Cena

Oskára

Čepana

O nás Partneri SK/EN Prihlásiť

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

Víťaz

Petra Feriancová

Cena Oskára Čepana

Jaroslav Varga

Pavla Sceránková

Štefan Papčo

→ Portfólio

Archív

28. 6. 2010

Vzdelávací program

24. 6. 2010

Čepan noviny

→ report

24. 6. 2010

Vernisáž výstavy

→ FOTOREPORT

10. 6. 2010

O Cene Oskára Čepana 2010

→ Tlačová správa

26. 5. 2010

porota vybrala finalistov

→ Tlačová správa

1. 4. 2010

Otvorená výzva

→ Tlačová správa

Štefan Papčo

stefanpapco.com

CV

VZDELANIE: 2001/2007 VŠVU, Bratislava, SK, Ateliér Socha a priestor (prof. Jozef Jankovič, akad. soch.)SK; 2005/2006 stáž, Facultat de Belles Arts, Barcelona/ES; 2004/2005 stáž, Faculdade de Belles Artes, Porto/PT;

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY: 2018 – Art Cologne, s Jiří David, ZAHORIAN & VAN ESPEN; Vertical, Bluerider ART, Taipei/TW; Sky Gravity / s Roman Ondak, ZAHORIAN & VAN ESPEN, Bratislava/SK; 2017 – Psycho – Vertical, kurátor: Elena Sorokina, Kunsthalle Bratislava/SK; 2016 – Up the Middle of the Wall, Galerie mesta Blanska, Blansko/CZ; Cumulations, Galerie moderneho umeni, Roudnice nad Labem/CZ; 2015 – Štefan Papčo, ZAHORIAN & VAN ESPEN; Cardinality, Regional Gallery Liberec/CZ; Something in the Silence /with Jiří Petrbok/, ZAHORIAN&co GALLERY; 2014 – Cardinality, Kunsthalle Kosice/SK; 2013 – YIA Art Fair - young international artists, (reprezentovaný galériou Zahorian&Co Gallery, Bratislava), Paríž/FR; Všetky dobré veci smerujú k jednému bodu, Zahorian&co Gallery, Bratislava/SK; 2012 – The Rock, Galerie Die Aktualität des Schönen…,Liberec/CZ; Moraine, Slovenský inštitút, Praha/CZ; 2010 – Moraine, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava/SK; Terra Cognita ( with Daniela Krajčová), Nitra Gallery – Bunker, Nitra/SK;..

SKUPINOVÉ VÝSTAVY: 2017 – Pasce a Evidencie, Galéria Nitra, Nitra/SK; Arc of Memory, kurátor: Tereza Jindrová, ZAHORIAN & VAN ESPEN, Praha/CZ; 2016 – YIA # 7 (Young International Artists) Paris/FR, ZAHORIAN & VAN ESPEN; Crossroads, London/UK, ZAHORIAN & VAN ESPEN; XXL Views of Contemporary Slovak Art, Gask – Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora/CZ; SCOPE Basel/CH, ZAHORIAN & VAN ESPEN; YIA # 6 (Young International Artists) Brussels, BE, ZAHORIAN & VAN ESPEN; ARTEFIERA, Bologna/IT, ZAHORIAN & VAN ESPEN; Opening Night: Part II, Chabah Yelmani Gallery, Brussels/BE; 2015 – Reason and Defiance, Východoslovenská galéria Košice/SK; YIA ART FAIR #05, ZAHORIAN & VAN ESPEN, Paris/FR; THE SECOND DEATH OF GEORGE MALLORY, Karlin Studios, Praha/CZ; Reconstructions, Slovenská národná galéria, Bratislava/SK; Between Democracies 1989 – 2014, Constitution Hill, Johannesburg/ZA; RESET 2015, Galéria Jozefa Kollára, Banská Štiavnica/SK; ROMA VERSO EXPO Artisticamente…, Rome/IT; La Confidentielle du YIA #2 Paris/FR; 90 Pieces of Art, Galéria mesta Bratislava, Bratislava/SK; ArteFiera, Bologna/IT; 2014 – YIA Artfair, Paris/FR; Past → Present → Past, Karlin Studios, Praha/CZ; TWO LANDSCAPES An Image of Slovakia: 19th Century × Contemporary, Slovenská národná galéria, Bratislava/SK; Did you dream about mountains? III, České centrum, Praha/CZ; 7th New Zlín Salon 2014, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně/CZ; Hast du Bergen geträumt II, České centrum Berlin/DE; ArteFiera, ZAHORIAN&co GALLERY, Bologna/IT;..

OCENENIA, REZIDENCIE: 2015 – Štipendium nadácie Novum/SK; 2013 – Cena nadácie Tatrabanky - Mladý tvorca/SK; Artist in residence, Residency Unlimited, New York/USA; 2011 – Artist in residence, Triangle Arts Association, New York/USA; Best Open Studio, Dumbo Arts festival, New York/USA; DAF Grand Prize 2011, (one year free rent studio in New York)Dumbo Arts festival, New York/USA; 2010 – Finalist of Oskar Čepan Award, YVAA;...

Stanovisko

...

Kurátorský text

Práca absolventa sochárskeho ateliéru Jozefa Jankoviča (2001 – 2007) zaujala členov komisie ceny oskára Čepana z niekoľkých dôvodov. V prvom rade ocenila neobvyklý a predovšetkým funkčný koncept prepájania skúsenosti horolezectva s výtvarným umením. práve hraničná fyzická skúsenosť spolu s meditatívnym rozmerom, ktoré sú jedným z dominantných prvkov horolezectva, sú v autorovom diele presvedčivo a účelovo previazané s umeleckou výpoveďou. Pričom tu vonkoncom nejde o prvoplánový odkaz na veľké dejiny sochárstva – teda koncept „kameň a bolesť“, hoci táto paralela, samozrejme, funguje. nemenej zaujímavý je aj slovenský kontext, v ktorom možno autorovu výpoveď vnímať ako paralelu s prvkami „chlapáctva“, tak typickými pre formovanie idealizovaného obrazu „slovenského“. Nemenej nás zaujalo spojenie a vyústenie osobnej fyzickej a meditatívnej skúsenosti do výslednej doslova sošnej kvality autorových objektov. Ocenili sme monumentálne vyznenie finálnej formy, ktorá vzniká spojením osobnej skúsenosti s pravidlami tradičného média, ktorého životaschopnosť tak autor spätne potvrdzuje. Do finále sme ho preto vybrali aj s vedomím závozu, v ktorom sa ocitlo súčasné slovenské sochárstvo.

Alexandra Kusá, Bratislava, jún 2010