Cena

Oskára

Čepana

O nás Partneri SK/EN Prihlásiť

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

Víťaz

Daniela Krajčová

Cena Oskára Čepana

Jozef Pilát

Kristián Németh

→ Video profil

→ Portfólio

Ludmila Hrachovinova

Archív

6. 12. 2020

Divácka cena

2. 10. 2020

vernisáž výstavy

→ Fotoreport

30. 9. 2020

Výpoveď polohy – živé vystúpenia každý piatok a sobotu

18. 9. 2020

Prezentácia finalistov a finalistiek ceny oskára čepana 2020

Kristián Németh

CV

Born 11 November 1983 in Dunajska Streda, Slovakia. Lives and works in Bratislava, Slovakia.

EDUCATION: 2016 - Academy of Fine Arts and Design, Bratislava, Doctor of Fine Arts in Intermedia, Studio vvv (Martin Piacek) 2008 - 2014; Academy of Fine Arts and Design, Bratislava, Master of Fine Arts in Intermedia, Studio IN (Ilona Nemeth);

SELECTED SOLO EXHIBITION: 2019 – Monument Of Possible Fall - At home Gallery, Samorin /SK/, curator: Michal Stolarik; No Balance - Schemnitz Gallery, Banska Stiavnica /SK/, curator: Michal Stolarik; Vatican Archives - Nova Cvernovka, Bratislava /SK/, curator: Marek Kuchar; 2018 Separation Of Trust - In/OuT Gallery, Bratislava, Slovakia /SK/, curator: Lubos Lehocky; The Very First Time - ABC Gallery, Bratislava, SLovakia /SK/, curator: Gabriela Smetanova; 2017 Crack - Youth Gallery, Nitra /SK/, curator: Lubos Lehocky; In The Name. - Sopa Gallery, Kosice /SK/, curator: Miroslav Kleban; No Beginning No End - At home Gallery, Samorin /SK/, curator: Lubos Lehocky; 2016 In The Name. - HotDock Gallery, Bratislava /SK/, curator: Lubos Lehocky; 2015 Fragile - At home Gallery, Samorin /SK/, curator: Lubos Lehocky 2012 Fragility Of Being - Enter Gallery, Bratislava /SK/; 2010 Coming Out? - Soda Gallery, Bratislava /SK/;

SELECTED GROUP EXHIBITION: 2019 Thessaloniki Queer Arts Festival - Lab’Attoir, Thessaloniki /GR/, curator: Thomas Diafas, Maria Juliana Byck; Reflect What You Are - Czech Center New York, New York /USA/, curator: Thomas Beachdel, Marie Tomanova; 2018 New Members of Syaa Part 2 - Studio Gallery, Budapest /HU/; 2017 6th Thessaloniki Biennale Of Contemporary Art - Contemporary Art Center of Thessaloniki, Thessaloniki /GR/; Spline Festival 2017 - Spline Festival, Kosice /SK/; Open Day - Kiefer Quarry Furstenbrunn, Salzburg /AT/, curator: Andreas Lolis; The Ephemeral State Of Mind - HotDock gallery, Bratislava /SK/; Fear Of The Unknown - NTK Gallery, Praha /CZ/, curator: Lenka Kukurova; 2016 Spline Festival 2016 - Spline Festival, Kosice /SR/; Expressions Of Love - Open Gallery, Bratislava /SR/, curator: Lydia Petrusova; Subtleties - Dot Gallery, Bratislava /SR/, curator: Lubos Lehocky; Art Laguna Prize - Arsenal, Venice /IT/, curator: Igor Zanti; Fear Of The Unknown - Kunsthalle, Bratislava /SR/, curator: Lenka Kukurova; Dead Darlings - Bunker, Nitra /SR/, curator: Vanda Sepova; 2015 Diversity Of Voices - Essl Museum, Klosterneuburg /AT/, curator: Viktoria Calvo-Tomek, Clara Brandstätter; Ilona Németh - Gandy gallery, Bratislava /SR/; Essl Award - Medium gallery, Bratislava /SR/, curator: Lucia G. Stachova; Living Room Exhibition - Apartman 6, Helsinki /FI/, curator: Hanna Hirn; 2014 Off Festival - Pisztory Palace, Bratislava /SR/, curator: Duaan Kochol; 4th Moscow Biennale For Young Art - Museum of Moscow, Moscow /RU/, curator: David Elliott; 3PLUS3 - Ponava Hall, Brno /CZ/, curator: Pavlina Komonova; Diversity Required - Slovak National Gallery, Bratislava /SR/, curator: Lucia G. Stachova, Viera Kleinova, Alexandra Tamasova; Tutti Frutti Festival - New Marketplace, Bratislava /SR/, curator: Adam Novota; 2013 Bramer Mansion - Bramer Mansion, Bratislava /SR/; 2011 Water And Blood - Nador gallery, Pecs /HU/;

AWARDS: 2016 Art Laguna Prize Nominee - Art Laguna Prize, Venice /IT/; 2015 Essl Award 1st Prize - Essl Museum, Klosterneuburg /AT/; 2009 People’s Choice Award – International Film Festival, Bratislava /SR/;

FELLOWSHIP: 2017 Salzburg Summer Academy

Stanovisko

Vo svojej tvorbe sa opakovane vraciam najmä k reflexii a kritike cirkvi, fungujúcej v podmienkach demokracie 21. storočia, mechanizmom a paradoxom, ktoré v nej fungujú, jej uzavretosti, nepriznaným hriechom tých, ktorí ju oficiálne reprezentujú a príkoriam tých, ktorých sa toto konanie dotýka. Od reflexie vlastných skúseností s kritizovanou inštitúciou smerujem k ich ideovému abstrahovaniu a zovšeobecneniu. Prostredníctvom rôznych médií (fotografia, video, objekt, inštalácia, performancia) tematizujem ohýbanie, respektíve deformáciu kresťanských/cirkevných (ale aj všeobecne – demokratických) princípov v slobodnej spoločnosti a jej dopad na „objekty“ (telá, individuálne a kolektívne myslenie, konanie, vzťahy, inštitucionálnu prax atď.) zasiahnuté týmto dejom.

Zložitosť témy sa pokúšam bez jej ideového zjednodušovania reflektovať formálne, výrazovo a ideovo v koncíznych, úsporných a subtílnych vyjadreniach. Znepokojivé výpovede zbavujem vyhrotenej expresivity a vytváram priestor na dialóg bez hnevu a túžby pokoriť súpera, dialóg, založený na citlivom, no kritickom vnímaní reflektovaných fenoménov.

Súčasná situácia na Slovensku, keď do parlamentu sa dostali silné, až fundamentálne kresťanské sily ukazuje, že mnou riešená téma je stále aktuálna, ak nie viac ako v minulosti. Vo vzťahu medzi štátom, spoločnosťou a cirkvou chýba konštruktívna kritika, ktorá by vyústila do podobne konštruktívneho dialógu.

Kurátorský text

Dvojznačnost mezi vybroušenou estetikou provedení a temným pozadím reflektovaných témat je pro práce Kristiána Németha (1983) asi příznačná. Jeho tvorba navazuje na konceptuální tradici institucionální kritiky, kterou vztahuje ke zvlášť ve slovenském prostředí velmi aktuální problematice, úzce se dotýkající hodnot a problémů zdejší společnosti. Základem pro jeho instalace, videa a inscenované performativní události je často jeho osobní či rodinná zkušenost. Tu ale přenáší i do obecnějšího společenského podobenství, v němž hraje ústřední roli vztah katolické církve, slovenské veřejnosti a politického systému. Autorovu snahu o jakési objektivní vyšetření dané situace ve výsledku ale v galerijním prostředí nahrazuje s precizní citlivostí pojaté senzuální vnoření se do daného případu. Místo pouhého corpus delicti zde umělec apeluje spíše na divákovo vcítění se do traumatických situací setkání jednotlivců se zdeformovaným systémem.

Viktor Čech