Cena

Oskára

Čepana

O nás Partneri SK/EN Prihlásiť

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

Víťaz

Petra Feriancová

→ Portfólio

Cena Oskára Čepana

Jaroslav Varga

Pavla Sceránková

Štefan Papčo

Archív

28. 6. 2010

Vzdelávací program

24. 6. 2010

Čepan noviny

→ report

24. 6. 2010

Vernisáž výstavy

→ FOTOREPORT

10. 6. 2010

O Cene Oskára Čepana 2010

→ Tlačová správa

26. 5. 2010

porota vybrala finalistov

→ Tlačová správa

1. 4. 2010

Otvorená výzva

→ Tlačová správa

Petra Feriancová

www.petraferiancova.com

CV

*1977 in Bratislava

ŠTÚDIUM: 1998-2002 MA/ L’Accademia delle Belle Arti, Rome, Italy; 1996 AFAD Academy of Fine Arts and Design, Bratislava; 1991-1995 Bratislava Institute of Art and Design; 2016 ArtD, AFAD Academy of Fine Arts and Design;

SKUPINOVÉ VÝSTAVY: 2020 – Keeping In Balance, Works from Art Collection Telekom, Ludwig Museum, Budapest, HU (curated by Nathalie Hoyos, Rainald Schumacher); Straperetana, Produttori di silenzio, Pereto, Abruzzo-Aquila, IT (curated by Saverio Verini); Ecologies of the Ghost Landscape/The Word for World is Forest. Tranzit.sk, Bratislava, SK (curated by Bórbala Soós); History repeats History, Fondazione Zimei, Pescara, IT (curated by Massimiliano Scuderi); 2019 – The Milky Way, Galleria Franco Noero, Turin, IT;30 years after. Art Collection Telekom. As part of the Rencontres de la Photographie. Carré d'art contemperain, Musée d'art contemporain de Nimes, France, FR (curated by Nathalie Hoyos); Architecture display of Peter Bartos exhibition: Environmental Aesthethics, Fondazione Morra Greco, Naples, Italy, IT; Výťah-Elevator, Temporary Parapet, Bratislava, Slovakia, SK; LISTEN TO US – ARTISTIC INTELLIGENCE, Works of Deutsche Telekom Collection, Plovdiv, BG; Vladimír Havlík: Jako pták, guest of Vladimír Havlík's solo exhibition, Caezar, Olomouc, Czech Republic, CZ; 2018 – Sonda, Tendencies in Conceptual and Post Conceptual Art in SK and CZ, GHMP, Prague City Gallery, (curated by Vlad Beskid), CZ; 10, Viltin Gallery, Budapest, HU;...

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY: 2020 – CUM NATURA, 5th edition of Hydrozoa, Centraleuropean gallery, Banská Bystrica, SK (curated by Mira Keratová); EGO IN HABITAT, Gilda Lavia, Rome, IT (curated by Tiago de Abreu Pinto); SHE WAS UNAWARE OF HER BORDERS./EGO INHABITAT, HDLU, Bacva Gallery, Mestrovic Pavilion, Zagreb, HR (curated by Branka Bencic); FABVLAE, Villa D'Este, Santuario di Ercole Vincitore, Tivoli, IT (curated by Andrea Bruciati); 2019 – LEBENSWELT, Significant Other, Vienna, AT (curated by Jen Kratochvíl); BLU, with Renata Boero for Gilda Lavia Gallery, Miart, Milano, IT; 2018 – Artissima for Gilda Lavia, together with Pamela Diamante PERSONALE, Gilda Lavia, Rome, IT; KLAVIATURA, VILTIN Gallery, Budapest (in the frame of Gallery Weekend Budapest), HU; I AM LOSING MY BEAUTY TOGETHER WITH MY INTEREST IN BEAUTIFUL THINGS, Baril, Cluj, RO; BECOMING ANIMAL, TENDERPIXEL, London, with Nicolas Lamas, curated by Borbala Soós, UK; 2016 – SYSTEMS, INDIVIDUALS AND MEASURING TOOLS, Bòlit. Centre d'Art Contemporani. Girona, SP; SURVIVALS, RELICTS, SOUVENIRS, Apoteka, Dignano, HR; AN EXHIBITION ON DOUBT, MAN_Museo d'Arte Provincia di Nuoro; POLITICS OF LIFE, (FROM ARCHIVE OF KVĚTA FULIEROVÁ), amt _ project; 2015 – PETRA FERIANCOVÁ, ArtVerona, Verona, Italy, IT; VULNERABLE, YET EVERLASTING (ARCHIVE OF KVĚTOSLAVA FULIEROVÁ) Viltin Gallery, A Check Your Head! project, Off Biennale, Budapest. HU; 2014 – THINGS THAT HAPPEN, AND THINGS THAT ARE DONE. ON BEGINNINGS AND MATTER. Fondazione Morra Greco Napoli, IT; EVERY DAY HAS ITS NOON, amt _ project, Bratislava, SK; 2013 – BIRDS, MYTHS and TUSKS, Frame, Frieze London, UK; THE INTRIGUES OF THE GODS ARE BEHIND EVERYTHING, Vojtech Loffler's Museum, Košice, SK; STILL THE SAME PLACE, (together with Zbyněk Baladrán), Czech and Slovak Pavilion, Giardini, 55th Venice Bienale, IT; Solo presentations at ARCO, Madrid, SP; ...

OCENENIA, REZIDENCIE: 2019 Premio Level 0, ArtVerona; 2015 Premio Level 0, ArtVerona; 2010 Winner of OSKAR CEPAN AWARD;

2011 ISCP, International Studio & Curatorial Program ISCP, New York, USA

Stanovisko

Tohtoročnou prezentovanou prácou nadvezujem na svoju prezentáciu z roku 2008, kde som v rámci výstavy finalistov vystavovala sériu prác „možnosti použitia“, kedy som tematizovala formálny rozmer, tak, že som ho redukovala na výsledný formát a4. Ak by som to mala vysvetliť skrz metaforu (čo často treba), tak som sa súťaže zúčastnila ako kôň s dobrovoľným handicapom.

Tento rok ma v rámci podmienok súťaže zaujala podmienka o "ešte nevystavenom" diele. A keďže práve s fenoménom nevystaveného, resp. nikdy nevystaveného alebo nerealizovaného pracujem, rohodla som sa túto tému v prvej časti mojej prezentácie spracovať. ďalej som sa rozhodla podobne ako predvlani prezentovať diskurz., zmnožený model-„možnosti výberu“, kde pracujem z triedením archívu., ak je teda možné archívom nazvať viac ročníkov National Geographic, pár mojich vlastných ale i cudzích fotografií, poznámok a vecí, ktoré v podstate nie sú na nič ale nevyhadzujú sa. Práve posledne menovaná vlastnosť pretrvávania/ zotrvávania bez zásluhy ma zaujala, pretože som presvedčená o jej inevitabilite, až osudovej nevyhnutnosti, ktorá jej preto vytvára úlohu. To čo má svoju úlohu, zaradenie, alebo aspoň meno, definíciu môže byť užitočné. (prvý krok je triedenie, kategorizácia, pomenúvanie). Prezentované video teda môže byť pomôckou, je mierko-tvorné.  Zámena úloh v rámci médií teda používanie média na to načo nie je v podstate určené bude prezentované tiež a pod názvami, ktoré vypovedajú o spôsobe spracovania,  sú vzorkami rôznych možností narábania s nimi. Miešanie a prekrývanie môjho vlastného materiálu a materiálu vytvoreného inými ľuďmi podlieha môjmu osobnému záujmu, môcť sa nechať strhnúť (keďže autor sám veľmi ťažko prežíva potešenie z vlastného diela, ktorého sa zúčastňoval od začiatku). Preto vo svojej práci pracujem s médiami, ktoré majú istú vizuálnu moc, ktorú ja neprejudikujem a ktorej výsledok nekontrolujem. Pracujem s found footage a to i v rámci vlastných prác starších dát. (pretože odosobnená nenávisť neexistuje), a tiež spolupracujem  s inými ľuďmi na základe inštrukcií ale i priamo v rámci rozhodnutia o postupe, ktorý už potom ide vlastnou cestou. (napr. teraz s Martinom Ježekom). Posprodukčná práca je pre mňa dôležitá do tej miery do akej uspokojuje mňa samotnú.

Zároveň už teraz môžem napísať, a je to pravda, že je i dôležitá do tej miery do akej je schopná poskytnúť mi istý model spoločného zdieľania s divákom. Zároveň som presvedčená že dielo neutvára divák, ale dielo je. Ak by som vysvetlila viac, dielo pokazím.

Kurátorský text

Petra Feriancová (1977 Bratislava) je multimediálna, konceptuálne zameraná umelkyňa, ktorá pracuje s videom, objektom, inštaláciou a najmä fotografiou, vlastnou i nájdenou. Vysokoškolské štúdium absolvovala na Akadémii krásnych umení v Ríme (1998–2002), neskôr získala doktorát na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave(2016). Veľká časť jej tvorby je postavená na práci s archívmi jej blízkych ‒ otca, tety, starého otca. Súčasťou tejto „osobnej archeológie“ je dôverný, až intímny vzťah k materiálu; na druhej strane je ale veľký časový odstup, ktorý autorke umožňuje pracovať s potrebným nadhľadom. Nájdené rodinné fotografie či reprodukcie z časopisov, spravidla starých čísel National Geographic,voľne, asociatívne preskupuje, hľadá v nich iné významy, než aké do nich boli pôvodne vložené. Pre Feriancovú je typická cyklickosť – k materiálu, s ktorým pracuje, sa opakovane vracia a skúma ho z rôznych uhlov. Venuje sa tiež kritickej reflexii múzea ako inštitúcie, ktorá pracuje s uchovávaním a reprezentáciou objektov a informácií. V nadväznosti na problematiku „smrti múzea“ pracuje intenzívne s knihou, ktorá je pre ňu samonosným výtvarno-výstavným médiom. Katalógy ku svojim výstavám tiež spravidla koncipuje ako diela, ktoré dopovedajú obsah projektu. Autorka svojimi výstupmi narúša tradičný kontext fotografií, textov, predmetov, situácií, a tým vytrháva diváka z naprogramovaného vnímania a čítania významov. V jednom zplánov jej tvorby majú zásadné miesto univerzálne témy plynutia času, ľudských snov a túžob, krehkosti a významu života. Laureátkou Ceny Oskára Čepanasa stala v roku 2010, výstava finalistov sa konala v Galérii Medium.