Cena

Oskára

Čepana

O nás Partneri SK/EN Prihlásiť

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

Víťaz

Ján Zelinka

→ Portfólio

Radek Brousil

Finalisti

František Demeter

Viktor Fuček

Ján Zelinka

janzelinka.com

CV

* 1987 Vranov nad Topľou

2012 – 2017 doktorandské štúdium, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, katedra Socha – objekt – inštalácia; 2006 – 2008 magisterské štúdium Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení, voľné výtvarné umenie; 2002 – 2006 bakalárske štúdium , Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení, Ateliér slobodnej kreativity (3D)

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY: 2016 / Intervencia do stálej expozície, SNG, Bratislava, Slovensko; 2014/ Re-form, Kunsthale, Košice, Slovensko 2013/ Ján Zelinka – Forma a obsah, Šarišská galéria, Prešov, Slovensko; 2010/ Ján Zelinka, Per Spectum Galeria, Prešov, Slovensko; 2009/ Ján Zelinka – sochy, Miskolzi galéria, Miškolc, Maďarsko; 2009/ Ján Zelinka – sochy, Múzeum Vojtecha Lofflera, Košice, Slovensko; 2008/ Ján Zelinka, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava, Slovensko; 2006/ Jednotlivci , IC – Centrum súčasného umenia, Košice, Slovakia

SPOLOČNÉ VÝSTAVY: 2019/ Zemplínska Karička, Arboretum Bolestraszyce, Polsko; 2019/ Zemplínska Karička, Šarišská galéria, Prešov, Slovensko; 2018/ Slovak art days in Vilnius, Titanikas gallery, Litva; 2018/ SNP- Slovenské národní povstání, Galéria Arcimboldo, Praha, Česká republika; 2018/ Maľbou vanie, Sochou mrazí, Galéria umelcov Spiša, Spišská Nová Ves, Slovensko; 2018/ Košické metro, Liptovská galéria P. M. Bohúňa, Liptovsky Mikuláš, Slovensko; 2017/ Scope Art show, THINK+ feel Contemporary, Miami, Florida; 2017/ Zemplínska karička, kaštieľ Snina, Slovensko; 2017/ No go no reply, Kunsthalle, Košice, Slovensko; 2017/ Za prahom nového veku, Múzeum Vojtecha Lofflera , Košice, Slovensko; 2017/ „Re – kreácia v Trenčíne“ galéria M. A. Bazovského, Trenčín, Slovensko; 2017/ DNA, Clam Gallas palace, Praha, Česká republika; 2017/ Per spectrum, Galéria v Karaffovej väznici, Prešov; 2017/ Re – kreácia, Galeria M. A. Bazovskeho v Trenčíne, Slovensko; 2017/ Ko-shicke metro, Galéria Emila Filly, Ústí nad Labem, Česká republika; 2016/ Pod povrchom, Slovenský inštitút, Budapešť, Maďarsko; 2015/ Homo creatusz, Make up Gallery, Košice, Slovensko; 2015/ Oskar Čepan, Dig gallery, Košice, Slovensko; 2015/ Dni Slovenského umenia v Londýne, The Gallery on the Corner, London, Anglicko; 2014/ Biela noc, Košice, Slovensko; 2014/ Rožňavské radiály, Galéria Baníckeho múzea, Rožňava, Slovensko; 2014/ Cassovia Express, Zemplínske múzeum, Michalovce, Slovensko; 2012/ Vojtech Lofer Gallery, Slovensko; 2011/ Vnútorný priestor 6, Židovská synagóga v Košiciach, Slovensko; 2010/ Socha a objekt XV, galéria SVÚ, Bratislava, Slovensko;

OCENENIA: Cena dekana za vynikajúce študijné výsledky počas štúdia na Fakulte umení.

ŠTUDIJNÉ POBYTY: AVU Praha, Ateliér figurálneho sochárstva a medaile, prof. Jan Hendrych

Stanovisko

Ako výtvarníka ma zaujímajú skutočné deje a skutočné súvislosti. Mojím výtvarným programom je priniesť dobovú umeleckú správu o súčasnosti cez vlastné filozoficko-estetické postupy. Uchopiť realitu prostredníctvom subjektívnej umeleckej interpretácie s použitím vlastných spôsobov práce a vlastných pracovných postupov mimo všeobecne známych overených techník a technológii. Na základe  znalostí danej problematiky a osobnej zainteresovanosti sa pokúšam analyzovať život mne vlastným spôsobom, ktorým chcem ovplyvňovať ľudí, vzbudzovať v nich zvedavosť, inšpirovať ich, ukazovať smer a pomáhať im vidieť veci istým spôsobom. Sústredím sa skoro výhradne na klasickú sochu, klasickú v zmysle jej tradičnej formálnej výstavby, pričom rád experimentujem s výrazovými možnosťami rôznych materiálov. V materiálových, technologických, tvarových a kompozičných variáciách rozvíjam otázky súvisiace s miestom človeka v rámci prírodnej hierarchie vo vzťahu k iným bytostiam, ale aj vo vzťahu k svojmu vlastnému životu a smrti.

Kurátorský text

Ján Zelinka (1978) je absolvent Technickej univerzity v Košiciach, kde ukončil štúdium v roku 2008 Cenou dekana za vynikajúce študijné výsledky. V centre pozornosti jeho tvorby je klasická socha, kresba a experimentovanie s technológiami. Z hľadiska námetov si zvolil veľké životné témy – rozklad a smrť. Skúma v nich post-humánnosť a alternatívne vízie prírody, analyzuje aj interpretuje tieto témy spôsobom, ktorý ponúka autentické a osobné svedectvo. „Velmi vysoce porota ocenila sochařské dílo Jána Zelinky, který tematizuje kvalitní sochařskou tvorbu velmi klasického typu, ale přitom zcela současně tematizuje především téma smrti, což je to nejsilnější téma, kterého se umělec může ujmout.“ (MB)