Cena

Oskára

Čepana

O nás Partneri SK/EN Prihlásiť

2024

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

Víťaz

Emöke Vargová

→ Portfólio

Cena Oskára Čepana

Dorota Sadovská

Marko Blažo

Róbert Kočan

Emöke Vargová

CV

.

Stanovisko

.

Kurátorský text

Emöke Vargová (1965, Dunajská Streda) je originálnou, solitérnou osobnosťou výtvarnej scény. Na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave absolvovala štúdium maľby (1991),dnes tu pôsobí ako odborná asistentka v Kabinete kresby. Po maliarskych začiatkoch prešlav 90.rokoch k tvorbe objektov a inštalácií, v ktorých tematizovala najmä spoločenské postavenie žien. Okolo roku 2000 sa vrátila (aj) k médiu závesného obrazu, ale skôr vzmysle objektu než plochy. Svoje diela vytvára kombináciou nevšedných materiálov ako vosk, plastové vrchnáky a hračkárske figúrky, ale aj drevo, papier a plastové fólie. Pre Vargovú je typické, že aj s tradičnými materiálmi pracuje netradične. Papier pre ňu napríklad nie je iba podkladom pre kresbu, ale aj sochárskym materiálom, ktorý skladá do krehkých objektov alebo v tekutom skupenstve doň odlieva rôzne povrchy. Známe sú jej šité obrazy, ktoré majú spravidla figurálne námety, ale formálne sa pohybujú na hranici abstrakcie. Kombinácie tvarov, materiálov a rôznych vyšívaných stehov vytvárajú objekty s haptickými kvalitami, kde sa pôvodný motív stráca vo fascinujúcej hre foriem. Ďalšou oblasťou jej tvorby sú plastiky, ktoré svojimi rozmermi a estetickými kvalitami evokujú dizajnérsky nábytok. Vargovej diela majú osobný, až intímny charakter, vychádzajú z autorkiných privátnych skúseností, čím nenásilne predostierajú problematiku postavenia a prežívania žien vo všeobecnosti. Laureátkou ceny sa stala v roku 1999, keď bola známa pod názvom Mladý slovenský výtvarník roka a víťazné dielo prezentovala na výstave finalistov v Galérii mesta Bratislavy.