Cena

Oskára

Čepana

O nás Partneri SK/EN Prihlásiť

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

Víťaz

Petra Feriancová

Cena Oskára Čepana

Jaroslav Varga

→ Portfólio

Pavla Sceránková

Štefan Papčo

Archív

28. 6. 2010

Vzdelávací program

24. 6. 2010

Čepan noviny

→ report

24. 6. 2010

Vernisáž výstavy

→ FOTOREPORT

10. 6. 2010

O Cene Oskára Čepana 2010

→ Tlačová správa

26. 5. 2010

porota vybrala finalistov

→ Tlačová správa

1. 4. 2010

Otvorená výzva

→ Tlačová správa

Jaroslav Varga

www.jarovarga.net

CV

*1982, Trebišov

ŠTÚDIUM: 2010/2014 – Vysoká škola výtvarných umení, Katedra Intermedií, (Art.D.); 2005/2010 – Vysoká škola výtvarných umení, Katedra Intermedií, (Mgr.art); 2000/2005 – Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra Výtvarnej výchovy a umenia, (Mgr.); 2011 – Academy of Fine Arts in Vienna/AT, Štipendium na doktorandský výskum (udelené Ministerstvom školstva Slovenskej republiky); 2009 – Slippery Rock University of Pennsylvania, Department of Fine Arts/USA; 2007 – Akademia Sztuk Pieknych, Wroclaw/PL, Erazmus Program;

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY: 2020 – Madrid solo/duo show s Ivan Gallery Bucharest, Madrid/ESP; 2019– We don’t know that we know, huntkastner Prague v spolupráci s Ivan Gallery/CZ; Circular Rectangle, Kunst im Kreuzgang, St Jodokus, Bielefeld/DE; 2018 – About Books, Gallery AlbumArte, Rome/IT; I found it somewhere but I cannot find it, At Home Gallery, site specific instalácia, synagóga, Šamorín/SK; Situation 50, Gallery Klatovy Klenova/CZ; There are more things, Galerie Kabinet T, Zlín/CZ; 2017 – MISSING SOMETHING AND ITSELF MISSING, Ivan Gallery Bucharest/RO; In Someone’s Else Dream, SODA Gallery Bratislava/SK; Situation After the Arrival of the Warning Patrol, Východoslovenská galéria Kosice/SK; The Hacked Dream, Galerie SPZ , Praha/CZ;...

SKUPINOVÉ VÝSTAVY: 2020 – Illusion and the Virtual Reality in Art, Galéria Medium, Bratislava/SK; ARTISSIMA - UNPLUGGED Torino zo Soda Gallery/IT; Separation of Trust, Soda Gallery, Bratislava/SK; 2019 – The Portnet of Light (s Lucia Tkacova), Galéria Jozefa Kollára, Banská Štiavnica/SK; History is His Story, NEST ruimte voor kunst, The Hague/NL; SIGNAL - The Story of Slovak (Post)conceptual Art, Ludwig Museum Budapest/HU; IDEAL CITY, Eindhoven Footnotes of Onomatopee Projects, Onomatopee, Eindhoven/NL; Traveling to the End, National Museum of Modern and Contemorary Art, ChangDong, Seoul/KR; Miart Milan, Výber Soda Gallery/IT; Operative and External Memory, Galéria Medium, Bratislava/SK; Operative and External Memory, Bellart Gallery, Vienna/AT; Double Library, site specific inštalácia v spolupráci s Moravska Galerie v Brne a Masarykova Univerzita/CZ; Trh nikdy nespí, site specific installation, SOGA Bratislava/SK; 2018 – Unknowing Knowns | Knowing Unknowns, The National Museum of Art, Bucharest/RO; Probe 1 / The Story of Slovak (Post)conceptual Art, Prague City Gallery/CZ; KATALOG ENTROPII SZTUKI, Gallery Entropia and Library of University of Warsaw/PL; I created the line, SODA Gallery, Bratislava/SK; We the People, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica/SK; Clouds Bratislava, public art project, White Night, v spolupráci s Ilona Németh a Marian Ravasz/SK; The Last Amazonian Congress, Polana/SK; LISTE Art Fair Basel, výber Ivan Gallery/CH; SO(n)DA, conceptual tendencies, P74 gallery Ljublana/ SLO; Algoritmy obrazov, obrazy algoritmov, Galéria Medium,Bratislava, SK; Triennal of Small Object and Drawing, Galéria Jozefa Kollára, Banská Štiavnica/SK;...

OCENENIA, REZIDENCIE: 2010 – Finalista ceny Oskára Čepana (Young Visual Artist Award); 2009 – 950 Greene Ave Residency (Futura Project Prague), New York/USA; Art Residency, Castel Trebesice/CZ; 2008 – Finalista ceny Oskára Čepana (YVAA);...

Stanovisko

...

Kurátorský text

Varga nachádza v umeleckej tvorbe platformu pre dôsledný výskum fenoménov, ktoré ho nejakým spôsobom zasahujú: či už na základe osobnej skúsenosti, individuálnej či historickej pamäte, alebo priamej, ničím nedeterminovanej fascinácie. Jeho tvorba je vedomá, ak nie priam cieľavedomá. Keďže výskum vo svojej podstate počíta s vyšším stupňom racionálneho prístupu k problematike, jeho súčasťou sú metódy, ktorými býva riadený. Varga na základe vlastných metodických postupov vytvára vždy do istej miery kritické a angažované projekty s neprehliadnuteľnými sociologickými prienikmi, v rámci ktorých zastáva pozíciu štatistu a bádateľa zároveň. Prístup k tvorbe je súčasne pretavením jeho osobného nastavenia v rámci vnímania okolitej reality. Prostredníctvom formy, ktorú Varga výstupu priradí, konceptualizuje svoje zistenia do výslednej podoby. Nezriedka vzniká mapa, videozáznam, site-specific, diaprojekcia či text. Pod rúškom zdanlivej formálnej strohosti je však prítomná i veľká dávka romantizmu, ktorý nemožno autorovmu cíteniu a nahliadaniu na reflektované témy uprieť.

Lucia Gavulová (koordinátorka COČ), jún 2010