Cena

Oskára

Čepana

O nás Partneri SK/EN Prihlásiť

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

Víťaz

Emöke Vargová

→ Portfólio

Cena Oskára Čepana

Dorota Sadovská

Marko Blažo

Róbert Kočan

Emöke Vargová

CV

.

Stanovisko

.

Kurátorský text

Emöke Vargová (1965, Dunajská Streda) je originálnou, solitérnou osobnosťou výtvarnej scény. Na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave absolvovala štúdium maľby (1991),dnes tu pôsobí ako odborná asistentka v Kabinete kresby. Po maliarskych začiatkoch prešlav 90.rokoch k tvorbe objektov a inštalácií, v ktorých tematizovala najmä spoločenské postavenie žien. Okolo roku 2000 sa vrátila (aj) k médiu závesného obrazu, ale skôr vzmysle objektu než plochy. Svoje diela vytvára kombináciou nevšedných materiálov ako vosk, plastové vrchnáky a hračkárske figúrky, ale aj drevo, papier a plastové fólie. Pre Vargovú je typické, že aj s tradičnými materiálmi pracuje netradične. Papier pre ňu napríklad nie je iba podkladom pre kresbu, ale aj sochárskym materiálom, ktorý skladá do krehkých objektov alebo v tekutom skupenstve doň odlieva rôzne povrchy. Známe sú jej šité obrazy, ktoré majú spravidla figurálne námety, ale formálne sa pohybujú na hranici abstrakcie. Kombinácie tvarov, materiálov a rôznych vyšívaných stehov vytvárajú objekty s haptickými kvalitami, kde sa pôvodný motív stráca vo fascinujúcej hre foriem. Ďalšou oblasťou jej tvorby sú plastiky, ktoré svojimi rozmermi a estetickými kvalitami evokujú dizajnérsky nábytok. Vargovej diela majú osobný, až intímny charakter, vychádzajú z autorkiných privátnych skúseností, čím nenásilne predostierajú problematiku postavenia a prežívania žien vo všeobecnosti. Laureátkou ceny sa stala v roku 1999, keď bola známa pod názvom Mladý slovenský výtvarník roka a víťazné dielo prezentovala na výstave finalistov v Galérii mesta Bratislavy.