Cena

Oskára

Čepana

O nás Partneri SK/EN Prihlásiť

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

Cena Oskára Čepana

Ján Skaličan

Lenka Adamcová

Michal Mitro

Monika Pascoe Mikyšková

Peter Kašpar

Archív

22. 2. 2023

CALL ME IF YOU NEED ME

→ Výstava Kunsthalle Bratislava

9. 2. 2023

Na výstave Call Me If You Need Me spoznáte umelcov a umelkyne Ceny Oskára Čepana 2022

→ Tlačová správa

28. 11. 2022

Lenka ADAMCOVÁ - Dielo je subjektívnou výpoveďou

28. 4. 2022

Porota vybrala 5 umelcov/umelkýň

→ Tlačová správa

22. 4. 2022

Porota - Lilia Kudelia

22. 4. 2022

Porota - Edith Jeřábková

22. 4. 2022

Porota - Amira Gad

22. 4. 2022

Porota - Aaron Cezar

11. 4. 2022

Do Ceny Oskára Čepana 2022 sa prihlásilo 57 vizuálnych umelcov a umelkýň

→ Tlačová správa

31. 3. 2022

Výzva predlžená!

→ Tlačová správa

24. 3. 2022

Aktuálne o Cene Oskára Čepana 2022

21. 3. 2022

COČ počas vojny

→ Tlačová správa

1. 2. 2022

VÝZVA NA PRIHLASOVANIE

Jednou z piatich vybraných umelcov a umelkýň v tohtoročnej Cene Oskára Čepana je LENKA ADAMCOVÁ, ktorá sa vo svojej tvorbe zaoberá primárne prácou so zvukom. V tomto období zbiera materiál ku zvukovej kompozícii, ktorá by mala byť hlavným, aktívnym prvkom jej časti v rámci kolektívnej výstavy. Výtvarníčka sa umeniu zvuku začala venovať v Paríži, kde v rámci programu Erazmus navštevovala predmet elektroakustickej kompozície a vtedy jej údajne „precitli uši“. „Proces prípravy výstavy Ceny Oskára Čepana 2022 sme započali príjemne v kolektíve ľudí, ktorí dokážu viesť rovnocenný dialóg. Momentálne som v bode, kedy začínam vytvárať systém toho, ako bude dané dielo fungovať,“ uviedla umelkyňa Lenka Adamcová. Približne v polovici bakalárskeho ročníka na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) začala využívať prvé poznatky vstavaných hudobných softvérov, tie doplnila práve na jednom z parížskych konzervatórií. Aj odborná porota, ktorá v apríli tohto roku posudzovala portfóliá 57 prihlásených umelcov/umelkýň označila výskum zvuku za jadro umeleckej praxe Lenky Adamcovej. „Vytvára dynamicky vrstvené akustické krajiny s pomocou filmu, videa a sluchových stratégií na rozhraní od kompozície, dekonštrukcie a ohýbania či deformácie. Prezentuje sa aj cez frekventované kolaborácie s hudobníkmi, choreografmi a inými umelcami. Svojím dielom produkuje mnohoraké stavy dočasností, naliehavé a oslobodzujúce zároveň, ponúkajúce príležitosti k zváženiu alternatívnych realít,“ napísala k svojmu výberu umelkyne do užšej pätice.

Lenka Adamcová sa vo svojej tvorbe zaoberá aj choreografiou, performanciou a participatívnymi projektmi. V rámci spoluprác sa však necíti byť závislá od iných tvorcov a tvorkýň, väčšinu času totiž pracuje sama. „Je dôležité rozkladať prácu do viacerých článkov. Na umelcov je čoraz viac vyvíjaný tlak na to, aby ovládali niekoľko odvetí naraz. Interdisciplinárnosť je samozrejme dôležitá pre naše prežitie, no pokiaľ je na to priestor, je podnetné nechať si pomôcť a dať priestor spolupráci. Taktiež je veľmi šťavnaté pozorovať prieniky prostredníctvom ktorých si vymieňame pohľady na dané médium. Často vznikajú aj v dialógoch s kamarátmi*kami, s ktorými zdieľam svoju tvorbu a snažím sa porozumieť, ako na nich*ne vplýva,“ opisuje výtvarníčka ako vníma kolektívnu tvorbu.

Dielo je podľa nej subjektívnou výpoveďou. „Zdieľam presvedčenie, že na to, aby sme niekomu porozumeli, musíme vnímať celú jeho podstatu. Vyžaduje to najmä úprimný záujem o druhých. Práve dnes sme totiž čoraz viac svedkami toho, ako ťažko je prijímaná zmena optiky. Ľudia nie sú otvorení porozumieť telám, identitám, či orientácii, ktoré sú im doposiaľ neznáme,“ hovorí Lenka Adamcová a ďalej vyzdvihuje dôležitosť apelovať na urgentnosť tém, ktorých sa diela dotýkajú, a to aj mimo galerijného priestoru, napríklad vo verejnom priestore, kde majú podľa nej väčší potenciál.