Cena

Oskára

Čepana

O nás Partneri SK/EN Prihlásiť

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

Víťaz

Daniela Krajčová

Cena Oskára Čepana

Jozef Pilát

→ Video profil

→ Portfólio

Kristián Németh

Ludmila Hrachovinova

Archív

6. 12. 2020

Divácka cena

2. 10. 2020

vernisáž výstavy

→ Fotoreport

30. 9. 2020

Výpoveď polohy – živé vystúpenia každý piatok a sobotu

18. 9. 2020

Prezentácia finalistov a finalistiek ceny oskára čepana 2020

Jozef Pilát

www.jozefpilat.com

CV

VZDELANIE: – 2019-(2022) – Akadémia výtvarných umení v Bratislave, Doktorát. Fakulta Intermédia, ateliér: vvv doc. Mgr. art. Martin Piaček, ArtD. – 2013-2018 – Akadémia výtvarných umení vo Varšave, Fakulta maľby, ateliér: prof. Wojciech Zubala. Špecializácia: Art in Public Space: prof. Mirosław Duchowski – 2015-2016 – Uniwersität de Künste in Berlin. Výmenný pobyt v rámci programu ERAZMUS. Fakulta maľby, ateliér prof. Valeria Favré

PRAX: – 2017 – LUNCHMEAT Praha, Stáž v rámci programu ERAZMUS+

ÚSPECHY: – 2019 – Inicjatywa ENTRY, http://www.entry.net.pl/index_en.html grant pre najlepších študentov končiacich na Varšavskej ASP PL 2018 – SIEMENS, medzinárodná maliarska súťaž, čestné uznanie, Varšava PL, – 2018 – Štipendium ministra kultúry a kultúrneho dedičstva, Varšava, PL – 2016 – Talenty novej Európy - Grant pre talentovaných mladých ľudí zo Slovenska, Bratislava, SR

INDIVIDUÁLNE VÝSTAVY – 2020 –Budem aj keby traktore padali z neba, kurátor: Kaja Werbanowska, Galeria Promocyjna, Varšava, PL – 2019 – UROBME SI RAJ, kurátor: Kateryna Filyuk, IZONE, Kijev, UA – 2019 – ŠUŇAWOOD, Synagóga status quo ante Trnava, kurátor: Dominika Chrzánová SK – 2015 – Świadek Natury, Slovenský inštitút vo Varšave, PL

KOLEKTÍVNE VÝSTAVY: – 2019 – ENTROTOPIA 1.0, kurátor: Ville Laksonen, Rantakasarmi Gallery, Helsinki, FIN – 2018 – COMING OUT, najlepšie diplomy ASP vo Varšave, Koneser, PL – 2018 – Something old, something new, something borrowed, something blue, kurátor: Sebastian Winkler, Galéria 18A, Varšava, PL – 2018 – Jeszcie będzie cudowne, kurátor: Igor Przybilski, galéria Spokojna, Varšava, PL – 2017 – Všetky neprespané noci, spolupráca s Marcel Adamczyk, galéria Mladý a neklidný, Praha, CZ – 2017 – Przedwiośnie, výstava ateliéru prof. Jarosława Modzelewského, galéria Działań, Varšava, PL – 2016 – POP POP SCALA, Kino Amondo, Varšava, PL – 2016 – ALL-POLAND PLATFORM ACADEMIC COOPERATION, Centre of Polish Sculpture in Oronsk, kurátor: Anna Podsiadly, Príroda ako miesto pre všetkých, PL – 2015 – WHITE, výstava ateliéru prof. Valerie Favre, galéria La Chaufferie, Strassburg, FR – 2015 – ÜBERDUMPSTERTHREESOME, galéria Zwitscher Maschine, Berlín, DE – 2015 – Wollste nicht mal bule werden? Galéria Schröder und Dörr seit 1986, Köln, Nemecko, DE – 2015 – Kropka, Krawędz, ateliér prof. Jacek Dyrzyński, galéria Działań, Varšava, PL – 2015 – In the face of the 50th anniversary of the 1st Biennal of Spatial Forms in Elbląg, galéria EL, ateliér prof. Mirosław Duchowski, PL

WORKSHOPY: – 2019 – ANTI GOLD RUSH, Banská St a nica, Banská Štiavnica, SK – 2019 – HYBRIDART CAMP, Ede Sinkovicz, Budapešť, HU – 2016 – Workshop: Príroda ako miesto pre všetkých, Centre of Polish Sculpture in Oronsk PL – 2015 – 0,5 km koloru, CSW Zamek Ujazdowski, Varšava, PL

FESTIVALY: – 2019 – MŁODE WILKY, Szczecin, PL – 2018 – Tehláreň, Liptovský Mikuláš, SK – 2017 – Biela Noc, najväčší festival súčasného umenia na Slovensku, Košice, SK – 2017 – festival LUNCHMEAT, Elektronická hudba a nové médiá, Národná galéria v Prahe – Veletržný palác, CZ

Stanovisko

Vo svojej tvorbe sa nikdy neohraničujem do jedného média. Myšlienku vždy kladiem na prvé miesto. Zhmotňujúc ju hojdám sa pomedzi rôznymi výtvarnými prejavmi. Lámem pevné rámy obrazu a otváram ich do priamej komunikácii s príjemcom. Inšpiráciu vyhľadávam v rôznych príbehov, v ktorých potom moje práce preberajú rolu super hrdinov. Primárne sa zameriavam na Podtatranský región na obec v ktorej som vyrastal a tvorím Šuňavu. Kde sa venujem na témam lokálne spoločenstva ako môže ovplyvňovať veci globálne a naopak

Kurátorský text

Práce Jozefa Piláta (1992) stojí široce rozkročena mezi dvěma poněkud odlišnými světy. Jednou nohou je pevně zabořena v kypré půdě autorova rodného venkova a řadě jeho kulturních i rodinných tradic spojených s nekonečnou spirálou přírodních a hospodářských cyklů, druhou naopak vykročila do velkého světa měst a jejich dynamického dění. Nejinak dvojznačná je i autorova volba vyjadřovacích prostředků, která se pohybuje mezi výtvarnými hodnotami obrazu či malby, spojenými s jejich předmětností, strukturou i řemeslem a využitím aktuálních instalačních strategií a technologií jako jsou drony, video či počítačová grafika. Autorovo tvůrčí uvažování je neoddělitelně spojeno právě s neustálým průnikem těchto dvou realit. Důležitým momentem jeho tvorby je i otázka uměleckého díla realizovaného ve veřejném prostoru, někdy však poněkud paradoxně ne městského, ale umístěného třeba v polích jeho rodné dědiny. Morfologie polních rostlin či plevele a nekončící úděl tradiční lidské interakce s krajinou, je také základem řady autorových narativů, hrajících v podobě symboliky příběhů věcí a procesů, zásadní roli v artikulaci jeho děl.