator (2017). Ťažisko jeho tvorby sa presúva od angažovanosti smerom k dôrazu na výtvarnú matériu ako takú, na jej rozmanité kvality a nekonečné možnosti experimentovania a recyklácie. Nájdené predmety a materiály kombinuje s vlastnou výtvarnou aktivitou; hrá sa s farbami, tvarmi a textúrami, vytvárajúc obrazy, objekty a inštalácie, kde „kombinovaná technika“ nie je popisom výsledku, ale samotným princípom tvorenia. Paralelne sa od roku 1996 venuje spontánnym Denníkovým kresbám, ktoré sú zrejme najprirodzenejším, ba až nutným ventilom Mikytovej tvorivosti. Tieto kresby sú tematicky rozmanité, možno v nich ale vysledovať určité opakovanie motívov, ako sú – opäť – téma národnej identity, rôzne staré aj nové symboly, príroda, pričom markantnú časť tvoria štylizované autoportréty. Svätopluk Mikyta je aj kultúrnym aktivistom, spoluzakladateľom platformy Banská ST ANICA, ktorá už vyše desať rokov realizuje v Banskej Štiavnici rezidencie, sympóziá, výstavy a ďalšie podujatia. Cenu Oskára Čepana získal v roku 2008. Výstava finalistov sa konala v Galérii Medium a okrem Svätopluka boli vo finále Petra Feriancová, Ján Šicko a Jaro Varga.