Cena

Oskára

Čepana

O nás Partneri SK/EN Prihlásiť

2024

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

Cena Oskára Čepana

Ján Skaličan

Lenka Adamcová

Michal Mitro

Monika Pascoe Mikyšková

Peter Kašpar

Archív

22. 2. 2023

CALL ME IF YOU NEED ME

→ Výstava Kunsthalle Bratislava

9. 2. 2023

Na výstave Call Me If You Need Me spoznáte umelcov a umelkyne Ceny Oskára Čepana 2022

→ Tlačová správa

28. 11. 2022

Lenka ADAMCOVÁ - Dielo je subjektívnou výpoveďou

28. 4. 2022

Porota vybrala 5 umelcov/umelkýň

→ Tlačová správa

22. 4. 2022

Porota - Lilia Kudelia

22. 4. 2022

Porota - Edith Jeřábková

22. 4. 2022

Porota - Amira Gad

22. 4. 2022

Porota - Aaron Cezar

11. 4. 2022

Do Ceny Oskára Čepana 2022 sa prihlásilo 57 vizuálnych umelcov a umelkýň

→ Tlačová správa

31. 3. 2022

Výzva predlžená!

→ Tlačová správa

24. 3. 2022

Aktuálne o Cene Oskára Čepana 2022

21. 3. 2022

COČ počas vojny

→ Tlačová správa

1. 2. 2022

VÝZVA NA PRIHLASOVANIE

Cena Oskára Čepana vydala v stredu, 16. marca 2022 tlačovú v správu, v ktorej deklaruje rozhodnutie zrušiť pre tento rok súťažný formát projektu. V tejto chvíli, v súlade s týmto rozhodnutím sa aktívne pracuje na úprave štatútu projektu pre rok 2022, aby čo najskôr špecifikoval pre potenciálnych záujemcov a záujemkyne okrem iných aj presné informácie ohľadne:

1// kto - ak nebude mať Cena Oskára Čepana 2022 laureáta/laureátku - získa možnosť samostatnej prezentácie v podobe výstavy, publikácie či iného typu eventu, keďže táto možnosť je súčasťou výhry v Cene;

2// kto - ak nebude mať Cena Oskára Čepana 2022 laureáta/laureátku - sa zúčastní rezidencie v programe Residency Unlimited (NY, USA) v mesiacoch jún a júl roku 2023;

Cena je určená slovenským umelcom a umelkyniam, alebo umelcom a umelkyniam rôznych národností, ktorí sa na Slovensku nachádzajú aktuálne, prechodne či natrvalo - prirodzene teda aj ukrajinským, bieloruským, či ruským, ktorých účasť v projekte je relevantná a intenzívne vítaná.

Víťazná suma 5000 Eur (určená doteraz laureátovi/laureátke) bude rovnakým dielom rozdelená medzi štyroch vybraných umelcov a umelkyne (vrátane umeleckých dvojíc a skupín, ktoré sa môžu hlásiť tiež) a to takým spôsobom, že sa čiastka na produkciu diela a vznik nového projektu pre každého zúčastneného zvýši z doterajších 3000 Eur na 4250 Eur. Organizátor nevyžaduje vyúčtovanie ich použitia.

Ostávajú zabezpečené náklady spojené s potenciálnymi presunmi vybraných umelcov a umelkýň (v prípade, že nebudú z hlavného mesta), ubytovaním za účelom každého podujatia - do vopred jasne deklarovanej výšky, ktoré sa Ceny Oskára Čepana 2022 budú týkať - od stretnutia vybraných umelcov a umelkýň s organizátorom Ceny, s hosťujúcou výstavnou inštitúciou Kunsthalle Bratislava, s jej tímom, po verejnú prezentáciu, inštaláciu výstavy, vernisáž výstavy, stretnutie s porotou v Bratislave za účelom diskusií o výstave a vystavených dielach, až po jej deinštaláciu. Podmienky spolupráce budú dôsledne upresnené v zmluvách s jednotlivými vybranými umelcami a umelkyňami, ktorých do tohto ročníka Ceny Oskára Čepana vyberie medzinárodná odborná porota. Jej členovia sú v jednaní a formou tlačovej správy budú predstavení v najbližších dňoch.

Organizátor z dôvodu aj zmienených procesuálnych zmien, ich zavedenia do štatútu projektu a tiež prípravy etického a morálneho kódexu Ceny Oskára Čepana predlžuje deadline s možnosťou prihlásiť sa do Ceny Oskára Čepana 2022 do 8. apríla 2022. Prvé zasadnutie medzinárodnej poroty sa uskutoční do polovice apríla 2022.

V polovici apríla tak budú známi umelci a umelkyne, ktorí sa v polovici septembra predstavia výstavou v Kunsthalle Bratislava. Meno kurátora/kurátorky bude upresnené rovnako v najbližších dňoch.

Prihlasovanie naďalej prebieha cez túto webovú stránku, kam uchádzač/ka nahráva tri dokumenty - CV, portfólio a krátky statement k svojej tvorbe.

Po výbere umelcov a umelkýň, ktoré sa uskutoční v apríli, prebehne v máji stretnutie k problematike a zmyslu oceňovania umelcov a umelkýň, či už v rámci Ceny Oskára Čepana, či iných podobných iniciatív. Pôjde o formu panelovej diskusie, na ktorú budú pozvaní relevantní hostia v danom kontexte. Jej dramaturgia je zatiaľ v procese tvorby a bude včas komunikovaná.

Rovnako tak ostatné aktuálne informácie - formou tlačových správ, cez webovú stránku projektu a jeho sociálne siete.