Cena

Oskára

Čepana

O nás Partneri SK/EN Prihlásiť

2024

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

Cena Oskára Čepana

Ján Skaličan

Lenka Adamcová

Michal Mitro

Monika Pascoe Mikyšková

Peter Kašpar

Archív

22. 2. 2023

CALL ME IF YOU NEED ME

→ Výstava Kunsthalle Bratislava

9. 2. 2023

Na výstave Call Me If You Need Me spoznáte umelcov a umelkyne Ceny Oskára Čepana 2022

→ Tlačová správa

28. 11. 2022

Lenka ADAMCOVÁ - Dielo je subjektívnou výpoveďou

28. 4. 2022

Porota vybrala 5 umelcov/umelkýň

→ Tlačová správa

22. 4. 2022

Porota - Lilia Kudelia

22. 4. 2022

Porota - Edith Jeřábková

22. 4. 2022

Porota - Amira Gad

22. 4. 2022

Porota - Aaron Cezar

11. 4. 2022

Do Ceny Oskára Čepana 2022 sa prihlásilo 57 vizuálnych umelcov a umelkýň

→ Tlačová správa

31. 3. 2022

Výzva predlžená!

→ Tlačová správa

24. 3. 2022

Aktuálne o Cene Oskára Čepana 2022

21. 3. 2022

COČ počas vojny

→ Tlačová správa

1. 2. 2022

VÝZVA NA PRIHLASOVANIE

Vyhlasujeme 27. ročník projektu Cena Oskára Čepana. Prihlásiť sa je možné do 08. 04. 2022.

Projekt je určený vizuálnym umelcom a umelkyniam do veku 40 rokov, slovenskej národnosti alebo iných národností, ktorí však na Slovensku pôsobia alebo tu študovali. Je to projekt vizuálneho umenia bez obmedzenia média. Prihlasujúci sa musia spĺňať podmienky, uvedené v štatúte projektu, na ktorého úpravách sa aktuálne pracuje a bude zverejnený v najbližších dňoch.

Vyhlásenie vybraných umelcov/kýň do projektu:

apríl 2022

Miesto a termín konania výstavy:

Kunsthalle Bratislava september – október 2022

Každý vybraný/á umelec/kyňa bude podporený/á sumou 4250 eur, určenou na realizáciu diela, prezentovaného na spoločnej výstave v Kunsthalle Bratislava. Dielo, ktorým sa budú na výstave prezentovať, by malo byť novým a dosiaľ výstavne neprezentovaným výstupom autora/ky.

Porota vyberie umelcov/kyne na základe:

portfólia prác - ukážky prác za obdobie minimálne posledných troch rokov

autorského stanoviska/statementu

životopisu/CV

Zmienené portfólio, stanovisko a životopis prihlasuje autor/ka cez položku "Podať projekt" na tejto stránke. Uchádzač/ka si najskôr vytvorí "Profil", čo urobí cez položku "Registrovať nového uchádzača". Následne nahrá vo formáte PDF vyžadované dokumenty pre potreby posudzovania odbornou porotou.

Vzhľadom k medzinárodnému zloženiu poroty je žiadané uvádzať všetky texty v slovenskom aj anglickom jazyku.*

Prihlásený profil a portfólio je možné priebežne upravovať a dopĺňať až do termínu uzavretia prihlášok.

UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK: piatok, 08. apríl 2022

- -

Kontaktná osoba: Mgr. Lucia Gavulová (riaditeľka)

+421 907 287 006

cenaoskaracepana2022@gmail.com

Adresa: Rovniankova 4, 851 02, Bratislava

*Presné zloženie poroty pre rok 2022 bude oznámené v priebehu marca.