Cena

Oskára

Čepana

O nás Partneri SK/EN Prihlásiť

2024

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

Cena Oskára Čepana

Ján Skaličan

→ Portfólio

Lenka Adamcová

Michal Mitro

Monika Pascoe Mikyšková

Peter Kašpar

Archív

22. 2. 2023

CALL ME IF YOU NEED ME

→ Výstava Kunsthalle Bratislava

9. 2. 2023

Na výstave Call Me If You Need Me spoznáte umelcov a umelkyne Ceny Oskára Čepana 2022

→ Tlačová správa

28. 11. 2022

Lenka ADAMCOVÁ - Dielo je subjektívnou výpoveďou

28. 4. 2022

Porota vybrala 5 umelcov/umelkýň

→ Tlačová správa

22. 4. 2022

Porota - Lilia Kudelia

22. 4. 2022

Porota - Edith Jeřábková

22. 4. 2022

Porota - Amira Gad

22. 4. 2022

Porota - Aaron Cezar

11. 4. 2022

Do Ceny Oskára Čepana 2022 sa prihlásilo 57 vizuálnych umelcov a umelkýň

→ Tlačová správa

31. 3. 2022

Výzva predlžená!

→ Tlačová správa

24. 3. 2022

Aktuálne o Cene Oskára Čepana 2022

21. 3. 2022

COČ počas vojny

→ Tlačová správa

1. 2. 2022

VÝZVA NA PRIHLASOVANIE

Ján Skaličan

cargocollective.com/janskalican

CV

Ján Skaličan je od roku 2019 doktorandom na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde v roku 2018 absolvoval odbor Fotografia a nové médiá. V roku 2017 sa zúčastnil výmenného pobytu na Univerzite umení v Belehrade. V roku 2014 získal 1. miesto v súťaži Slovak Press Foto. Je súčasťou umeleckého kolektívu dsk., v rokoch 2014 až 2017 bol ako spoluzakladateľ kurátorsky a organizačne aktívny v artist-run space Žumpa a v roku 2016 organizoval projekt Mor ho! v bratislavskej Galérii Medium. V roku 2021 mal samostatnú výstavu Stream v Považskom Múzeu v Žiline a v SODA Gallery v Bratislave, skupinovo vystavoval v minulom roku napríklad na prehliadke Two Shapes of Leaf on Tree vo Východoslovenskej galérii v Košiciach.

Stanovisko

„Vo svojom výskume sa snažím rozvinúť investigatívne postupy, ktoré rámcujú pohľad na klimatickú krízu. V kontexte krízy premýšľam nad možnosťami fotografického zobrazenia a jeho presahov do priestorovej inštalácie s využitím zvuku, objektu a textových diagramov - vo vzájomnej konfrontácii tvoriacich samostatné prostredie. Vplyvom ľudskej civilizácie na planétu sa dočasnosť stáva pohľadom na „novú budúcnosť“. Je potrebné sa k týmto skutočnostiam postaviť a čeliť problémom, ktoré sme spôsobili. V čase keď nestačia slová klimatológov a vedcov o súčasnom stave, môže byť vizuálne umenie dôležitým „komplicom“, autonómnym sprostredkovateľom širších súvislostí. Pre to nie je potrebné vzdať sa vlastnej subjektivity, autorského programu, ale práve uvedomenie si vzájomných vzťahov v širšej neantropocentrickej perspektíve. Čoraz intenzívnejšie si uvedomujem potrebu širšej medziodborovej spolupráce, ktorá vedie k zmysluplnému výsledku.“ vyjadril sa k svojej tvorbe autor.

Kurátorský text

„Ján Skaličan svojím prístupom k fotografii skúma potenciál I obmedzenia tohto média, pričom svoje skúmanie často rozširuje o inštalácie integrujúce zvuk, objekty a texty. Skaličan sa zamýšľa nad naším vzťahom k životnému prostrediu v bezprostrednom i najširšom zmysle slova, rozplieta jeho históriu a čoraz častejšie premýšľa o tom, ako jeho budúcnosť formuje klimatická kríza. Skaličanova práca nás vedie k hraniciam reality a zasa od nich, sprevádzajúc nás v snahách o nájdenie nápaditých spôsobov, ako čeliť mnohým krízam okolo nás.” - Aaron Cezar