Cena

Oskára

Čepana

O nás Partneri SK/EN Prihlásiť

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

Víťaz

Petra Feriancová

Finalisti

Jaroslav Varga

→ Portfólio

Pavla Sceránková

Štefan Papčo

Archív

28. 6. 2010

Vzdelávací program

25. 6. 2010

Výstava finalistov

→ FOTOREPORT

24. 6. 2010

Čepan noviny

→ report

24. 6. 2010

Vernisáž výstavy

→ FOTOREPORT

10. 6. 2010

O Cene Oskára Čepana 2010

→ Tlačová správa

26. 5. 2010

porota vybrala finalistov

→ Tlačová správa

1. 4. 2010

Otvorená výzva

→ Tlačová správa

Jaroslav Varga

www.jarovarga.net

CV

*1982, Trebišov

ŠTÚDIUM: 2010/2014 – Vysoká škola výtvarných umení, Katedra Intermedií, (Art.D.); 2005/2010 – Vysoká škola výtvarných umení, Katedra Intermedií, (Mgr.art); 2000/2005 – Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra Výtvarnej výchovy a umenia, (Mgr.); 2011 – Academy of Fine Arts in Vienna/AT, Štipendium na doktorandský výskum (udelené Ministerstvom školstva Slovenskej republiky); 2009 – Slippery Rock University of Pennsylvania, Department of Fine Arts/USA; 2007 – Akademia Sztuk Pieknych, Wroclaw/PL, Erazmus Program;

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY: 2020 – Madrid solo/duo show s Ivan Gallery Bucharest, Madrid/ESP; 2019– We don’t know that we know, huntkastner Prague v spolupráci s Ivan Gallery/CZ; Circular Rectangle, Kunst im Kreuzgang, St Jodokus, Bielefeld/DE; 2018 – About Books, Gallery AlbumArte, Rome/IT; I found it somewhere but I cannot find it, At Home Gallery, site specific instalácia, synagóga, Šamorín/SK; Situation 50, Gallery Klatovy Klenova/CZ; There are more things, Galerie Kabinet T, Zlín/CZ; 2017 – MISSING SOMETHING AND ITSELF MISSING, Ivan Gallery Bucharest/RO; In Someone’s Else Dream, SODA Gallery Bratislava/SK; Situation After the Arrival of the Warning Patrol, Východoslovenská galéria Kosice/SK; The Hacked Dream, Galerie SPZ , Praha/CZ;...

SKUPINOVÉ VÝSTAVY: 2020 – Illusion and the Virtual Reality in Art, Galéria Medium, Bratislava/SK; ARTISSIMA - UNPLUGGED Torino zo Soda Gallery/IT; Separation of Trust, Soda Gallery, Bratislava/SK; 2019 – The Portnet of Light (s Lucia Tkacova), Galéria Jozefa Kollára, Banská Štiavnica/SK; History is His Story, NEST ruimte voor kunst, The Hague/NL; SIGNAL - The Story of Slovak (Post)conceptual Art, Ludwig Museum Budapest/HU; IDEAL CITY, Eindhoven Footnotes of Onomatopee Projects, Onomatopee, Eindhoven/NL; Traveling to the End, National Museum of Modern and Contemorary Art, ChangDong, Seoul/KR; Miart Milan, Výber Soda Gallery/IT; Operative and External Memory, Galéria Medium, Bratislava/SK; Operative and External Memory, Bellart Gallery, Vienna/AT; Double Library, site specific inštalácia v spolupráci s Moravska Galerie v Brne a Masarykova Univerzita/CZ; Trh nikdy nespí, site specific installation, SOGA Bratislava/SK; 2018 – Unknowing Knowns | Knowing Unknowns, The National Museum of Art, Bucharest/RO; Probe 1 / The Story of Slovak (Post)conceptual Art, Prague City Gallery/CZ; KATALOG ENTROPII SZTUKI, Gallery Entropia and Library of University of Warsaw/PL; I created the line, SODA Gallery, Bratislava/SK; We the People, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica/SK; Clouds Bratislava, public art project, White Night, v spolupráci s Ilona Németh a Marian Ravasz/SK; The Last Amazonian Congress, Polana/SK; LISTE Art Fair Basel, výber Ivan Gallery/CH; SO(n)DA, conceptual tendencies, P74 gallery Ljublana/ SLO; Algoritmy obrazov, obrazy algoritmov, Galéria Medium,Bratislava, SK; Triennal of Small Object and Drawing, Galéria Jozefa Kollára, Banská Štiavnica/SK;...

OCENENIA, REZIDENCIE: 2010 – Finalista ceny Oskára Čepana (Young Visual Artist Award); 2009 – 950 Greene Ave Residency (Futura Project Prague), New York/USA; Art Residency, Castel Trebesice/CZ; 2008 – Finalista ceny Oskára Čepana (YVAA);...

Stanovisko

...

Kurátorský text

Varga nachádza v umeleckej tvorbe platformu pre dôsledný výskum fenoménov, ktoré ho nejakým spôsobom zasahujú: či už na základe osobnej skúsenosti, individuálnej či historickej pamäte, alebo priamej, ničím nedeterminovanej fascinácie. Jeho tvorba je vedomá, ak nie priam cieľavedomá. Keďže výskum vo svojej podstate počíta s vyšším stupňom racionálneho prístupu k problematike, jeho súčasťou sú metódy, ktorými býva riadený. Varga na základe vlastných metodických postupov vytvára vždy do istej miery kritické a angažované projekty s neprehliadnuteľnými sociologickými prienikmi, v rámci ktorých zastáva pozíciu štatistu a bádateľa zároveň. Prístup k tvorbe je súčasne pretavením jeho osobného nastavenia v rámci vnímania okolitej reality. Prostredníctvom formy, ktorú Varga výstupu priradí, konceptualizuje svoje zistenia do výslednej podoby. Nezriedka vzniká mapa, videozáznam, site-specific, diaprojekcia či text. Pod rúškom zdanlivej formálnej strohosti je však prítomná i veľká dávka romantizmu, ktorý nemožno autorovmu cíteniu a nahliadaniu na reflektované témy uprieť.

Lucia Gavulová (koordinátorka COČ), jún 2010