Cena

Oskára

Čepana

O nás Partneri SK/EN Prihlásiť

2024

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

Cena Oskára Čepana

Ján Skaličan

Lenka Adamcová

→ Portfólio

Michal Mitro

Monika Pascoe Mikyšková

Peter Kašpar

Archív

22. 2. 2023

CALL ME IF YOU NEED ME

→ Výstava Kunsthalle Bratislava

9. 2. 2023

Na výstave Call Me If You Need Me spoznáte umelcov a umelkyne Ceny Oskára Čepana 2022

→ Tlačová správa

28. 11. 2022

Lenka ADAMCOVÁ - Dielo je subjektívnou výpoveďou

28. 4. 2022

Porota vybrala 5 umelcov/umelkýň

→ Tlačová správa

22. 4. 2022

Porota - Lilia Kudelia

22. 4. 2022

Porota - Edith Jeřábková

22. 4. 2022

Porota - Amira Gad

22. 4. 2022

Porota - Aaron Cezar

11. 4. 2022

Do Ceny Oskára Čepana 2022 sa prihlásilo 57 vizuálnych umelcov a umelkýň

→ Tlačová správa

31. 3. 2022

Výzva predlžená!

→ Tlačová správa

24. 3. 2022

Aktuálne o Cene Oskára Čepana 2022

21. 3. 2022

COČ počas vojny

→ Tlačová správa

1. 2. 2022

VÝZVA NA PRIHLASOVANIE

Lenka Adamcová

CV

Lenka Adamcová absolvovala v roku 2021 Ateliér intermédií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V rokoch 2019 až 2020 strávila dva semestre na Fakulte výtvarných umení na Univerzity of the Rhine in Strassbourg, kde študovala zvuk. Minulý rok sa zúčastnila stáže v Synth Library v Prahe. V roku 2020 realizovala zvukovú performance La Chufferie v Galerie de la HEAR v Štrasburgu, či v rámci Sonic Protest Festival v Paríži. Vo svojej umeleckej praxi sa zaoberá primárne prácou so zvukom, ako aj kolaboráciami v rámci rôznych choreografických, performatívnych a participatívnych projektov s inými umelcami a umelkyňami.

Stanovisko

„Pri hľadaní správneho vyjadrovacieho prostriedku som objavila médium zvuku ako svoj hlas v komunikácii v tvorbe. Zameriavam sa na emocionálnu výzvu ktorú reflektujem prostredníctvom skúsenosti, priznania si že telo koná spôsobom odporu. Vstupujeme do možnosti pochopiť vnútorný spor mechanizmu zvládania. Vizualita podporuje zvukový obsah a je spojená s hybnosťou, ktorá vytvára napätie potrebné pre pohyb. Verím, že namiesto stereotypného rozjímania môžeme vytvárať rôzne reality.“, povedala o svojej tvorbe autorka.

Kurátorský text

„V centre záujmu diel Lenky Adamcovej je skúmanie zvuku a stelesnenia. Adamcová vytvára dynamicky vrstvené zvukové krajiny prostredníctvom filmu, videa a akustických stratégií vrátane kompozície, dekonštrukcie a skreslenia, ako aj častej spolupráce s hudobníkmi, choreografmi a výtvarníkmi. Jej práce vykúzľujú viacnásobné temporality, strašidelné a oslobodzujúce zároveň, ponúkajúc možnosť uvažovať o alternatívnych realitách.” - Aaron Cezar