Cena

Oskára

Čepana

O nás Partneri SK/EN Prihlásiť

2024

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

Víťaz

Ján Vasilko

Cena Oskára Čepana

Ingrid Višňovská

→ Portfólio

Radim Labuda

Radovan Čerevka

Archív

30. 6. 2005

Lauretátom je Ján Vasilko

→ Tlačová správa

21. 5. 2005

ROZHODNUTIE ODBORNEJ KOMISIE

→ Tlačová správa

21. 5. 2005

O CENE OSKÁRA ČEPANA 2005

→ Tlačová správa

21. 3. 2005

Otvorená výzva!

→ Tlačová správa

Ingrid Višňovská

www.behance.net/IngridVisnovska

CV

1998 – 2004 Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, Ateliér priestorových komunikácií, doc. A. Čierny

Stanovisko

Ingrid Višňovská sa narodila v roku 1978 v Michalovciach. Je absolventkou Ateliéru priestorových komunikácií, doc. A. Čierny Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (1998 – 2004). Prezentovala sa sériou manipulovaných fotografií, ale predovšetkým multimediálymi priestrovými inštaláciami in situ, ktoré realizovala pre konkrétne prostredia (napr. Net, Space), alebo vo forme vizualizovalných projektov. Inštalácia Space, ktorú pripravila ako záverečnú diplomovú prácu pre suterénny priestor Galérie mesta Bratislavy v roku 2004 patrí k technicky náročným a časovo limitovaným inštaláciám. Autorka pracovala s technickými prvkami – svetlo, zvuk a rovnako využila interaktivitu divákov, ktorí svojou prítomnosťou udávajú rytmus a atmosféru priestoru. Minimalistická inštalácia, ktorej ďalší akýsi nekonečný priestor budujú laserové lúče ponára návštevníka dozáhadnej krajiny, kedy občas strácame istotu pod vlastnými nohami. “V obidvoch prezentovaných dielach (Net a Space) ide o celopriestorové inštalácie s využitím nových technológií, kde zažitie "umeleckeho diela" nastáva až v momente, keď do 
dnich divák vstúpi. Priestor je pre človeka čosi prirodzené a je súčasťou všetkých jeho aktivít. Je fascinujúce, ako samovoľne sa stáva súčasťou nášho vnímania, spomienok, myslenia ... Je pre mňa dôležité komunikovať so širokým spektrom divákov- snažím sa hľadať formu /spôsob/ ako verejnosti priniesť typ akejsi vizuálnej architektúry, ktorá sa môže stať súčasťou reálneho interiéru či exteriéru. Celopriestorové inštalácie sú pre mňa najkomplexnejšou formou možného ľudského vnímania – už tým, že sú priamou časťou reálneho času a priestoru a pri ich vnímaní zapájame viacero zmyslov. Intenzita takéhoto zážitku sa tak stáva porovnateľnou s presvedčivosťou reálneho deja a situácií, ktorých sme každodenne súčasťou. Nestojíme pred obrazom, ktorý si vyžaduje našu pozornosť, stávame sa súčasťou vytvorenej situácie, stojíme priamo v centre priestoru a deja, ktorý sa súbežne vytvára a nikdy nie je presne daný. Inštalácie NET a SPACE neponúkajú odpoveď. Nie sú ani komentárom konkrétnych situácií a diania. Sú „len“ priestorom na vnímanie toho, čo nás robí ľuďmi-/ so všetkými našimi obavami, nadšením, neistotou...”

Kurátorský text

Ingrid Višňovská, minuloročná absolventka katedry sochy na VŠVU, zarezonovala na slovenskej umeleckej scéne svojou diplomovou prácou nazvanou PRIESTOR (Space). V tejto sugestívnej inštalácii autorka vytvorila v galérii laserovú rovinu, ktorá diváka zdanlivo pretína a zároveň tvorí hladinu ponad ktorú sa môže divák ponárať a vynárať. Už v názve tohto diela Višňovská vymedzuje svoj okruh záujmu rozmýšľania, tému ktorá ju fascinuje. Sústredene sa pokúša o myšlienkové vymedzenie pojmu priestor, ako aj skúmanie jeho interakcie a vplyvu na človeka. Silným momentom tejto práce je redefinovanie a premodelovanie skutočného priestoru efemérnym svetlom – entitou ktorá je sama o sebe bohatá na významy. Novovzniknutý environement divákovi poskytuje jedinečný fyzický zážitok takpovediac na vlastnej koži. V ďalšom prezentovanom diele NET sa Ingrid Višňovská zaoberá zhmotňovaním virtuality, konkrétne fenoménom siete ktorá sa vyskytuje všade okolo nás, či už ako sieť internetová, komunikačná, atď. vytvorila akýsi priestor v priestore, ktorý diváka pohlcuje, privlastňuje si ho, určuje jeho pohyb. Autorka v ňom odkazuje na prelínanie virtuálneho a skutočného, kontrolovaného a osobného, technického a umeleckého priestoru. Ingrid Višňovská svojimi technicky veľmi dobre zvládnutými dielami diváka umiestňuje do situácií, v ktorých ho donúti zamyslieť sa nad pojmom priestoru, o pojme o ktorom sa dá zmysluplne hovoriť iba ak človek sám seba berie ako mierku, ako referenčný a orientačný bod, o pojme ktorý je zároveň veľmi osobný aj všeobecne platný. (Lucia Tkáčová)