Cena

Oskára

Čepana

O nás Partneri SK/EN Prihlásiť

2024

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

Víťaz

Ján Vasilko

Cena Oskára Čepana

Ingrid Višňovská

Radim Labuda

→ Portfólio

Radovan Čerevka

Archív

30. 6. 2005

Lauretátom je Ján Vasilko

→ Tlačová správa

21. 5. 2005

ROZHODNUTIE ODBORNEJ KOMISIE

→ Tlačová správa

21. 5. 2005

O CENE OSKÁRA ČEPANA 2005

→ Tlačová správa

21. 3. 2005

Otvorená výzva!

→ Tlačová správa

Radim Labuda

CV

1995 – 2000 Fakulta architektúry STU, Bratislava; 2003 - Akadémia umení, Praha, Ateliér nových médií, prof. M. Bielický

Stanovisko

Radim Labuda sa narodil v roku 1976 v Bratislave. Je absolventom Fakulty architektúry STU, Bratislava (1995 – 2000), Akadémie umění, Praha, (2003, Ateliér nových médií, prof. M. Bielický) a doplnkového štúdia na VŠVU v Bratislave (2000-2001, katedra maľby, Ateliér voľnej tvorby prof. Daniela Fischera) Na výstave finalistov Ceny Oskára Čepana sa prezentuje videoinštaláciou, jedným samostatným videom a zbierkou krátkych videí. “V mojej práci som sa od konceptuálnej tvorby prepracoval k médiu videa, na ktoré sa zameriavam posledné tri roky takmer výlučne. Spôsob mojej práce by som charakterizoval ako voyeristické skúmanie obrazu zachyteného mojou videokamerou, často výjavov z bežného života. Často v procese svojej práce zisťujem, ako som ovplyvnený klasicou maľbou, moje obrazy akoby gravitačne skĺzavali k ikonickým a archetypálnym obrazom, známym z dejín umenia. Okrem referencií na klasický videoart a film (osobitnú zmienku si zasluhuje práca Isaaca Juliena, Lorny Simpsonovej a Martina Arnolda), sa hlásim aj k citlivosti mojej generácie ovplyvnenej hudobnými videoklipmi a VJ-ingom odlišnej v chápaní média pohyblivého obrazu. Všetky prezentované práce vznikli počas môjho študijného pobytu v San Franciscu. Zatiaľ čo inštalácia "Folsom St. Fair" je typickým príkladom môjho spôsobu práce, "Colby" a "16 kameňov" sú skôr výnimočnými prípadmi. Zbierka videí nazvaná "Video concrete" obsahuje päť prác predstavujúcich moju tvorbu videa ako zvukovej skladby. Kolekcia bude obsahovať videá "Chika", "Chlapec s akordeónom", "Good Mojo", "Folsom St. Fair" a "Baker Beach".

Kurátorský text

"Radim Labuda bol zaradený medzi finalistov so sériou videí (videoinštalácií), v ktorých prostriedkami digitálneho média aktualizuje voyeristické pozorovanie každodennosti. Autor v nich ako performer, pozorovateľ i tvorca spracoval vzťahy medzi túžbou, pohľadom a rodovou identitou. Pozitívnym momentom týchto prác je zmysluplné prepojenie a rekontextualizácia bohatého súboru citátov a motívov z rôznych oblastí „kultúrneho archívu“ (hudba, filozofia, klasická maľba), pričom docieľuje premostenie dejín vysokého umenia s prejavmi subkultúr. Výraznou črtou Labudových videí je špecifická interakcia zvuku s obrazom a ich originálna autorská úprava (apropriácia, remix, sampling). Príznačným pre tvorbu autora je aj jedinečné spojenie konceptuálnych a hedonisticky vizuálnych kvalít obrazu v médiu videa." (Daniel Grúň)