Cena

Oskára

Čepana

O nás Partneri SK/EN Prihlásiť

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

Víťaz

Petra Feriancová

Finalisti

Jaroslav Varga

→ Portfólio

Pavla Sceránková

Štefan Papčo

Archív

4. 3. 2021

O Cene Oskára Čepana 2010

→ Tlačová správa

Jaroslav Varga

www.jarovarga.net

CV

* 1982 Trebišov

Stanovisko

...

Kurátorský text

Vnímavý, premýšľavý, analyzujúci, dôsledný. Tak možno v skratke charakterizovať Vargov prístup k tvorbe, ktorý je súčasne pretavením jeho osobného nastavenia v rámci vnímania okolitej reality. Jeho projekty nie sú samoúčelné, v zmysle L´art pour L´art, ale vždy do istej miery kritické a angažované, s neprehliadnuteľnými sociologickými prienikmi, v rámci ktorých zastáva pozíciu štatistu a bádateľa zároveň. Všíma si rôzne problematické fenomény, v zásade sa však zaoberá najmä pamäťou miesta v zmysle jeho konkrétnej histórie (často v súvislosti s kontextom mesta, urbanizácie atď.), ktoré prostredníctvom formy, svojmu výstupu priradenej, konceptualizuje do výslednej podoby. Vzniká mapa, video záznam, diaprojekcia či text.